Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Studiecentrum · Aandacht en bezinning

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Studiecentrum · Aandacht en bezinning

4 minuten leestijd

Er is in de afgelopen decennia lieel wat gesproken door SGP-vertegenwoordigers op de verschillende niveaus in het openbaar bestuur. Wie het jubileumboek van de SGP er op na slaat, ziet een keur van SGP-ers die zich hebben ingezet voor de publieke zaak.Velen doen het anno 2004 nog steeds.Waarvan akte. Er is in de afgelopen jaren eveneens veel gepubliceerd over allerhande thema's. Veel punten kregen aandacht en vroegen om bezinning. Dat geldt nog steeds. Over beide iets meer in deze bijdrage.

Archief

Onlangs verraste ir.H.van Rossum, oud-lid van deTv^'eede Kamer voor de SGP, ons met de vraag of het studiecentrum misschien belangstelling heeft voor zijn archief. Hij voegde er aan toe dat we ons er niet teveel van moesten voorstellen, maar misschien zit er toch wat bij.Wie zou niet geïnteresseerd zijn?

In een buitengewoon plezierig gesprek op 5 april jl. hebben we gesproken over het deel van zijn archief dat naar het studiecentrum zou kunnen komen. We hebben -

zeer verrassend -meteen een deel van zijn geordend archief meegekregen. Hij heeft nog meer stukken, maar daar zal later nog met elkaar over worden gesproken. Wat in het vat zit, verzuurt niet! We zijn Van Rossum zeer erkentelijk dat hij aan het studiecentrum van de partij heeft gedacht. Na een deel van het archief van C.N. van Dis sr is thans ook een deel van het archief van Van Rossum bij ons.

Verkeer en vervoer

Onlangs heeft het studiecentrum de nota Bewust mobiel op de markt gebracht. In deze nota is een SGP-visie op het openbaar vervoer geformuleerd. Een uitgangspunt is dat in het hele land een basisnetwerk van openbaar vervoer moet zijn. Daarbij is efficiency een randvoorwaarde.

Soms vraag je je af waar of wanneer iets van het geformuleerde standpunt te berde kan worden gebracht. Geheel onverwachts was dit recent het geval. Het studiecentrum was in de persoon van de directeur - met nog 5 andere personen - uitgenodigd voor een bijeenkomst op vrijdag 2 april jl. in het Provinciehuis in Arnhem.

Men wilde met elkaar spreken over ieders visie op verkeer en vervoer en met name over het vervoersprobleem in de dunbevolkte plattelandsgebieden. Expliciet werd richting het studiecentrum van de SGP gezegd de uitnodiging gestuurd te hebben wegens zijn expertise en de SGP-aanhang op het platteland. Op zo'n moment komt de nota prima van pas!

In het Gelderse Statenakkoord is bepaald dat voor de komende vier jaar een investeringspakket van 16 miljoen beschikbaar is voor innovaties in het openbaar vervoer De beschikbare middelen moeten leiden tot een kwaliteitsimpuls en een structurele kostenverlaging. Met de budgetten die daarmee vrijkomen kan het OV-netwerk verder worden versterkt, waardoor het gebruik kan toenemen en de opbrengsten uit de kaartverkoop kunnen groeien. De praktijk zal leren of dit gaat gebeuren.

Kleine kernen

Het blijkt dat openbaar vervoer vaak wordt gestimuleerd omdat het milieuvriendelijk is en de files terugdringt. Op zich is dat goed, maar openbaar vervoer is alleen milieuvriendelijker bij een hoge bezettingsgraad.Veel bussen rijden half leeg door kleine plaatsen. Het openbaar vervoer blijkt ook de fileproblematiek niet terug te dringen. Uit onderzoek is gebleken dat openbaar vervoer - in ieder geval busvervoer - en automobiliteit geen communicerende vaten zijn.

Toch is openbaar vervoer van belang; bovendien is het een overheidstaak. Het belang van openbaar vervoer voor de SGP zit mede in de sociale functie ervan. Sommige (groepen) mensen zijn voor hun mobiliteit helemaal of voor een groot deel aangewezen op openbaar vervoer, zoals ouderen, gehandicapten en scholieren. Een landelijk netwerk van openbaar vervoer is dus zeker van belang voor deze mensen. Het probleem van de bezettingsgraad zit niet in de randstad maar in de plattelandsgebieden, en meer specifiek in de kleine kernen. Omdat efficiency een randvoorwaarde is, vindt de SGP het beter dat in kleine kernen niet een keer per uur een bijna lege bus door die dorpen rijdt, maar dat gebruik kan worden gemaakt van bijvoorbeeld afroepfaciliteiten.

De overheid kan haar zorg voor zwakkere groepen in de samenleving waarmaken door dergelijke voorzieningen in het leven te roepen. Ze moet wel eisen stellen aan punctualiteit, veiligheid en kwaliteit en ze moet randvoorwaarden stellen om te waarborgen dat een bepaald basisniveau aan mobiliteitsvoorzieningen in stand blijft. De lijnen door de kleine kernen hebben een lage kostendekkingsgraad.Voor deze lijnen is behoefte aan betaalbare alternatieven.Van belang is in samenspraak met de regio en de betrokken instanties, zoals bijvoorbeeld dorpsverenigingen, na te denken over innovaties in het openbaar vervoer met betrekking tot de kleine kernen en een adequaat systeem op te zetten.Voor concrete ideeën houden we ons aanbevolen.

E-letter

Aan het eind van de maand maart is de E-letter verschenen, waarin relevante informatie staat over de werkzaamheden van het studiecentrum. Blijkens de vele positieve reacties is de E-letter goed ontvangen.Tevens is het blad Zicht digitaal verstuurd voor een kennismakingsronde.Wie de E-letter wil ontvangen of kennis wil maken met Zicht, kan daartoe een verzoek doen via studiecentrum@sgp.nl

drs.j. Mulder, directeur Guido de Brès-stichting

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 april 2004

De Banier | 24 Pagina's

Studiecentrum · Aandacht en bezinning

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 april 2004

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken