Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Parlementair logboek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Parlementair logboek

5 minuten leestijd

De eerste week na het krokusreces stond vooral in het teken van het debat over de publieke moraal. Ere wie ere toekomt: de man die het onderwerp agendeerde was SP-voorman jan Marijnissen. Hij stelde het onderwerp aan de orde naar aanleiding van allerlei berichten over fraude. In de bouw, in de gezondheidszorg, in 't onderwijs, in het bedrijfsleven en eigenlijk overal elders in de maatschappij.

Publieke moraal

Dat de SGP het verzoek van de SP'er van harte ondersteunde, zal niemand verbazen. Dat er iets grondig mis is met onze publieke moraal, roept de SGP al jaren. Nu dat inzicht ook bij anderen is doorgebroken, is het dus zaak om de eigen analyse en insteek over het voetlicht te brengen. Dat gebeurde door fractievoorzitter Van derViies.

De SGP-woordvoerder begon met een citaat uit Exodus; "U zult de menigte tot boze zaken niet volgen." Een oproep om niet klakkeloos onoorbare praktijken na te volgen, ook al doet iedereen om je heen het wel.Van der Vlies: "Deze onrechtmatige gedragingen lijken symptomen te zijn van een maatschappij waarin de naleving van het recht en regelgeving zwaar onder druk staat, van een samenleving waarin de morele standaard ernstige manco's vertoont." Hierbij moet overigens niet alleen aan fraude worden gedacht.Van der Vlies noemde óók de schijnbaar onaantastbare positie van Hells Angels, het laten lopen van woonwagenbewoners die geen belasting betalen en het opstappen van zware-misdaadbestrijder Plooij.

De vraag dringt zich op: wordt het allemaal erger, zoals Marijnissen suggereert, of valt het wel mee, maar lijkt het erger door de extra aandacht die er nu voor is.' Het kabinet zit op de laatste lijn. De SGP vindt die benadering te optimistisch.Van derVlies; "Je kunt de huidige problematiek beter te ernstig oppikken dan te laconiek. Bovendien, of het nu erger of minder erg is dan in het verleden, het frauduleuze kwaad lijkt op dit moment wel breed om zich heen te grijpen." De SGPwoordvoerder ging in op enkele concrete voorstellen die er ook vanuit de Tweede Kamer op tafel werden gelegd om een eind te maken aan de talloze ontsporingen.

Kernvraag bij dit alles: waar komt dit gedrag vandaan? Laten we daarover maar eerlijk zijn, zei de SGP'er."Het zal niet verbazen, dat de SGP in dit ver­ band een relatie legt met het verdwijnen van de publieke betekenis van het christelijk geloof in onze samenleving. Het in hoog tempo verdwijnen van een Godsbesef-het besef dat men verantwoording verschuldigd is aan bovenmenselijk gezag, aan een alwetend God- leidt mijns inziens tot het verdwijnen van die innerlijke prikkel tot gehoorzaamheid. Het is de vaste overtuiging van de SGP dat met het terzijde stellen van God de naleving van recht en regelgeving ten diepste een immens probleem vormt. Ik weet zeker, en daar ben ik ook heel blij om, dat in veel christelijke kerken vandaag -biddagjuist daarom wordt gebeden voor ons land en onze overheid. Dat er wordt gebeden of onze ogen weer mogen worden geopend voor de zegenrijke geboden van de Heere God. Niet bedoeld als een knellend juk, maar als beschermende en daardoor vrij-makende regels voor het samenleven."

Helikopter

Dat de andere partijen vanuit andere invalshoeken reageerden, was te verwachten.Aan het eind van zijn tweede termijn ging Van der Vlies daar nog op in. Allemaal verschillende uitgangspunten nopen tot het zoeken van wat gemeenschappelijk is. PvdA-leider Bos had in dat verband gesproken over het Rijnlandse model, daarmee doelend op de cultuur van overleg en compromis. Van der Vlies: "Toen collega Bos dat beeld naar voren bracht, moest ik even denken aan het recente bericht dat enkele onderzoekers op een ijsplaat losraakten en afdreven naar warmere oorden. Op die schots hebben die onderzoekers (...) absoluut de criteria van het Rijnlandse model gehanteerd. Hun ontvielen echter wel de zekerheden naarmate zij verder wegdreven naar warmere oorden.Toen was er een helikopter nodig met een lijntje van boven om hen te redden.Voorzitter, dat is de toegevoegde waarde van de SGP-fractie aan dit debat. Als het gaat om moreel besef en dat type zaken meer, moet het van Boven komen. Laten wij dat vasthouden!"

Gehandicapten

Hoe nodig sommige bezuinigingen ook zijn, er zitten er tussen die vragen oproepen. Een van de maatregelen waar de SGP vraagtekens bij zet, is de 'correctie' op de vergoedingen voor bovenregionaal vervoer voor gehandicapten. Nu nog krijgen mensen met een handicap die lange afstanden moeten reizen de kosten van taxivervoer van en naar trein en/of bus voor een deel vergoed. Minister Hoogervorst wil daar nu een rem op zetten omdat het beroep dat op deze regeling wordt gedaan wel heel erg toeneemt.

Aanvankelijk koos het kabinet voor een limiet van 350 kilometer per jaar.Veel protest uit de samenleving en uit de Kamer leidde ertoe dat die limiet werd opgetrokken tot 450 kilometer Nog niet royaal natuurlijk. Want in de praktijk betekent dit hoe dan ook een inperking van de bewegingsvrijheid voorzover mensen die kosten niet zelf kunnen opbrengen. SGP-fractievoorzitter Van der Vlies liet in het debat over deze maatregel weten kanttekeningen te plaatsen bij de gekozen uitwerking. Om te kunnen bekijken of deze bezuiniging ook echt onrechtvaardig uitpakt, moet er daarom nagegaan worden hoe de praktijk zich zal ontwikkelen. Mocht inderdaad blijken dat er knelpunten zijn, dan kan de maatregel later alsnog worden 'gerepareerd'. De motie-Van der Vlies daarover kreeg voldoende steun.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 maart 2004

De Banier | 32 Pagina's

Parlementair logboek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 maart 2004

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken