Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kolijn Koninklijk onderscheiden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kolijn Koninklijk onderscheiden

5 minuten leestijd

Op zaterdag 11 november jl. was het precies 25 jaar geleden dat de algemeen voorzitter van het Hoofdbestuur van de SGP, de heerW. Kolijn, gekozen werd tot bestuurslid van de plaatselijke kiesvereniging te Terneuzen. Ter gelegenheid van dat feit werd hem die dag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De heer Kolijn is door H.M. Koningin Beatrix benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Functies

De heer Kolijn vervult vele functies, vooral binnen de SGP. Hij is op 10 februari 1967 lid geworden van de SGP en op 27 november 1979 gekozen tot bestuurslid van de plaatselijke kiesvereniging te Terneuzen. Vanaf I november 1989 tot op heden is hij voorzitter van dat bestuur Verder was hij van 1974 tot en met 1986 lid van de gemeenteraad van Terneuzen en van 1986 tot op heden lid van Provinciale Staten van Zeeland, tevens voorzitter van de SGPfractie. Vanaf 1997 maakt hij deel uit van het Hoofdbestuur van de SGP Van 1983 tot en met 1986 was hij lid van de Raad van Advies. Daarnaast is hij verschillende jaren bestuurslid geweest van de Provinciale Vereniging en de Statenkring in Zeeland.De burgemeester van Terneuzen, de heer J.A.H. Lonink, sprak niet zonder reden van een "spil in het partijgebeuren" en een "steunpilaar voor de SGP". Daarbij wees hij op het feit dat de SGP niet alleen in het dagelijks bestuur van de gemeente Terneuzen is vertegenwoordigd, maar ook in dat van de provincie Zeeland. Dat is volgens hem zeker ook de verdienste van de heer Kolijn geweest. Het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid wordt niet ontlopen, maar in samenwerking met anderen wordt het goede gezocht voor de samenleving.Ondanks de vele politieke beslommeringen is de heer Kolijn van 1969 tot en met 1991 ook nog secretaris geweest van het bestuur van de ds. D.L.Aangeenbrugschool te Terneuzen, weet hij met enige regelmaat een fiets(puzzel)tocht uit te zetten voor de kerkelijke achterban of fungeert hij als reisleider om ouderen te laten genieten van een bustochtje door het Zeeuws- Vlaamse landschap. Historische en culturele kennis van de omgeving worden dan in ruime mate overgedragen.

Toespraken

Uiteraard werden na het uitreiken van de onderscheiding verschillende toespraken gehouden. De heer P.J. Hamelink, 2'* voorzitter van het bestuur van de kiesvereniging en wethouder te Ter­ neuzen, typeerde de heer Kolijn met de woorden: "wijsheid, tact, kennis, kunde, humor, ernst en principieel". Hij wees erop dat bovenal de Heere de dank toekomt voor alles wat Hij de heer Kolijn geschonken heeft om de achterliggende jaren zo veel werk te hebben kunnen verrichten in tal van verbanden van de SGP

De Commissaris van de Koningin in Zeeland, de heer drs.W.T. van Gelder, sprak van een toegewijd lid van Provinciale Staten en een goed bestuurder Vooral de manier waarop de heer Kolijn zijn levensopdracht en de bijbehorende waarden en normen omzet in praktische politiek, dwingt respect af, ook bij andere partijen. Het politieke debat is mede danl< zij de heer Kolijn verlevendigd. In dat verband noemde hij ook de "Kolijn-norm". Dat is het aantal woorden dat in een minuut kan worden uitgesproken. Echter, als anderen zich voor hun spreektijd op die norm richten, overschrijden zij die altijd. De heer Kolijn spreekt gewoon sneller! De heer J. Houmes spreekt namens de SGP-fractie in Provinciale Staten de heer Kolijn kort toe. Hij noemde hem een inspirerende kracht voor de fractie.

De heer ir. B.J. van der Vlies, die namens de "landelijke" partijorganen sprak, noemde als kernwoorden: "toewijding, betrokkenheid, belezenheid en beginselvastheid". Hij bedankt de heer Kolijn voor zijn inzet en betrekt daar ook zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen bij die hem vele uren hebben moeten missen voor al dit werk. Een 25-jarig jubileum is een mijlpaal. Maar aan alles komt een eind op aarde. En dan moet de ontvangen onderscheiding weer worden ingeleverd. Het komt erop aan dan een andere onderscheiding te hebben ontvangen. De onderscheiding waarvan gelezen wordt in Openbaring 2: 17: "Die overwint. Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt." Dat wenste hij de heer Kolijn namens het geheel van de partij toe.

Dankwoord Kolijn

De heer Kolijn merkt op onder de indruk te zijn van de ontvangen onderscheiding. Hij is opgevoed met de notie dat gewerkt moet worden zo lang het dag is. "En wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen? " Hij heeft ervaren dat het werk op zijn pad is geplaatst. En als dan gedaan wordt wat gedaan behoort te worden, waarom dan een onderscheiding ontvangen?

Hij spreekt zijn dank uit aan allen die aan de ontvangen onderscheiding een bijdrage hebben geleverd, in het bijzonder aan H.M. de Koningin. Een bijzonder dankwoord ook voor zijn vrouw die zo'n grote verantwoordelijkheid heeft gedragen voor de opvoeding van de kinderen nu hij zo vaak van huis was. Maar vooral dank aan de Heere God. Het uitdragen van het SGP-beginsel is soms best wel moeilijk. De Bijbel is een onbegrepen Boek waar voorzichtig mee moet worden omgegaan in het politieke debat. Gods Woord is heilig. Evenwel is geen beperking gesteld naar tijd of omstandigheid aan het "Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen".

mr.V.A. Smit, algemeen secretaris

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 december 2004

De Banier | 24 Pagina's

Kolijn Koninklijk onderscheiden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 december 2004

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken