Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Studiecentrum · Deskundigen Forum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Studiecentrum · Deskundigen Forum

7 minuten leestijd

De Guido de Brès-Stichting, het studiecentrum van de SGP, heeft om de betrokkenheid van deskundigen uit de achterban van de SGP te vergroten een digitaal Deskundigen Forum opgericht. Op dit Forum kan inhoudelijk worden gereageerd op politieke en maatschappelijke vraagstukken die het studiecentrum in studie heeft.

Nieuwe website

Deze maand is een geheel vernieuwde website van de SGP online gegaan. Op deze website presenteren de verschillende geledingen van de partij zich. Zo vindt u informatie van de Eerste en Tweede Kamerfractie, het Partijbureau, Voorlichting & Vorming, SGP-Jongeren en ook van de Guido de Brès-Stichting. Op het onderdeel van het studiecentrum wordt onder andere informatie geboden over nieuwsactualiteiten, geplande bijeenkomsten, de werl< zaamheden en wie daarbij betrokken zijn.Via de website kunt u zich aanmelden voor de gratis E-letter die elk kwartaal verschijnt. Ook kunt u zich voor een bedrag van minimaal ? 34, 00 per jaar laten inschrijven als donateur.Als donateur ontvangt u alle publicaties automatisch thuis.Verder vindt u op de website een overzicht van artikelen, commentaren en nota's die het studiecentrum publiceert. Kortom, de website geeft u uitgebreide informatie over het reilen en zeilen van het studiecentrum.

Nieuw is dat het studiecentrum een Deskundigen Forum op zijn website heeft. Dit Forum is niet voor iedereen toegankelijk. Om toegang tot het Forum te verkrijgen heeft u een loginnaam en een wachtwoord nodig. Het is dus een besloten Forum. Daar is bewust voor gekozen. De toegang wordt uitsluitend op aanvraag verleend door het studiecentrum. Het Forum is namelijk bedoeld als instrument om te werken aan de doelstelling van het studiecentrum. Deze doelstelling is kort omschreven: het doordenken van politieke en maatschappelijke vraagstukken vanuit staatkundig-gereformeerd perspectief. Dat is één van de redenen waarom alleen SGP-ers toegang tot het Forum kunnen krijgen. Een andere reden is dat een open Forum in de praktijk veelal uitmondt in grote aantallen reacties. Dat kan er gemakkelijk toe leiden dat door de bomen het bos niet meer te zien is. Op een open Forum moet ook veel tijd gestoken worden om de reacties te screenen op hun inhoud. Niet iedereen weet namelijk op een Forum zijn of haar fatsoen te bewaren. Daarom dus een besloten Forum voor deskundigen uit de achterban van de SGP

Betrokkenheid deskundigen

Het Deskundigen Forum is mede opgezet om de betrokkenheid van deskundigen uit de achterban van de SGP een nieuwe impuls te geven. Het studiecentrum heeft altijd veel waarde gehecht aan deze betrokkenheid. In het verleden werden departementale steungroepvergaderingen gehouden. Dat waren bijeenkomsten met deskundigen rondom thema's die aan de orde waren bij de parlementaire begrotingsbehandelingen in het najaar. In de praktijk bleek het steeds moeilijker om een groep mensen op hetzelfde moment bij elkaar te krijgen voor een vergadering. Daarnaast hadden de besprekingen rondom de begroting een wat algemener karakter, terwijl veel deskundigen gespecialiseerd zijn op bepaalde details van het begrotingsbeleid. Dat had tot gevolg dat de meeste departementale steungroepvergadering een kwijnend bestaan leidden. De Guido de Brès- Stichting is daarom gaan nadenken over mogelijkheden hoe zij de deskundigen bij haar werk betrokken kan houden. Dat heeft ertoe geleid dat een Deskundigen Forum op de nieuwe website is geplaatst.

Onderwerpen

Zoals gezegd is het Deskundigen Forum bedoeld ter ondersteuning van de werkzaamheden van het studiecentrum. Dat betekent dat in principe alleen over onderwerpen wordt gediscussieerd die het studiecentrum in studie heeft. Uiteraard kan via het Forum ook worden gepeild of er behoefte is aan een bepaalde studie. Het studiecentrum houdt dus graag zelf in de hand welke onderwerpen op het Forum worden geplaatst. Dat betekent dat bezoekers van het Forum zelf geen nieuwe forumdiscussie-onderwerpen kunnen starten.

Om te beginnen zijn de volgende onderwerpen op het Forum geplaatst: het integratievraagstuk, de taak van de overheid, de brede school en duurzame ontwikkeling. Dit zijn een paar van de onderwerpen waar het studiecen- trum op dit moment mee bezig is. Het studiecentrum wil een conferentie organiseren over het integratievraagstuk. Daarom staat op het Forum een vraag over weli< e thema's nadere bezinning nodig is en waarom. Over de taak van de overheid, de brede school en duurzame ontwikkeling worden nieuwe nota's voorbereid. In deze drie Forums wordt een aantal inhoudelijke vragen gesteld over deze thema's.

Argumenten

In het Forum kunnen bezoekers niet alleen reageren op de centrale vraag van het studiecentrum over een bepaald onderwerp, maar ook op de reacties die anderen geven. Het Forum maakt dus een grote mate van interactie mogelijk. Belangrijk is dat het studiecentrum niet zozeer geïnteresseerd is in de standpunten van mensen over bepaalde thema's. Het gaat ons juist om de argumenten op basis waarvan men een bepaald standpunt inneemt. Het is dus de bedoeling dat op het Forum op basis van argumenten met elkaar wordt gediscussieerd. Dat is noodzakelijk om het Forum nuttig te kunnen maken voor de doelstelling van het studiecentrum. Het gaat het studiecentrum immers om de doordenking van politieke en maatschappelijke vraagstukken. Daarvoor zijn argumenten onmisbaar

Bij de reacties van forumbezoekers wordt ook hun loginnaam geplaatst. De loginnaam bestaat uit de initialen en de achternaam van de bezoeker Dat houdt in dat zichtbaar is van wie een bepaalde reactie afkomstig is.Van anonimiteit op het Forum is dus geen sprake.Wellicht komt dat de inhoud van de reacties ten goede.

Opbouw

Nu nog iets over de opbouw van het Deskundigen Forum. Het Deskundigen Forum bestaat uit een aantal categorieën. Dat zijn een soort hoofdrubrieken om het Deskundigen Forum overzichtelijk te houden. Eén van de categorieën in het Deskundigen Forum is bijvoorbeeld 'Onderwijs'. Elke categorie is weer onderverdeeld in één of meerdere forums. De categorie 'Onderwijs' heeft op dit moment één forum en dat is 'De Brede School'. Elk forum is vervolgens weer onderverdeeld in één of meerdere onderwerpen. Over deze onderwerpen kan op het Deskundigen Forum worden gediscussieerd. Onder

het onderwerp staat een vraag of stelling waarop gereageerd kan worden. Onder het forum 'De Brede School' staat op dit moment één onderwerp en dat is 'Ervaringen'. Daaronder staat als vraag geformuleerd: 'We zijn erg benieuwd naar ervaringen en opvattingen van SGP-bestuurders met betrekking tot de brede school. Graag een reactie? ' In het reactiemenu (zie figuur 2) kunnen reacties worden getypt.Andere forumbezoekers kunnen deze reacties ook lezen en dat biedt wellicht aanleiding om daarop weer te reageren. Omdat het Deskundigen Forum nog maar net is opgericht, staan er nog maar een paar onderwerpen op. In de toekomst zal dit langzaam worden uitgebreid. Uiteraard zijn suggesties hartelijk welkom

Aanmelding

Deskundigen uit de achterban van de SGP kunnen zich aanmelden als forumlid. U kunt dat doen door te mailen naar het studiecentrum van de SGP {studiecentrum@sgp.nl). Graag ook uw adresgegevens bij aanmelding doorgeven. U ontvangt dan een loginnaam en een wachtwoord waarmee u toegang heeft tot het Forum. De loginnaam en het wachtwoord kunt u zelf niet wijzi­ gen. Op de website is een gebruikershandleiding geplaatst. Daar kunt u als forumlid in eerste instantie terecht met eventuele vragen. Komt u er dan nog niet uit, neem dan gerust contact met ons op.Tot slot is voor de goede orde bij het Deskundigen Forum een huishoudelijk reglement opgenomen. Reacties op het functioneren van het Deskundigen Forum zijn van harte welkom. Deze reacties moet u echter niet in het Forum plaatsen. Het Forum is namelijk alleen bedoeld voor reacties die inhoudelijk met het forumonderwerp te maken hebben. Daarom graag alle reacties die niet inhoudelijk met een forumonderwerp te maken hebben, mailen naarstudiecentrum@sgp.nl.We hopen dat we met dit Deskundigen Forum de betrokkenheid van onze achterban bij het werk van het studiecentrum van de SGP kunnen vergroten en dat het Forum een positieve bijdrage levert aan de doordenking van politieke en maatschappelijke vraagstukken.

drs.j.W. van Berkum Wetenschappelijk nnedewerker Guido de Brès- Stichting

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 februari 2004

De Banier | 24 Pagina's

Studiecentrum · Deskundigen Forum

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 februari 2004

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken