Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de provincie · Zuid-Hollands Dagboek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de provincie · Zuid-Hollands Dagboek

8 minuten leestijd

Met enige regelmaat proberen vertegenwoordigers uit Provinciale Staten u inzicht te geven in activiteiten die in verschillende provincies aan de orde zijn. Deze keer wordt u een kijkje achter de schermen geboden. Een deel van het dagboek is eerder verschenen in Vizier.

Maandag 25-1O-2004

De fractievergadering l< an volgens mij redelijk kort zijn. Alhoewel: ik ben wel vaker optimistisch. We bespreken de aanstaande vergadering over de zogenaamde bestuurskrachtmeting. Populair gezegd: is de provincie berekend op de uitvoering van haar taken, doet de provincie de juiste dingen en doet zij deze goed. Joop Evertse zal woordvoerder zijn.We spreken verder af dat we de voordracht van de PvdA-fractie voor een opvolger van gedeputeerde Marnix Norder zullen steunen.Ten slotte nemen we de agenda van de statencommissie Samenleving door Het ziet er naar uit dat deze vergadering lang zal gaan duren: de begrotingsbehandeling, waarvoor men volgens mij ruim de tijd wil nemen.

Woensdag 27-10-2004

Al vroeg van huis gegaan in verband met de vergadering van het klein-presidium om 8.30 uur In dit kleine gezelschap nemen deel de Commissaris van de Koningin (CdK), de voorzitter van de PvdA-fractie en ik; de statengriffier is adviseunWe nemen de agenda voor het presidium en enkele kleinere zaken door Om 9.00 uur begint het presidium.We blikken terug op de achterliggende activiteiten.We stellen een procedure vast voor de benoeming van leden voor de programmaraad voor de Provinciale Rekenkamer: ik kan het he­ laas niet in een paar woorden uitleggen, u moet dus maar aannemen dat het belangrijk is. We wisselen van gedachten over de werkdruk in bepaalde statencommissies. Daarna stellen we de agenda vast voor de Statenvergadering, waarin de begroting zal worden behandeld; ten slotte beslissen we over de afdoening van alle stukken die aan Provinciale Staten zijn gericht.

Om 10.30 uur ben ik als belangstellende aangeschoven bij de commissievergadering over de bestuurskrachtmeting. Ik vond het geheel niet zo boeiend en gebruik de tijd dan ook om een stapel stukken uit mijn tas weg te werken.

De extra PS-vergadering begint om 13.00 uur en staat in het teken van het afscheid van gedeputeerde Norder in verband met zijn benoeming als wethouder van Den Haag.Veel lovende woorden door de CdK en de nestor, Ronald Waterman. Laatstgenoemde bewijst zijn status als wandelende encyclopedie op het terrein van verkeer, waterstaat en ruimtelijke ordening. Marnix benadrukt in zijn laatste woord dat de successen niet aan hem persoonlijk moeten worden toegeschreven, maar dat het successen zijn van iedereen die er bij betrokken is geweest, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Ik vind dit sympathiek.

De PvdA draagt Jeltje van Nieuwenhoven als opvolger voor. Zij wordt volgens Joop Evertse gekozen met een Noord- Koreaanse uitslag: bijna unaniem. Na de vergadering drukken de collega's zowel Marnix als Jeltje de hand.We bieden Marnix het meest recente boek van prof.Van Deursen aan: "De last van veel geluk. De gescfi/eden; s van Nederland 1555-1702".

Mijn vermoeden over de commissie samenleving komt uit: er wordt vergaderd van 18.30 tot 22.24 uur! Na de belangrijkste punten haak ik mentaal en fysiek af: ik ga rond 22.00 uur naar huis en heb nog een uur te gaan...

Vrijdag 29-10-2004

Ik ben de hele dag op stap, deels in Utrecht en deels in Zuid-Holland. Alle SGP-Statenleden en de Kamerleden ontmoeten elkaar in Utrecht voor een bespreking van enkele gemeenschappelijke onderwerpen. In de middag hebben we een door de fractie van Utrecht georganiseerd werkbezoek aan twee projecten op het terrein van landbouw en zorg. Het is prachtig om te zien dat agrariërs hun activiteiten ook inzetten voor de gehandicapte medemens. Dat dit de nodige rompslomp met zich meebrengt, krijgen we extra ingescherpt.

Maandag 8-11-2004

Telefonisch overleg met de secretaris van de statencommissie Groen, water en milieu (GWM), waarvan ik voorzitter ben. Ik had zaterdag al op een e- mail van haar gereageerd met de aankondiging dat ik maandag zou bellen. Onder andere gesproken over de opzet voor de agenda voor 24-1 I .Tevens de hoofdlijnen van een behandelvoorstel voor een notitie van GS over Beheer groen doorgenomen.We concluderen dat we het dualisme werkendeweg in de vingers moeten krijgen. Ik ben benieuwd wat de commissie van ons voorstel vindt.

In de avond fractievergadering.Vooraf eet ik in het provinciehuis.Terloops spreek ik even gedeputeerde Van der Sar over een "Goereese" aangelegenheid. Joop heeft een voorzet gemaakt voor de begrotingsbehandeling. Er worden geen uitgebreide algemene beschouwingen verwacht, maar als fractie willen we wel onze bijdrage in een bepaald kader zetten.We discussiëren uit- gebreid over de toestand in ons land en hoe we daar als fractie uitdrukking aan geven en wat we eventueel van Gedeputeerde Staten verlangen. Het blijkt niet eenvoudig te zijn de goede toon te treffen en tegelijk goed zicht te hebben op de provinciale mogelijkheden.We wensen Joop sterkte bij het afmaken van de fractiebijdrage.

Dinsdag 9-11-2004

Via e-mail uitgebreid gereageerd op het agendavoorstel voor de statencommissie GWM. Ik vind het leuk om er aan bij te dragen dat de zaken gesmeerd lopen. De samenwerking met de secretaris is uitstekend, maar ongemerkt gaat er toch veel tijd in zitten.

Woensdag 10-11-2004

Het klein-presidium vergadert om 8.30 uur. Ondanks mijn tijdige vertrek (6.55 uur) zit het vandaag niet mee in het verkeer. Ze hebben op me gewacht. We bespreken de vraag of de CdK een verklaring moet afleggen over de onrust in het land en dus ook in Zuid-Holland. Onze conclusie is dat het beter is dat GS en/of de CdK reageren naar aanleiding van de bijdragen van de fracties. Ik meld verder dat onze fractie een agendapunt over de financiering van proceskosten voor de A4 door Midden-Delfland vanwege de gebrekkige onderbouwing wil doorschuiven naar het voorjaar 2005. Dit verzoek komt in de Statenvergadering als eerste aan de beurt. De oppositie steunt ons, maar dat is helaas te weinig.We zijn echter sportief en gaan direct tot behandeling over De kersverse gedeputeerde Van Nieuwenhoven kwijt zich goed van haar taak om het voorstel te verdedigen.Wij blijven echter grote moeite houden en stemmen dus om financiële redenen tegen.

We luisteren daarna geconcentreerd naar de bijdrage van Joop Evertse over de begroting. Ik vind dat hij het goed heeft verwoord. Ook andere fracties gaan in op de verontrustende gebeurtenissen. Ik ben benieuwd hoe GS en ook de CdK zal reageren. In verband met een noodzakelijke cursus moet ik helaas al om 10.45 uur weg. In de loop van de middag bel ik nog even met Jaap Slingerland om te horen hoe de vergadering verloopt.

Vrijdag 12-11-2004

Vanavond vergadert de provinciale afdeling van de SGP. Na de pauze is er gelegenheid om de aanwezige Statenleden te bevragen. De aandacht gaat vooral uit naar ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Henk van Dieren blijkt als "beginnend" Statenlid al goed ingevoerd in de materie. Ook deze vergadering duurt (te) lang. Rond middernacht pas thuis.

Woensdag 24-11-2004

In de morgen is er een workshop over het nieuwe beleidsplan groen, water en milieu. Aan de hand van enkele prikkelende ambtelijke presentaties kijken we terug op de effectiviteit van het huidige plan.We blikken vooruit in enkele kleine werkgroepjes aan de hand van enkele concrete (tegen)stellingen. De problematiek blijkt ingewikkeld. Ik hoop dat de ambtenaren voldoende bouwstenen hebben meegekregen om verder te gaan.

's Middags is er een normale vergadering van de statencommissie GWM. De agenda wordt fors gewijzigd: verschillende fracties willen het (laat ingediende) initiatief van GroenLinks behandelen om een zoetwatergetijdennatuurgebied te realiseren in de Sophiapolder in de gemeente Hendrik-ldo-Ambacht. Ik vrees dat we daarvoor in deze vergadering te weinig tijd hebben. Gedeputeerde Van Heijningen biedt uitkomst met zijn mededeling dat er in het overleg tussen het rijk en de andere overheden over de aanleg van de Tweede Maasvlakte complicaties zijn opgetreden, waardoor het niet zo voor de hand ligt om het geagendeerde bestuursakkoord Project Mainport Rotterdam (zoals de officiële benaming luidt) te bespreken. Kortom: de beide onderwerpen worden uitgeruild. De vergadering verloopt redelijk gladjes.

Vrijdag 26-11-2004

Vandaag bezoek ik het jaarlijkse minicongres van de Vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten en de provin­

cie.Thema: De kwaliteit van het lokale bestuur Goed voor boeiende discussies. Er zijn aardige voordrachten van een Tilburgse bestuurskundige en van senator Van Thijn. De laatste heeft als uitsmijter een zeer kritische opmerking over de voorstellen over een gekozen burgemeester, waaraan later zelfs een persbericht wordt gewijd.Volgens mij is er ook het eerste openbare optreden van gedeputeerde Van Nieuwenhoven. Velen luisteren nieuwsgierig naar haar visie. De inhoud is volgens mij dezelfde als die van haar voorganger, alleen de verpakking is iets anders.

Woensdag 01-12-2004

Na de presidiumvergadering voeren we een beoordelingsgesprek met de statengriffier Dit blijkt niet ingewikkeld: iedereen is tevreden.

In de commissie samenleving gaat de aandacht vooral uit naar de stand van zaken bij de regionale omroepen. Na een stevige ingreep van de provincie (helaas met bijbehorend geld) zit men nu weer op het goede spoorVerder spreken we over het vrijwilligersbeleid, een onderwerp met vele gezichtspunten.

In de avond ga ik naar de SGP-afdeling Moordrecht. Ik geef een toelichting op de opstelling van onze fractie ten aanzien van samenwerking tussen gemeenten in een gebied, waar heel veel te gebeuren staat: woningbouw, aanleg natuurgebied, infrastructuur, bestuurlijke ontwikkelingen.We hebben een goed gesprek. De raadsfractie staat voor moeilijke afwegingen.

Drs. Servaas Stoop

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 februari 2005

De Banier | 24 Pagina's

Uit de provincie · Zuid-Hollands Dagboek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 februari 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken