Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · Geen aardse macht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · Geen aardse macht

5 minuten leestijd

Mijn koninkrijkis niet van deze wereld.Johannes 18 : 36a

Alles op deze wereld draait om geld, eer en macht. Dat is geen wonder want de mens heeft in zijn val geprobeerd God de macht te ontnemen en zichzelf de macht toe te eigenen. Ondertussen is hij er blind voor dat hij een ellendige slaaf van de satan geworden is, die van zichzelf nooit anders dan zijn wil volvoert. Zo meent de mens een kroon van eer en heerlijkheid te zullen dragen, maar in werkelijkheid is het een kroon van doornen en vervloeking. Er is dan ook niet minder dan een goddelijk genadewerk nodig om die mens daaraan te ontdekken en daarvan te verlossen.

In ons tekstgedeelte zien we de Heere Jezus voor de wereldlijke rechter Pontius Pilatus staan. Hier wordt Hij bevraagd op Zijn koningschap. Pilatus wist dat de Joden nog eens een nazaat op de troon van David verwachtten.daarom vraagt hij expliciet: Zijt Gij de koning der Joden? Wat leert ons de lijdensgeschiedenis dat er geen groter verborgenheid is dan de Persoon en de arbeid van Christus. Dat geldt niet alleen de heidense Romeinen en de godsdienstige Joden, maar evenzeer de jongeren van de Heere Jezus. Hier wordt vervuld dat

Hij geen gedaante noch heerlijkheid had. Als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hoe komt dat toch? Omdat Zijn koninkrijk niet aards en tijdelijk is, maar geestelijk en eeuwig.

Gods koninkrijk

Hoort, hier spreekt de eeuwige Wijsheid. Wat zegt Hij? Hij spreekt over "Mijn koninkrijk".Wanneer Hij zo spreekt,

doelt Hij niet op Zijn godheid, want als God is Hij koning over de hele schepping, die Hij voortgebracht heeft en nog onderhoudt en regeert. Maar dit zegt Hij als Borg van Zijn uitverkoren Kerk, dat is Zijn geestelijk koninkrijk. "Mijn", hoe is Hij aan dat koninkrijk gekomen? Niet zoals de satan, die zijn rijk wederrechtelijk in bezit heeft genomen. Of als de heersers van deze wereld die met geweld en met stromen bloed van anderen zich delen der aarde onderwerpen. Christus heeft dit koninkrijk van Zijn Vader ontvangen.Van eeuwigheid af is Hij daartoe gezalfd en gewillig heeft Hij deze onderneming op Zich genomen. Nooit echter is er op de aarde een strijd geleverd als om dit koninkrijk. Tot deze strijd heeft deze Koning Zich zo diep willen vernederen. Kroon en troon heeft Hij willen verlaten en heeft een dienstknechtgestalte aangenomen om dit koninkrijk metterdaad te verkrijgen. Onuitsprekelijk was Zijn liefde tot de verheerlijking van de eer van Zijn Vader en tot de zaligheid van Zijn onderdanen. Niet met het bloed van de Zijnen maar met Zijn eigen bloed behaalde Hij de overwinning en betaalde Hij de prijs. Zelf ging Hij uit om satan als de geweldhebber te overwinnen en met Zijn dood de kop te vermorzelen. Zo zullen recht en gerechtigheid de vastigheden van Zijn koninkrijk zijn.

Niet van deze wereld

Dit koninkrijk is niet van deze wereld. Het heeft geen wereldse gedaante of heerlijkheid, maar het is geestelijk en daarom voor het natuurlijk oog verborgen.

Dit koninkrijk is echter niet alleen geestelijk in zijn grondslag, het is ook geestelijk in zijn toepassing. Hoe lieflijk de nodiging tot dat koninkrijk ook moge zijn, hoe de noodzakelijkheid om in dat koninkrijk in te gaan ons ook toegeroepen wordt, nochtans is niemand gewillig om in te gaan. Dat is onze geestelijke doodstaat en onze vijandschap tegen deze Koning. Of meent u dat u anders bent dan die roepende schare voor Pilatus' rechthuis.AI die mensen verwoorden wat er in ons hart leeft: "Wij heben geen koning dan de keizer". Zoals de Joden de keizer liever hadden dan Jezus, zo hebben ook wij de wereld en de duivel en ons eigen ik lieverdan deze Koning.

Ook daarin is dit koninkrijk niet van deze wereld. De liefde komt alleen van 's Konings kant. En hoe werkt Hij dit? Niet door kracht, noch door geweld, maar door Zijn Geest. De pijlen waarmee Hij tot onderdaan maakt, zijn Zijn woorden, waardoor hij het hart opent en de zondaar gewillig maakt. Het is de liefde alleen die doet buigen en naar de wil des Konings doet vragen. De Koning stelt onder Zijn wetten die ze lief krijgen, hoewel ze leren alleen die wetten te overtreden en geen er van te kunnen onderhouden. Hoe wonderlijk gepast en onmisbaar wordt deze Koning juist dan in Zijn volkomen onderhouding en gehoorzaamheid aan de gehele wet. Hoe onmisbaar wordt Hij in de verlossing uit satans heerschappij, waarin ze zichzelf hadden overgegeven. Hoe gezegend wordt Zijn regering en bewaring voor allen die zichzelf geen ogenblik meer zijn toevertrouwd.

Dit koninkrijk is niet van deze wereld, want alle schatten zijn geestelijk. Ze vloeien af uit Zijn verdienste. Daar­

verhoogd geworden, om Zelf door Zijn Geest de gaven van geloof, onderwijs, vrede, verzoening, heiligmaking en volharding te kunnen schenken. Hoe armer de onderdanen, hoe rijker Hij Zich betoont. Hoe machtelozer de onderdanen, hoe krachtiger Hij Zich betoont. Daarom oefent Hij de Zijnen in allerlei verdrukking en beproeving. Daarom Hij hen midden in de strijd. Opdat

Zijn banier zou uitblinken die blank en rood is en juist dan boven de tienduizenden uitgaat.

Dit koninkrijk is geestelijk, want het wordt alleen gezien en begeerd door de bediening van de Heilige Geest.Van die Geest heeft de Koning beloofd: "Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen en. Die zal Mij verheerlijken".

Rest de vraag van het allergrootste belang of we door genade van deze Koning onderdaan geworden zijn, of dat we nog onderdaan zijn van satan. De Schrift is vol van vijanden die door Hem tot vrienden zijn gemaakt. Daarom kan het ook nog voor u.

CA. van Dieren v.d.m., Rijssen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 februari 2005

De Banier | 24 Pagina's

Meditatie · Geen aardse macht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 februari 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken