Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort en bondig · Partijdag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort en bondig · Partijdag

4 minuten leestijd

De jaarvergadering ligt weer achter ons. Deze vergaderir)g, meer ingeburgerd onder de naam partijdag, werl(.t e/ke keer weer samenbindend. Van alle kanten hoor je het, verwoord door jong en oud, er gaat iets uit van het gemeenschappelijke, het massale. We zijn daar dankbaar voor.

De vertrekkende partijvoorzitter, ds. D.J. Budding, heeft als het ware zijn testament afgegeven in zijn openingswoord over de bekende tekst uit het Bijbelboek Prediker: "Vreest God, en houdt Zijn geboden, want dat betaamt alle mensen." Hij deed dat op de van hem bekende indringende wijze. Laten die woorden ons mogen bijblijven.We zijn ds. Budding veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij leiding heeft gegeven aan onze partij, een partij waarover ook tijdens zijn voorzitterschap heel wat stormen hebben gewoed. Ik denk alleen al aan de processen die tegen de SGP werden aangespannen. En om niet méér te noemen, ook de verdrietige omstandigheden rondom de heer D. Nieuwenhuis, hebben uiterst zwaar gedrukt. Hij werd onlangs gelukkig eindelijk definitief vrijgesproken van de aantijgingen die hem en zijn gezin zo ontzaglijk diep hebben getroffen. De God aller genade, zij ds. Budding en zijn gezin nabij, zowel persoonlijk als ambtelijk.

De aantredende voorzitter, ds. A. van Heteren, christelijk gereformeerd predikant op Urk, heten we ook op deze plaats hartelijk welkom. Al vele jaren deel uitmakend van het hoofdbestuur, weet hij wat er zoal omgaat in de partij. Nu wordt van hem gevraagd aan onze partij leiding te geven, uiteraard in het samenspel van afspraken over een intussen wel gegroeide en uitgekristalliseerde samenwerking met de algemeen voorzitter de heerW. Kolijn en de functionarissen op het partijbureau. Wij wensen hem van harte de kracht, wijsheid en nabijheid des Heeren toe in deze verantwoordelijke positie.

Er ligt weer heel wat werk te wachten in en voor de partij. Ik denk aan het voornemen om de regio in te gaan, de plaatselijke afdelingen opnieuw op te zoeken om stimulerend in te werken op ledenwerfacties, vergaderschema's en op vergaderingen aan de orde gestelde thema's. Er zijn gelukkig heel goed functionerende, ja florerende kiesverenigingen, maar er zijn er ook een paar die het moeilijk hebben.Vaak hangt dat samen met vergrijzing van een dorp en het wegtrekken van jongere leden naar groeikernen. Ook de gemeentelijke herindelingen spelen daarbij een rol. Wat je ook nogal eens hoort, is dat bij verhuizing naar een andere gemeente, leden of potentiële leden tussen wal en schip raken. Daar moet toch een meer waterdicht systeem op te bedenken zijn. Kort en goed, voldoende redenen om er met elkaar opnieuw de schouders onder te zetten. De SGP-jongeren hebben rondom de beurs Wegwijs een zeer succesvolle ledenwerfactie gehouden met de prikkelende vraag: Ben je nog een grijze muis? Beken kleur! Die vraag en aanbeveling mogen ook ouderen zich uiteraard aantrekken.

Wat altijd weer bemoedigend is, is de samenzang op onze partijdag. Ik denk wel eens: we zingen veel te weinig.Tot mijn verrassing werd nu zelfs een mooie bovenstem gehoord, toen we enkele verzen van Psalm 35 zongen. Kijk, de SGP is toch écht een unieke partij.

Rondvraag

De rondvraag heeft altijd iets vluchtigs. Er kunnen uiteraard geen uitputtende verhandelingen passeren tijdens de rondvraag over inhoudelijke of- zoals soms wordt voorgelegd - meer persoonlijke kwesties. We moeten er met elkaar erg in hebben en houden waar een rondvraag voor is bedoeld.Tegelijk is het een nuttig instrument om elkaar enkele signalen af te geven, eventueel leidend tot agendering in een volgende vergadering of als "huiswerk" voor het

bestuur of onze fractie. Wat de fractie betreft, hoeven vragen niet te worden opgehouden tot aan de jaarvergadering. Iedereen kan en mag onze fractie met vragen benaderen. Naar vermogen

zullen we daar op in gaan en nog zo snel mogelijk ook.Wel moet dan altijd duidelijk zijn van wie de vragen komen. Hoe zullen we anders kunnen reageren?

Nu waren er in de rondvraag ook weer enkele vragen gericht aan de fractie. De voorzitter verzocht ons daar via De Banier op in te

gaan. Dat zullen we nu en in de komende afleveringen proberen te doen. De eerste die ik nu onder ogen neem, gaat over de stichting van islamitische scholen. De vraagsteller, naar ik begreep mevrouw Van Dongen uit Den Haag, stelt vast dat de gelijkberechtiging en dus gelijke bekostiging van bijzonder aan openbaar onderwijs vanaf omstreeks 1920, toch niet zonder meer gelijkberechtiging kan betekenen van nieuwe richtingen in het onderwijs. Los van de principiële vraag of islamitische scholen hoe dan ook gewenst zijn - immers, ons ideaal is dat alle kinderen onderwijs ontvangen bij "een opengeslagen Bijbel" en daar ligt de roeping van onze overheid - en wat deze betekenen voor het integratieproces van legaal in ons land verblijvende allochtonen, moet nuchter worden vastgesteld dat ons unieke onderwijsbestel met de vrijheid van onderwijs als Grondwettelijke basis tot consequentie heeft dat men wel degelijk ruimte biedt aan initiatieven uit welke hoek ook, mits aan de gestelde stichtingsnormen wordt voldaan. Die normen liggen vast in de wet, dan wel (voor het voortgezet onderwijs) in een op grond van de wet periodiek vastgesteld toetsingskader Als aan dat kader wordt voldaan, moet een aanvraag tot stichting van een school worden toegekend. Stel dat niet bewilligd zou worden, dan zal de rechter dat alsnog afdwingen. Zo is het in het verleden met onze reformatorische scholen ook vaak gegaan.

/ maan 2004

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 maart 2004

De Banier | 24 Pagina's

Kort en bondig · Partijdag

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 maart 2004

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken