Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van het partijbureau · Jubileum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van het partijbureau · Jubileum

5 minuten leestijd

In de vorige Banier is reeds gewag gemaal^t varj het feit dat de Kiesverenigirig van Nunspeet-Huishorst op I 7 januari jl. 75 jaar bestond. Op 22 januari jl. is een herdenk/ngsb/jeenkomst getiouden. Tijdens die bijeenl< .omst tieeft ds. D.j. Budding een iierdenkingsrede uitgesproken en heeft het oud-Kamerlid mr.dr. j.T. van den Berg een rede uitgesproken over "Doei, streven en taak van de SGP in verleden en heden".

Op 17 januari 1929 melden zich veertien personen aan als lid van de pas opgerichte vereniging. Het was het prille begin van een vereniging die nu 75 jaar mag bestaan. Steeds werden er weer mensen gevonden om als een klein radertje werl< zaam te zijn in het geheel van de partij en de plaatselijke samenleving. Daarbij moet worden gedacht aan bestuursleden, maar zeker ook aan de raadsleden en de wethouders, die vanaf 1939 deel hebben uitgemaakt van de gemeenteraad en het college B&amp; W, eerst van de toenmalige gemeente Ermelo en vanaf 1971 van de gemeente Nunspeet. Het kleine plantje is uitgegroeid tot een vereniging met ca. 360 leden en bezet nu samen met de kiesvereniging van Elspeet 6 raadszetels in de Nunspeetse gemeenteraad en heeft I wethouder in het college van B&amp; W van die gemeente.

De voorzitter van de kiesvereniging, de heer J. de Haan, memoreert in zijn openingswoord dat uit de statuten blijkt dat men destijds ook in Nunspeet begeerde dat Gods Woord op deVeluwe als norm zou worden aanvaard voor het politieke en maatschappelijke leven. Of zoals de heer E. van Engelen, jarenlang secretaris van de kiesvereniging, het verwoordde: "Wij zijn geroepen een goed gerucht te geven van Gods ordinantiën, trots alle reuzen van het hedendaagse ongeloof". Het gaat erom dat de Meere de eer zal ontvangen. Gedenken aan de wonderen, die de Heere heeft willen doen. Dat Hij het gaf, dat in al die jaren onze vertegenwoordigers mochten wijzen op het Woord des Heeren en op Zijn gebod. En dat geeft reden tot dankbaarheid.

Herdenkingsrede

Vervolgens sprak ds. D.J. Budding een herdenkingsrede uit naar aanleiding van Psalm 75 vers 2 waarin staat "Wij loven U, o God! Wij loven, dat Uw Naam nabij is; men vertelt Uw wonderen". Hij merkt op dat jubileren God loven is.Ten eerste gaat hij in op het belang vanuit welke gezindheid dat gebeurt. De gezindheid van ons hart moet in overeenstemming zijn met onze woorden. Hij waarschuwt voor hoogmoed. Dat de kiesvereniging nog mag bestaan is geen verdienste van mensen, maar een wonder van God. We moeten God bedoelen. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Alles moet gericht zijn op de eer van God. Dat is het theocratisch beginsel. En daarvoor is de SGP opgericht.

De dichter van Psalm 75 heeft zo'n verlangen om God te loven opdat Zijn Naam nabij is. Die Naam is belangrijk. Die Naam nabij betekent dat God nabij is. Dat kan alleen in Christus. Men vertelt Uw wonderen.Vanuit het verlangen om God te loven, doet men dit. Het is een wonder dat de Heere 75 jaar geleden mensen in Nunspeet/Hulshorst het verlangen in het hart gegeven heeft om God te loven door middel van het oprichten van een Kiesvereniging, zo besluit ds. Budding.

"Doel, streven en taak"

Tot slot sprak mr. dr. J.T. van den Berg zijn rede uit. De heer Van den Berg maakt een vergelijking tussen het jaar 1929, het oprichtingsjaar van de kiesvereniging, en nu. Er is veel veranderd, maar het doel van de SGP het beginsel

is niet veranderd. Gods Woord is gezaghebbend. Wat er ook is veranderd in de samenleving, de door de SGP uit te dragen wezenlijke boodschap niet. Hij brengt enkele feiten uit 1929 onder de aandacht. In dat jaar heeft de SGP voor heteerst 3 zetels in de Tweede Kamer (van de toen in totaal 100 zetels). Er is een confessioneel kabinet, het kabinet Ruys de Beerenbrouck, dat bestaat uit ARP, CHU en KVP Problemen in die tijd waren er bijvoorbeeld rondom de winkelsluitingswet, de koopzondagen en de benoembaarheid van een vrouw tot burgemeester De ARP en de CHU hadden toen met bovengenoemde zaken moeite en dat gaf spanningen met de KVP Ook de SGP heeft hier moeite mee, maar staat daarin nu alleen. Het bewerkstelligen van de handhaving van Gods geboden

tot Zijn eer was en is het doel van de SGP De omstandigheden zijn echter heel anders dan 75 jaar geleden. Altijd heeft de SGP tegen de stroom moeten oproeien, maar nu is sprake van een enorm proces van ontkerstening.We leven in een geseculariseerde natie. Er wordt afbreuk gedaan aan de christelijke waarden en normen, die eeuwenlang ons land gestempeld hebben. Eeuwenlang had Gods Woord gezag in onze samenleving, ook in de wetgeving. Maar dat is nu heel anders. Nu acht de staat zich neutraal. En de postmoderne mens acht zich mondig en autonoom. Hij bepaalt zelf wel wat goed of kwaad is. Tegenwoordig wordt ongeloof (revolutie) verankerd in wetgeving. Maar, zo eindigt de heer Van den Berg, niet de vorst der duisternis of politieke machten hebben het laatste woord. Dwars door alles heen volvoert God Zijn raad. Om daaraan dienstbaar te mogen zijn is een roeping van de SGP

C. l-lofman, secretaris Pkv Nunspeet-Huishorst

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 februari 2004

De Banier | 24 Pagina's

Van het partijbureau · Jubileum

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 februari 2004

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken