Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Biddag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Biddag

5 minuten leestijd

We lezen in de acta van de Nationale Synode van Dordrecht, 1578, artikel 74 dat in tijden van oorlog, pestilentie, en andere voiksrampen een "vasten met bidden" zou worden vastgesteld "door den raad der kerk en bewilliging der overheid, zo dat geschieden kon." Latere Nationale Synoden spraken op dezelfde wijze over deze zaak. Ook de Synode van Dordrecht 1618-1619 heeft dit overgenonien.

De overheid

Het uitschrijven van bededagen werd als roeping van de overheid beschouwd. De overheid liet"biddagsbrieven" drui< ken waarin de predikanten bekend gemaakt werden met het doel van de te houden biddag. Op de biddag bleven alle herbergen gesloten. Alle publieke vermakelijkheden en alle openbare arbeid werd verboden.Velen kwamen op naar de kerk.Tweemaal werd er dienst gehouden.Tot 1795 is dit de praktijk gebleven. De Overijsselse bid- en dankdag, ingesteld in 1653, droeg een bijzonder karakter. Op de tweede woensdag in maart werd de jaarlijkse biddag voor gewas gehouden en op de eerste woensdag in november de jaarlijkse dankdag voor gewas. In Zeeland bestonden deze dagen al langer dan in Overijssel. Het dagelijkse werk werd zoveel mogelijk nagelaten om de diensten in de kerk te kunnen bijwonen. Het mag wel met droefheid vervullen dat de overheid het sinds 1795 niet meer tot haar taak rekent bededagen uit te schrijven.

Afhankelijkheid

We zijn in alles afhankelijk van de Heere. Hebben we zo de jaarlijkse biddag mogen houden? Zonder de Heere kan niets gedaan worden. Wie kan een graankorrel laten ontkiemen? Wie kan de gewassen laten groeien? Wie kan de vruchten doen rijpen? Vorig jaar hadden we een lange en droge zomer Sommige agrariërs hebben dit pijnlijk ondervonden. De weersomstandighe­ den moeten zo geleid worden dat er sprake kan zijn van groei en vrucht dragen.Wie kan er zorgen voor de gezondheid van koeien, varkens, kippen en andere dieren? We zijn in alles afhankelijk van de Heere. Het geldt alle arbeid die verricht staat te worden. Het werk op het land, in de kas, in de fabriek, op kantoor alsook in de visserij, de binnenvaart, de kustvaart en de zeevaart. Het geldt ook de kinderen die naar school gaan. Het betreft tevens alle ambtelijke arbeid. Het strekt zich uit over opvoeding, onderwijs en zorgen voor de huishouding. Indien de Heere geen kracht en gezondheid verleent om de opgelegde taak te verrichten, kan er niets gedaan worden. Dit geldt ook het politieke leven. Wie heeft van zichzelf de vrijmoedigheid en de bewogenheid om op de juiste wijze te spreken in 's lands vergaderzalen? De Heere geve de volstrekte afhankelijkheid van Hem in te leven. Dan zal het gebed tot Hem opstijgen, niet alleen op de biddag, maar ook daarna.

Taak

leder heeft een taak in dit leven. De Heere keurt luiheid en ledigheid niet goed. Er dient gearbeid te worden. In de staat der rechtheid kreeg de mens de opdracht de hof van Eden te bouwen en te bewaren. We denken ook aan de Wet der tien geboden waarin we lezen: "Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen." Arbeid is een plicht, een opdracht en een zegen.We lezen in Johannes 5: 17 "Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook." De Heere draagt de mens op te werken. Is het dan niet merkwaardig dat we lezen in Johannes 6; 27a "Werkt niet om de spijze die vergaat"? Deze tekst bevat geen absoluut verbod op werken. Deze woorden behelzen een ernstige waarschuwing niet teveel tijd en energie te besteden aan het werk dat gericht is op het verkrijgen van geld en goed.Arbeid dient om in het levensonderhoud te voorzien. Indien er lang en hard gewerkt wordt voor meer luxe en welvaart of om nog verder op reis te kunnen gaan, terwijl er weinig of geen tijd overblijft om bezig te zijn met de dingen van Gods Woord, is dat te veroordelen. Dan dienen de woorden van de Zaligmaker ter harte genomen te worden die we opgetekend vinden in Johannes 6: 27: "Werkt niet om de spijze die vergaat, maar onri de spijze die blijft tot in het eeuwige leven."

Aansporing

De Heere spoort aan te werken om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Het is het allerbelangrijkste met de mond des geloofs te mogen eten van het ware Brood dat uit de hemel is nedergedaald. Alles wat het geloof voedt en versterkt, wordt met spijze vergeleken. Het aardse leven moet minder geacht worden dan het hemelse. De Heere binde jong en oud op het hart: "Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden." Al is een mens nog zo rijk in deze wereld, als hij het ware zaligmakende geloof mist, zal eeuwige armoede zijn deel zijn. Rijkdom in deze wereld maakt niet echt gelukkig. Er is veel ontevredenheid, er is veel spanning, er is sprake van echtscheiding en zelfmoord. Calvijn schrijft dat de gevallen mens verslaafd is aan de aardse dingen. Wordt uw beeld daarin getekend? Het is alleen genade als het anders is geworden. Gods kinderen hebben een ander goed dan het goed van deze wereld. Zij mogen de Heere tot hun deel hebben.Van hen geldt: "Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten en mijn Deel in eeuwigheid."

Ds.A. van Heteren

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 maart 2004

De Banier | 32 Pagina's

Van de voorzitter · Biddag

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 maart 2004

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken