Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Parlementair logboek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Parlementair logboek

10 minuten leestijd

Nijs

Als dit nummer van De Banier uitkomt, heeft de Tweede Kamer nog één weekje voor de boeg. Daarna begint het acht weken lange zomerreces. Dat zijn de vergaderloze weken, waarop het werk in een wat minder hoog tempo doorgaat totdat eind juli, begin augustus, ook Den Haag zo goed als stilligt. Als het kabinet op vakantie gaat, is dat ook voor de Kamers het sein om echt even afstand te nemen - spoedeisende kwesties daargelaten.

Traditioneel is liet op het Binnenhof zo dat naarnnate het zomerreces nadert, de temperatuur oploopt. Niet alleen buiten, want dat is in de zomer vrij normaal, maar ook in de gebouwen van de volksvertegenwoordiging. Twee weken geleden was dat ook elders in het land te merken, toen van de ene dag op de andere de spanning opliep over de positie van staatssecretaris Nijs van Onderwijs.

Aanleiding was een interview dat mevrouw Nijs gaf aan het blad Nieuwe Revu, een blad dat al vaker geruchtmakende vraaggesprekken publiceerde.

Het interview met mevrouw Nijs viel vooral op, omdat de bewindsvrouwe wel erg openhartig sprak over de verhoudingen op het ministerie, en dan met name over haar'relatie' met minister Van der Hoeven. Uit alles bleek dat het tussen die twee niet boterde - om het maar zacht te zeggen. De sfeer tussen de twee dames was van dien aard dat je gerust kon concluderen dat er over en weer geen enkel vertrouwen meer was. De kop boven het verhaal ('Ik heb elf maagzweren'), en de tekst boven het gedeelte dat gaat over de relatie met de minister ('Maria, waarom doe je zo? ') spraken boekdelen. En om de affaire compleet te maken pleitte de staatssecretaris -in afwijking van de lijn van het kabinet- voor een ceremonieel koningschap.

Het was al wat langer bekend dat staatssecretaris Nijs en minister Van der Hoeven vaker door twee deuren dan door één deur gingen. En ook anderszins was het optreden van de staatssecretaris tot dusverre niet om over naar huis te schrijven geweest. Welnu, het zal duidelijk zijn dat dit interview de bekende druppel was die de emmer deed overlopen. Op verzoek van de oppositie werd er op dinsdagavond een apart debat gewijd aan de rel.

Namens de SGP deed fractievoorzitteren OnderwijswoordvoerderVan derVlies een duit in het zakje. En ook hij

liet er, net als de oppositiepartijen, geen twijfel over bestaan dat de staatssecretaris over de schreef was gegaan. Na de ontstane commotie had de bewindsvrouwe weliswaar via de pers laten weten dat ze het allemaal niet zo bedoeld had en dat het haar bedoeling was geweest om voor eens en voor altijd een punt achter de perikelen op het ministerie te zetten, maar het effect was precies het omgekeerde. Het wantrouwen en de misstanden lagen nu op straat. Van der Vlies verweet de staatssecretaris dan ook dat zij daarmee een ernstige inschattingsfout had gemaakt en dat dit niet bepaald pleitte voor haar politieke gevoel. Slecht, aldus Van der Vlies. "Het is nodig dat bewindslieden op een departement elkaar versterken in plaats van hinderen. Zo niet, dan staan wij op verlies. (...) Er is bovendien nog veel meer aan de orde op het departement."

Aftreden

De verdediging van de staatssecretaris in de Kamer maakte het er allemaal niet beter op. Die was ronduit zwak. Het dinsdagavonddebat eindigde dan ook met een mede door de SGP ondertekende 'motie van treurnis'. Daarin werd het optreden van de staatssecretaris "onprofessioneel" genoemd, "onverantwoordelijk" en "schadelijk" bovendien. De hele gang van zaken werd betreurd. En ondanks het feit dat de motie geen meerderheid kreeg, bleek de volgende dag dat zij haar uitwerking niet had gemist.

Want in de nacht van dinsdag op woensdag alsmede op woensdagochtend trok deWD-top de conclusie dat mevrouw Nijs niet meer te handhaven viel. Wat tot de merkwaardige situatie leidde dat 's ochtends vroeg de minister en haar staatssecretaris de ambtenaren van het ministerie nog vol goede moed lieten weten dat zij gezamenlijk zouden proberen verder te gaan, maar direct daarna Nijs van deVVDtop te horen kreeg dat ze wat Zalm, Van Aartsen en de voorzitter van de WD betreft maar beter op kon stap­ pen. Wat ze -hoe kon ze anders- directdeed.

Het gevolg liet zich raden: woensdagavond wéér een debat. Nu niet over het interview met mevrouw Nijs en de problemen op Onderwijs, maar over het toch nog onverwachte vertrek van de staatssecretaris en de rol van de VVD hierin. Opnieuw trad ir.Van der Vlies namens de SGP in het krijt. Daarbij schroomde hij niet om de manier van opereren van de VVD te kritiseren. "Rommelig" was nog wel de meest vriendelijke betiteling. Van der Vlies gaf een korte schets van de gebeurtenissen: "Een staatssecretaris heeft alle kans en ruimte om zich hier te verdedigen. Dat is de enige plek waar dat behoort te gebeuren. Zij doet hier haar best.Aan het einde van het Kamerdebat wordt er een conclusie getrokken. Ik stel mij zo voor dat mevrouw Nijs vervolgens een tikkeltje opgelucht naar huis is gegaan. De andere ochtend is zij begeesterend het departement tegemoet getreden: wij gaan er tegenaan. Gisteravond is vastgesteld dat er vertrouwen is. De Kamer heeft dat niet weersproken. De Kamer heeft wel betreurd wat er is gebeurd. Er is echter een goede en zakelijke werkrelatie. Aan het werk dus. Dan komt er ineens een telefoontje van de WD. Op enig moment is er immers contact gelegd. Is dat zorgvuldig? Ik heb daar moeite mee. Ik vertel het maar precies zoals het bij mij leeft." Daarmee verwoordde Van der Vlies een gevoelen dat bij meer kamerleden leefde.

Prenatale screening

Een uiterst emotioneel beladen onderwerp is de zogenaamde prenatale screening. Door de voortschrijdende techniek kunnen medici tegenwoordig al lang vóór de geboorte kinderen in de baarmoeder'screenen', in de gaten houden en de ontwikkeling van de vrucht op de voet volgen. Wat in wezen een zegenrijke ontwikkeling is die in staat stelt om al in een vroegtijdig stadium het ongeboren kind met zorg te omringen, blijkt zich in de praktijk te bewegen in een verkeerde, om niet te zeggen kwade richting.

Want in plaats van dat er gepoogd wordt om het ongeboren kind en de moeder zoveel mogelijk vooruit te helpen, blijken prenatale tests in toenemende mate gebruikt te worden om vast te stellen of een kind nog mag komen of niet.Als namelijk uit de onderzoeken blijkt dat een ongeboren vrucht -om maar een voorbeeld te noemenhet syndroom van Down heeft, is in negenennegentig van de honderd gevallen de beslissing al duidelijk: abortus. Wat dus een zegen zou kunnen zijn, verkeert daarmee in het tegendeel.

En daarover sprak de Tweede Kamer op 8 juni met staatssecretaris Ross-Van Dorp. Namens de SGP'deed' irVan der Vlies het debat. Hij zette zijn bijdrage aan het debat scherp in. Hij zei: "Voorzitter, we hebben het vandaag niet over de manier waarop ouders met een gehandicapt kind zo goed mogelijk kunnen worden begeleid.Wat is dan wél het probleem dat aan de orde is vandaag? In wezen vooral het kind met een Downsyndroom of met een neuralebuisdefect (NBD, 'open ruggetje'). Ik zeg het bewust zwart-wit, omdat ik het zo ervaar. In feite zeggen wij als samenleving en politiek vandaag dat kinderen met een Downsyndroom -schepselen van God- niet echt welkom zijn." Wij ervaren hen als een probleem, dat zonodig moet worden geëlimineerd.

Om daar direct de vraag op te laten volgen: "ls dit niet te zwart-wit? We willen toch alleen een keuzemogelijkheid bieden aan ouders? " Van der Vlies ontkrachtte die bewering met het antwoord dat als het zo gepresenteerd wordt, de zaak anders, mooier wordt voorgesteld dan de werkelijkheid is. Van derVlies: "ln feite is de vraag: kiest u leven of dood? De prenatale screening Is immers niet bedoeld om te genezen, maar om de mogelijkheid te bieden de zwangerschap af te breken als er de kans of de zekerheid is dat er een kind met het syndroom van Down of NBD geboren zal worden. Eigenlijk zeggen wij over al de mensen waar we hier over spreken en die al wel geboren zijn, dat ze het eigenlijk niet erg waard zijn om te leven."

De Gezondheidsraad heeft een tijdje geleden twee adviezen over dit onderwerp uitgebracht. Daarin werd gesteld dat de mogelijkheden voor prenatale screening zouden moeten worden uitgebreid en verbeterd. Nu nog wordt prenatale screening standaard aangeboden aan vrouwen boven de 36 jaar Ongeveer de helft van die vrouwen maakt ook van dat aanbod gebruik.Als het aan de Gezondheidsraad ligt zal deze screening voortaan ook aan jongere vrouwen worden aangeboden. Het kabinet bij monde van staatssecretaris Ross voelt daar echter weinig of niets voor. Dat de SGP de regering op dit punt van harte steunde, behoeft geen betoog. Van der Vlies onderstreept de argumenten van het kabinet. Feitelijk zal er, als de adviezen van de Gezondheidsraad worden opgevolgd, sprake zijn van een toename van het aantal abortusaanvragen. Dat de staatssecretaris dit eveneens onderkent, en daaraan weigert mee te werken, pleit in het voordeel van het kabinet.

Voetbal

Dat de voetbalgekte weer alom heeft toegeslagen, zal wel niemand zijn ontgaan. Of je wilt of niet, je loopt er dagelijks tegenaan. Onvermijdelijk bijverschijnsel van voetbalwedstrijden is steeds vaker het gokken dat ermee gepaard gaat, en dat terwijl een van de doelstellingen van het kabinet is om het gokken en de gokverslaving tegen te gaan. Daarom ook is (reclame voor het) gokken aan bepaalde regels gebonden.

Zo is gokken via internet verboden. Maar wat blijkt? Dat dagblad DeTekgraafen De Lotto bij de huidige Europese kampioenschappen voetbal wel degelijk via internet de mogelijkheid aanbieden om mee te doen met de zogenaamde 'Nationale EK-poule'. Ontduiking van de regels dus, want feitelijk is hier sprake van een illegaal kansspel.

Al eerder dit jaar, toen DeTelegraafen De Lotto hun 'poule' aankondigden, trok de SGP-fractie hierover al aan de bel bij minister Donner van Justitie. Vergeefs. De minister zag het allemaal niet zo. Echter, zo blijkt uit een uitzending van het tv-programma NOVA en stukken die de SGP-fractie in bezit heeft, in de praktijk blijkt het wel degelijk te gaan om een vorm van gokken die onwettig is.Tegen die achtergrond

stelde de SGP (samen met de SP) deze kwestie opnieuw aan de orde bij de minister Hopelijk ziet deminister nu wel in dat hij deze zaak niet kan laten lopen.

Chronisch zieken

In 2001 kwam er een nieuwe wet Inkomstenbelasting.Afgelopen week keek de Kamer met de regering terug op de invoering van die nieuwe wet, en dan met name naar de budgettaire gevolgen ervan. Namens de SGPfractie was het ir.

Van derVlies die hierbij het woord voerde. Hij beperkte zich in zijn betoog vooral tot de vraag: hoe heeft die wet uitgepakt voor chronisch zieken en gehandicapten? Voor hen moet er in die wet een fiscale compensatie worden geboden voor stijgende lasten die hen onevenredig zwaar treffen.

Welnu, de prestaties van het kabinet op dit thema stellen teleurVoeg daarbij de motie-Van derVlies, vorig najaar ingediend bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken, waarin wordt gevraagd om met het oog op de bezuinigingen de genoemde groepen te ontzien, en het zal duidelijk zijn dat de SGP dit thema vast wil houden en blijven bepleiten bij de regering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 juni 2004

De Banier | 24 Pagina's

Parlementair logboek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 juni 2004

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken