Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweede Kamer · De naschok van een moord

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Tweede Kamer · De naschok van een moord

9 minuten leestijd

De wijzers van de klok in de vergaderzaal van de Tweede Kamer wezen even na half drie 's nachts toen Kamervoorzitter Weisglas de vergadering sloot. Het was lang geleden dat een debat zó diep in de nacht eindigde, maar het was dan ook een debat dat ergens over ging: een terroristische moord. De naschokken van die gruweldaad waren brandende kerken en moskeeën overal in het land en de belegering van een complete woonwijk in Den Haag, op loopafstand van het Binnenhof De Tweede Kamer zelf veranderde na serieuze bedreigingen aan het adres van kamerleden in een ware vesting. Dat een van de meest betrokken ministers ook nog eens in de politieke gevarenzone kwam, maakte het debat in de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 november 2004 tot een van de meest indringende gedachtewisselingen van het afgelopen jaar.

Waanideeën

Het is niet teveel gezegd de situatie in de afgelopen novemberweken chaotisch en verwarrend te noemen. Met een grote schok werden we wakker: de moslimterroristen zijn onder ons. En ze deinzen niet terug voor de gruweldaden die we alleen kennen vanuit het (verre) buitenland. Kon de moord op Pim Fortuyn nog worden afgedaan als een eenmansactie van een milieufanaat, nu ging het om een moordaanslag gepleegd door iemand die deel uitmaakt van een wereldwijde beweging bestaande uit terroristen die er niet voor terugdeinzen zichzelf van het leven te beroven voor hun afgodische waanideeën.

In de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Van der Vlies aan het debat klonk, overigens net als in wat de andere fractievoorzitters te berde brachten, door dat Nederland in een schoktoestand verkeert. Van der Vlies: "Brandstichting en vernielingen in moskeeën, scholen en kerken. Schietpartijen op klaarlichte dag en ondergedoken volksvertegenwoordigers. Vreselijk! Het was tot voor kort ondenkbaar dat zulke taferelen met een etnische en religieuze achtergrond ook in Nederland zouden kunnen plaatsvinden. Maar Nederland zit er nu midden in. Wat al langer als een veenbrand smeulde aan gevoelens van haat, is nu opgelaaid naar aanleiding van de weerzinwekkende moord op Theo van Gogh. Wie (autochtoon of allochtoon) ook verantwoordelijk mogen zijn voor genoemde verschrikkelijke tafereien: dit mag nooit!"

Hoofd koel

"Het is in deze situatie van het grootste belang om het hoofd koel te houden. Het kabinet moet als één man alles op alles zetten om deze noodtoestand te lijf te gaan. Ik ben blij dat de brief van de ministers Donner van Justitie en Remkes van Binnenlandse Zaken deze geest ook ademt. De politiek heeft thans een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de noodzakelijke stabiliteit in ons land. Het zou onverantwoord zijn als dit moment gebruikt wordt om elkaar vliegen af te vangen. Dan vervreemden we de burgers écht van de Haagse politiek."

Tot zover de meer algemene opmerkingen die Van der Vlies maakte over'de toestand van het land'. In het vervolg van zijn betoog ging de SGP'er in op de daad die Nederland in vuur en vlam zette: de moord op Theo van Gogh door een moslimterrorist. Zoals gezegd, Nederland is nu met de neus op het vreselijke feit gedrukt dat de jihad, de 'heilige oorlog' door niets en niemand ontziende moslims ook op Nederlandse bodem wordt gevoerd. Er is wel kritiek geuit op waarnemend minister-president Zalm dat hij het woord oorlog in de mond nam, maar enig recht van spreken kan de premier ad interim niet worden ontzegd. Niet hij nam als eerste dit woord in de mond, dat deden en doen de jihadisten.

Miljoen moslims

Van der Vlies hierover: "De moord op Theo van Gogh, inclusief de dreigbrief aan Nederland met een uitdrukkelijke antisemitische toespitsing, bevestigt dat het islamitische terrorisme Nederland niet voorbij gaat. Het is zaak dit uitdrukkelijk te erkennen. Ons land kent meer dan een miljoen moslims. Daaronder bevindt zich een kleine radicale kern, die geweld tegen de 'vijanden van Allah' niet schuwt. Het is echter niet genoeg om oog te hebben voor de kern in netwerken van gewelddadige moslimextremisten.We moeten ook kijken naar de schil eromheen, van mensen die openlijk of heimelijk sympathiseren met dit gedachtegoed. Natuurlijk is lang niet iedere moslim een terrorist, maar veruit de meeste terroristen zijn wel moslim. Daarom alleen al is er alle reden om uiterst behoedzaam te reageren op een verdere islamisering van Nederland.

Er zijn grote verschillen in interpretaties van de koran. Het is aangrijpend dat geradicaliseerde moslims zich bij het hanteren van geweld en het verachten van de dood beroepen op de koran en hun houding verklaren met ultieme gehoorzaamheid aan, zoals zij dat zien, de wil van Allah, zoals bijvoorbeeld uit de vrijgegeven brieven van Mohammed B. blijkt. Deze omgang met de koran is gelukkig niet voor iedere moslim gebruikelijk, maar blijkbaar wel mogelijk. Dat is geen onschuldige constatering. Ook voor de regering niet bij haar directe of indirecte bemoeienis met de op- en uitbouw van de islamitische zuil in ons land. Heeft men zich daarop wel voldoende beraden? Het blijkt toch te gaan om de fundamenten van onze rechtsstaat.

Wij willen eerlijk zeggen ons als orthodoxe christenen bij deze pijnlijke kwestie bijzonder betrokken te weten. Ook wij dragen fundamentele standpunten uit waarvan wij inderdaad vinden dat het iedereen past die in te nemen. Het is ons echter ten enenmale wezensvreemd ook maar in de verste verte te denken aan, laat staan te grijpen naar geweldsmiddelen van welke aard ook. Orthodoxie is niet in zichzelf bedreigend, integendeel. Bedreigend wordt het pas, als een religie verwordt tot een ideologie, waarbij mensenlevens niet tellen, ook het eigen leven niet!'

Held van het vrije woord?

Van derVlies: "De brief van de ministers wijst op de noodzaak om het gesprek aan te gaan met moslimgroeperingen. Als Theo van Gogh iets niet heeft gedaan, is het dit. Daarom verbazen mij de loftuitingen aan zijn adres als held van het vrije woord. Zijn columns kenmerkten zich door het opzettelijk op grove wijze kwetsen van gelovigen -islamieten, joden en christenen- en van alles wat voor hen heilig is.Wij hebben regelmatig gedacht en we willen dat zelf gewoon ook maar zeggen: zo kon dat toch vaak niet! Verdriet en irritatie wisselden elkaar dan intens af. Ook in het buitenland verbaast men zich erover welke grofheden er toegelaten worden in de Nederlandse media. Dit heeft niks meer van doen met de vrijheid van meningsuiting. Integendeel, met een dergelijke invulling van dit recht worden tegenstellingen op de spits gedreven en wordt deze vrijheid op het spel gezet. Het verschil tussen een mening en een belediging is het verschil tussen een gesprek en een scheldpartij. Maar geen enkel misverstand: hoe zeer iemand ook prikkelt, provoceert en raakt, men mag zich nimmer aan hem vergrijpen.

Inlichtingen- en veiligheidsdienst

Hierna besteedde de SGP-woordvoerder een deel van zijn redevoering aan de rol van de veiligheidsdienst(en). Minister Remkes van Binnenlandse Zaken lag mede onder vuur omdat van sommige zijden werd gesuggereerd dat de AIVD, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst had gefaald. Opnieuw Van der Vlies: "De taken van onze diensten die terrorisme bestrijden, zijn zwaar. De hierin werkenden verdienen onze waardering. We leven in een rechtsstaat, en gelukkig maar Dat levert wel beperkingen op in handelingsbevoegdheid. Het is een alleszins weerbarstige strijd die moeilijk definitief te winnen valt.Toch schreeuwen burgers om geborgenheid en veiligheid. Zij hebben daar ook recht op. Consequente aanpak dus. En helaas moet er een schepje bovenop.

De politie heeft de AIVD vorig jaar al gewaarschuwd omtrent de snelle radicalisering van de aangehouden verdachte Mohammed B. Hij was een bekende voor politie, justitie en veiligheidsdienst. En toch had deze jongen genoeg ruimte om op klaarlichte dag een brute moord te plegen. De ondersteunende loopjongen was alleen of vanuit een collectief dan toch maar in staat tot een fatale boodschap.Waarom is hij -in tegenstelling tot de andere 150 potentiële ver­ dachten- niet scherper gevolgd? Achteraf bezien is kennelijk sprake geweest van een nu te betreuren inschatting. Waar is het mis gegaan en welke lessen voor de toekomst trekken wij hieruit? (...) Natuurlijk, wij kennen de strafrechtelijke aspecten, maar moet in de huidige context het zekere maar niet genomen worden voor het onzekere? Burgers vragen zich vertwijfeld af waar de overheid toch mee bezig is om waarschijnlijk potentiële boeven die zich nu eenmaal in de omgeving van daders bevinden te laten rondlopen."

Het hoofd bieden

En nu? Die vraag moesten regering en Kamer gezamenlijk zien te beantwoorden. Daags voor het debat arriveerde er bij de Tweede Kamer een kabinetsbrief waarin de meest verantwoordelijke bewindslieden, Donner en Remkes, een reeks maatregelen afkondigden die vooreerst het hoofd moeten kunnen bieden aan de bedreigingen van het moslimterrorisme. Namens de SGP liep inVan der Vlies dit maatregelenlijstje af. Te noemen zijn:

- Meer bevoegdheden voor justitie en politie. Gelukkig hebben die de afgelopen tijd gelukkig al meer bevoegdheden gekregen om terreur aan te pakken. Deze bevoegdheden zijn nog onlangs uitgebreid met de titel samenspanning. De SGP vindt dat er op dit punt nog veel extra werk moet worden verricht, in nationale en internationale samenwerking. - De voedingsbodem voor terrorismedient te worden aangepakt. Kritisch kijken dus wie er ons land binnenkomt, zeker als het om imams gaat. Dat betekent een streng toelatingsbe­ leid, gecombineerd met een stevig integratiebeleid. - Steviger moet worden opgetredentegen opruiende antiwesterse taal die uit Arabische landen via de schotelantenne ons land binnenkomt. En als die landen zich daar niks van aantrekken, moeten er maar consequenties aan worden verbonden in de sfeer van handels- of diplomatieke betrekkingen. In dit verband past ook een straffere aanpak van geldstromen vanuit Arabische landen naar dubieuze stichtingen én van haatzaaiende websites.- Organisaties die banden hebben met terroristische organisaties moeten hard worden aangepakt, ook als deze organisaties geen rechtspersoon vormen. Dit geldt ook zonder pardon voor moskeeën waar boodschappen met een radicaal antiwesters sentiment worden verkondigd.- Al geruime tijd schaduwt de AIVD permanent (!) zo'n 150 personen in ons land die banden hebben met terrorisme. Hoe lang houden we dit vol? is de vraag die je hierbij kunt stellen. Moet er gewacht worden totdat er een nieuwe aanslag is gepleegd voordat zij kunnen worden opgepakt? De SGP vindt van niet. Nederlandse nationaliteit afnemen en het land uitzetten zou moeten kunnen. Deze lieden verkneukelen zich toch over onze softe en naïeve aanpak.- Als het gaat om de bescherming van publieke personen (en dat zijn er méér dan alleen politici!) past geen gemillimeter, vindt de SGP De overheid heeft tot taak haar burgers te beschermen.- Daarnaast vraagt de SGP zich in gemoede af of de maximumstraf voldoende is toegesneden op terroristische moordenaars. Het is toch onverdraaglijk als plegers van zulke delicten ooit weer gewoon op straat kunnen rondlopen.

Aan het eind van zijn betoog wenste de voorman van de SGP het kabinet en de meest verantwoordelijke bewindslieden "wijsheid en beslistheid" toe om de ontstane toestand het hoofd te bieden.Van derVlies: "Hierbij betrek ik graag allen die het feitelijke werk uitvoeren. In de geschiedenis van Nederland is het meermalen voorgekomen, dat in tijden van grote nood en dreiging door de regeerders van ons land de toevlucht werd gezocht bij de Heere God.Voorzitter, er is niets wat ik méér kan aanbevelen."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 november 2004

De Banier | 24 Pagina's

Tweede Kamer · De naschok van een moord

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 november 2004

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken