Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweede Kamer · Mislukt of gelukt?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Tweede Kamer · Mislukt of gelukt?

5 minuten leestijd

Zelden werd een onderzoeksrapport waar de Tweede Kamer zelf om gevraagd had, door diezelfde Kamer zo snel de grond in geboord. Het rapport van de commissie-Blok over het integratiebeleid werd op de dag van presentatie al overspoeld met vernietigende kritiek. Fractievoorzitter Verhagen van het CDA zei in de week voorafgaand aan het verschijnen van het rapport al dat het integratiebeleid mislukt was. Hij had het rapport kennelijk niet nodig om dat vast stellen...

De reacties laten zien welke verwachtingen gekoesterd werden.Velen hebben heel stevige aanbevelingen tegemoet gezien, maar waren teleurgesteld in de genuanceerde conclusies die de commissie in haar rapport doet. Is dit terecht?

Voorgeschiedenis

Eerst de voorgeschiedenis. Najaar 2002 diende fractievoorzitter Marijnissen van de SP een motie in waarin hij stelde dat'het integratiebeleid tot nu toe onvoldoende geslaagd is'. Hij verzocht daarom om een parlementair onderzoek naar het gevoerde beleid. Hij vond dat zo'n onderzoek bouwstenen zou kunnen leveren voor een 'nieuw te formuleren beleid'. De motie werd met een ruime meerderheid aanvaard door de Kamer. De SGP stemde, evenals de ChristenUnie, tegen. Onze fractie vond dat er geen behoefte was aan zo'n onderzoek Er is namelijk al zo ontstellend veel onderzocht en bekend over het integratiebeleid.

Opvallend was dat in de motie de conclusie al getrokken werd vóórdat het onderzoek begonnen was: hét integratiebeleid is onvoldoende geslaagd. Een commissie die de instelling van het onderzoek voorbereidde, stelde de onderzoeksopdracht daarom bij. Het integratiebeleid zou in kaart gebracht en geanalyseerd worden.Vervolgens zou uitgesproken worden in hoeverre dit beleid 'als succesvol is te kwalificeren'. Een neutralisering dus van de motie- Marijnissen.

Niets nieuws

Op 19 januari jl. werd het resultaat gepresenteerd. Wat de SGP-fractie gevreesd had, bleek waar te zijn: het rapport bevat in politieke zin niets nieuws. Het is een handzaam en helder overzicht van dertig jaar integratiebeleid en -onderzoek.Als zodanig waardevol. Maar de politieke aanbevelingen voegen weinig toe aan het bestaande beleid. Moet je daar teleurgesteld over zijn? Onzes inziens niet. De geneutraliseerde onderzoeksopdracht was namelijk niet om suggesties voor beleidsverbetering te doen. Alleen maar om te onderzoeken of het gevoerde beleid succesvol geweest is of niet. Conclusie: de commissie heeft haar opdracht goed uitgevoerd.

De SGP-fractie schaarde zich dus niet in het koor van degenen die het rapport onmiddellijk zwaar onder vuur namen. Daar komt bij dat naar onze mening het huidige kabinet Balkenende-ll op de goede weg is met het integratiebeleid. Er worden immigratiebeperkende maatregelen genomen - zónder af te doen aan onze plicht tot herbergzaamheid voor vluchtelingen. Én de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de allochtonen om in te burgeren, wordt sterk vergroot. Een terechte beleidskeus na jaren van slap integratiebeleid! De SGP vindt dat het huidige strengere beleid stevig en consequent moet worden voortgezet.Ten slotte heeft commissievoorzitter Blok ook gelijk als hij in reactie op al die kritiek tegen de media zegt: niemand heeft het gouden sleuteltje voor integratie in handen. Integratie is een proces met zoveel aspecten en facetten, dat een veelzijdige inzet op allerlei terreinen nodig is om resultaat te boeken. Met versimpelingen als 'het integratiebeleid is mislukt' bereik je niets. De Kamer zal naar aanleiding van het rapport moeten kijken waar het beleid op onderdelen verbeterd kan worden. Dan gaat het over scholing (artikel 23 Grondwet!), zorg, arbeidsmarktbeleid, criminaliteitsbestrijding - zeer urgent -, immigratiepolitiek enzovoort.

Gemiste kans

Toch valt er wel wat op te merken over het rapport. Een gemiste kans is dat het geen aandacht besteedt aan de godsdienstige aspecten van het integratiebeleid. Misschien vanuit de gedachte dat de overheid 'neutraal' is. Maar het is onmiskenbaar dat de sterke groei van de islam in Nederland negatieve gevolgen heeft voor de integratie van allochtonen. De SGP beziet die ontwikkeling met verdriet en zorg. Zeker na I I september 2001 is duidelijk dat de islam ook zijn schaduwzijden heeft, die we eerlijk onder ogen moeten zien.Te denken is aan het in Nederland ronselen van strijders voor de jihad, aan de opkomst van de Arabisch Europese Liga en aan het groeiend antisemitisme onder met name islamitische medeburgers. De optimistische gedachte dat islam en democratie of islam en Nederlandse cultuur vanzelfsprekend samengaan, is weerlegd. De commissie had hier op in moeten gaan. Nu is het wel zo dat er momenteel - ook in opdracht van de Tweede Kamer - een onderzoek gedaan wordt naar'Allah in Nederland'. Met het verzoek naar dat onderzoek heeft de SGP wél ingestemd. Het onderzoek moet een beeld geven van de plaats die de islam in Nederland inneemt. En weergeven welke aanhang het islamitische fundamentalisme in Nederland heeft. Dit onderzoek moet zeker betrokken worden bij de discussies over het rapport-Blok.

Onze fractie ziet uit naar een pittig debat met de commissie en de regering over het rapport. We moeten echter oppassen voor versimpeling van het integratievraagstuk. Zeker, de integratieproblemen zijn groot en moeten eerlijk onder ogen gezien worden. Ze schreeuwen om een oplossing. Het is mede te danken aan Fortuyn dat er eindelijk open en eerlijk over integratie gesproken kan worden.Toch is de 'Fortuyniaanse' benadering van allochtone medeburgers niet die van de SGP Veel allochtonen zijn door onszelf hier naartoe gehaald of gekomen en kregen een rechtmatige plek in onze samenleving. Dat schept voor autochtonen en overheid hoe dan ook verplichtingen om eraan bij te dragen dat ze zich hier thuis weten.

Evert-Jan Brouwer

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 februari 2004

De Banier | 24 Pagina's

Tweede Kamer · Mislukt of gelukt?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 februari 2004

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken