Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jongeren · Denkers, doeners en debat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jongeren · Denkers, doeners en debat

5 minuten leestijd

Dankzij een grootschalige ledenwerfactie is de SGP-jongerenorganisatie afgelopen voorjaar finl< . gegroeid. De eretitel 'grootste politieke jongerenorganisatie' is weer helemaal veiliggesteld. Wat betreft het aantal activiteiten en de vaak gedegen organisatie kunnen alle andere politieke jongerenorganisaties veel van de SGP-jongeren leren. Qua politieke profilering loopt de SGP-jongerenorganisatie echter nog wat achter. Hoog tijd om deze slag te maken!

De SGP-jongerenorganisatie bestaat uit een zevental secties, waarin zo'n 60 jongeren actief zijn. De secties 'Ons Contact' en 'KLIK' schrijven artikelen voor de twee jongerenbladen. De leden van de sectie 'Infozaken' verzorgen de uitgave van de infoschetsen. Deze sectie probeert momenteel een aantal 'debatclubs'op te richten in de verschillende studentensteden. De sectie 'jongeren' houdt zich bezig met het organiseren van bijeenkomsten, tweedaagse congressen en de SGP-jongerendag. De leden van de sectie 'studieverenigingen' onderhouden het contact met de circa 35 plaatselijke afdelingen en zijn erg actief met het starten van nieuwe afdelingen. De sectie 'publiciteit' zorgt voor een frisse en eigentijdse presentatie van de SGP-jongeren. Deze sectie kan worden gezien als het brein achter de succesvolle ledenwerfactie. De leden van de sectie 'po//t/ek'nemen de politieke profilering voor hun rekening. Dankzij deze sectie heeft de SGP-jongerenorganisatie een eigen politiek programma (zie ook onze website). De trouwe Bon/erlezer zal de producten van deze sectie niet zijn ontgaan.Voor elke Bon/eruitgave wordt een artikel door één van de sectieleden aangeleverd.

Andere opzet

Om het interne debat te stimuleren en de output te verbeteren heeft de sectie politiek een andere organisatiestructuur gekregen. In plaats van een sectie met vijf tot zeven leden, is de sectie opgesplitst in vijf inhoudelijke commissies; de commissies onderwijs, sociaal-economische zaken, binnenlandse zaken, duurzame ontwikkeling en de buitenlandcommissie. Het is de bedoeling dat elke commissie uit drie tot vijf jongeren (m/v) gaat bestaan. Het bestuur ziet deze nieuwe opzet als een gelegenheid om nóg meer studenten bij de landelijke SGP-jongerenorganisatie te betrekken. Een steviger positie in de studentenwereld kan geen kwaad.

Jongerenthema’s

De politieke commissies gaan zich vooral bezig houden met specifieke 'jongerenthema's' zoals het nieuwe studiefinancieringsstelsel. In 2003 hebben de SGP-jongeren geparticipeerd in de commissie-Vermeend, die de uitgangspunten voor een nieuw studiefinancieringsstelsel heeft onderzocht. Staatssecretaris Rutte heeft onlangs een nieuw gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van alle politieke jongerenorganisaties en studentenorganisaties. U zult begrijpen dat het voor de leden van de commissie onderwijs een leuke uitdaging was het gesprek met de staatssecretaris aan te gaan!

De commissie duurzame ontwikkeling is momen­ teel sterk vertegenwoordigd in de Nationale Jeugdraad. Met een deskundige en gedegen inbreng proberen onze vertegenwoordigers het SGP-geluid tussen de vele linkse klanken te laten klinken. Hoewel de commissies zich nog in een opstartfase bevinden, zijn de jongeren hard bezig de politieke profilering op de rails te zetten.We hopen dat de Bon/erlezers al snel van de gedachtespinsels en pennenvruchten van de verschillende commissies kunnen genieten.

Doeners

De sectie politiek is vooral een sectie voor de denkers onder de jongeren. Als tweede speerpunt wil de SGP-jongerenorganisatie echter óók een organisatie voor doeners zijn. Al enkele jaren leeft het plan om een 'doenerscongres' te organiseren. Op dit congres worden praktijk en politiek bij elkaar gebracht. Samen met één of beide kamerleden worden jongeren in de gelegenheid gesteld de handen uit de mouwen te steken én iets meer over politiek te weten te komen. Overdag wordt met de Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) een stuk bos onder handen genomen, 's avonds discussiëren de kamerleden met de jongeren (rondom een kampvuur? ) over allerlei politieke kwesties. In het voorjaar van 2005 hopen we dit doenerscongres te organiseren.

Jongerendebatten

Als derde aandachtspunt wil de SGPjongerenorganisatie zich (meer dan vroeger) extern profileren. Door intensivering van de contacten met vertegenwoordigers van een andere politieke kleur wordt meer begrip gekweekt voor SGP-standpunten. Sinds enkele jaren nemen de SGP-jongeren deel aan de Nationale Jeugdraad. Ook worden vertegenwoordigers gestuurd naar debatten op scholen en universiteiten. Op 29 oktober, 5 november en 19 november is de SGP-jongerenorganisatie gastheer van alle andere politieke jongerenorganisaties. Op deze data wordt op drie verschillende locaties (Kampen, Goes en Amersfoort) een debat georganiseerd tussen de voorzitters van de politieke jongerenorganisaties. Meer informatie over deze debatten is te vinden op de website: www.sgpjongeren.nl.Van harte welkom!

Gert van Veldhuizen, jeugdwerkadviseur en tijdelijk voorzitter sectie politiek

' De studieverenigingen en jongerenverenigingen (momenteel zo'n 35) zijn de plaatselijl< e afdelingen van de SCP-jongeren. Samen met de Vereniging Landelijke SGP-jongeren komen zij eenmaal per jaar op de jaarvergadering bijeen. ' Onder de Vereniging Landelijl< e SGP-jongeren vallen alle abonnees van Ons Contact onder de 26 jaar die geen lid zijn van een studievereniging. Deze vereniging is uit subsidieoverwegingen gestart en houdt eenmaal per jaar een eigen ledenvergadering. ' Op de jaarvergadering worden de bestuursleden van de SGP-jongeren gekozen, uitgezonderd de voorzitter welke door het Hoofdbestuur van de SGP wordt gekozen. • De jeugdwerkadviseur wordt benoemd door het landelijke bestuur van de SGP-jongeren. Hij verricht ondersteunende, initiërende en coördinerende taken voor het bestuur, de jaarvergadering en de secties. Hij zit de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur bij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 oktober 2004

De Banier | 24 Pagina's

Jongeren · Denkers, doeners en debat

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 oktober 2004

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken