Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jongeren · Permanente aandacht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jongeren · Permanente aandacht

8 minuten leestijd

jonge autobestuurders van 18-24 jaar hebben vier keer zoveel kans op een ernstig ongeval dan 25-49 jarigen. Van alle bij ongevallen betrokken bestuurders komt 2 I % uit de categorie jonge autobestuurders. Minister Peijs van Verkeer heeft verschillende maatregelen getroffen. Aandacht voor dit probleem blijft nodig. Steeds weer kunnen we lezen van jongeren die betrokken zijn bij een ernstig, soms dodelijk auto-ongeval.

Gezien de bovengenoemde cijfers is het niet onlogisch om na te denken over verkeersveiligheid. Als SGP-jongerenorganisatie zijn v/e er in de eerste plaats voor jongeren. In het verkeer is het deze groep die bijzonder kwetsbaar is. Dit begint al op zestienjarige leeftijd. Veel jongeren besluiten om een brommer of scooter aan te schaffen, en er flink op los te rijden.Voorheen ging dit allemaal erg makkelijk. Je werd zestien, je kocht een brommer en je reed er mee weg. Hier zijn inmiddels wat veranderingen in gekomen. Zo moet er een verzwaard theorie-examen worden afgelegd en is het opvoeren van brommers moeilijker geworden door nieuwe eisen. Dit alles met het doel om bestuurders bewuster te maken van de gevaren die zij lopen in het verkeer, als ook het creëren van verantwoordelijke brommerrijders.

Risicogroep

Ook jonge autobestuurders lopen een groter risico in het verkeer Zij hebben zelfs vier keer zoveel kans op een ongeluk dan 25-49 jarigen. Hier zijn verschillende oorzaken voor te noemen. Jongeren hebben door de geringe ervaring op de weg (men heeft gemiddeld 1000 km. gereden met het behalen van het rijbewijs) minder inzicht in gevaarlijke situaties. Een tweede oorzaak ligt in de hoge risicoacceptatie.Veel sneller is men bereid om grote risico's te nemen. Om nog maar te zwijgen over de onderschatting van verkeerssituaties, de overschatting van de eigen rijvaardigheid en het ontbreken van bepaalde automatismen.'

En dan is niet eens alles gezegd.Veel ongelukken ontstaan doordat jongeren zich aan een bepaalde levensstijl willen conformeren. Stoer zijn voor vrienden, niet onder willen doen voor de anderen, wat leidt tot roekeloos rijgedrag. Ten slotte is ook het alcoholgebruik een belangrijke oorzaak. Dat dit zo is, blijkt wel uit de Bobcampagne die driemaal per jaar wordt gehouden. Het eerste jaar besteedde de minister hier zelfs 3, 5 miljoen gulden aan. Daarnaast werd vorig jaar de alcohollimiet voor jonge bestuurders verlaagd van 0, 5 promille naar 0, 2 promille. Hierbij leidt bijna elke alcoholconsumptie tot een overschrijding van deze norm.

Puntenrijbewijs

Dit is niet het enige wat op het programma staat. Er is sprake van een heuse 'rijbewijsrevolutie'. Naast het brommerrijbewijs komt er ook een puntenrijbewijs voor autobestuurders. Bij herhaling van grove verkeersovertredingen kan het rijbewijs worden ingenomen. Het gaat daarbij om de zogenaamde strafrechtelijke verkeersovertredingen. Meer dan 30 kilometer te hard, of het veroorzaken van een dodelijk ongeluk zijn hier voorbeelden van. Wanneer men tweemaal binnen vijf jaar in de fout gaat, wordt het rijbewijs tijdelijk ingenomen. Dit wordt wel het 'Twee keer geel = rood' genoemd.'^ Een wetsvoorstel hiervoor zal in de loop van 2005 worden ingediend.

Over de vraag of het puntenrijbewijs de verkeersveiligheid verhoogt, wordt verschillend gedacht. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) toont overtuigend aan dat dit op de lange termijn niet het geval is. Op korte termijn heeft het een afschrikeffect. Naarmate autobestuurders ervaren dat de pakkans erg klein is, zullen ze bepaalde risico's durven nemen. Daarnaast gaat het alleen om de strafrechtelijke verkeersovertredingen. Het zijn alleen deze grove overtredingen die in aanmerking komen voor het puntensysteem. Zo wordt het door een rood stoplicht rijden niet tot deze overtredingen gerekend. Dit is een ernstig gebrek aan dit systeem aldus de ANWB.^

Kritieit

De SGP-jongeren gaan mee in deze bezwaren. Een puntenrijbewijs invoeren dat geen aanwijsbare verbeteringen levert voor de verkeersveiligheid kan beter niet worden ingevoerd. Dit wordt anders wanneer men ook kleinere overtredingen gaat bestraffen met een gele kaart. Door een rood licht rijden en bumperkleven zouden bij aanhouding door de politie ook een gele kaart moeten opleveren. Dit zijn overtredin­ gen die nu nog onder de wet Mulder vallen, en afgedaan worden met een boete. Om meer gewicht te geven aan het puntenrijbewijs doet men er goed aan niet alleen de zeer ernstige overtredingen te bestraffen met een gele of rode kaart, maar ook de minder ernstige-

Educatie

Naast de uitbreiding van het puntenrijbewijs pleiten de SGP-jongeren voor een betere verkeerseducatie. Nu is het zo dat de verkeerslessen ophouden wanneer men naar het voortgezet onderwijs gaat. Dat is vreemd. Juist wanneer jongeren de leeftijd bereiken waarop ze gaan brommer- of autorijden, hebben ze de verkeerslessen hard nodig. Goede voorlichting over de gevaren op de weg kan de verkeersveiligheid onder deze groep vergroten. Het bijbrengen van verantwoordelijkheidsbesef ook in het verkeer is een ander argument om ook verkeerslessen in het voortgezet onderwijs te geven.

Om de verkeerslessen ook voor deze jongeren aantrekkelijker te maken zou er gezocht moeten worden naar alternatieve lesmethoden. Steeds meer werken jongeren met computers.We zien de computerruimten in middelbare scholen steeds groter worden. Dit zou zeer goed gebruikt kunnen worden om jongeren te laten proeven aan het autorijden door middel van een rijsimulator. De ANWB rijopleiding in tien dagen kent al een grote plaats voor deze vorm van onderwijs.Voordat men in de auto stapt, wordt er eerst flink geoefend met deze simulator De praktijk laat positieve uitkomsten zien. De SGPjongeren roepen de minister dan ook op om hier eens goed naar te kijken. In een brief aan de Tweede Kamer schreef de minister: "Ze ('kleine' verkeersveiligheidsmaatregelen, red.) vormen onderdeel van een groter geheel en dragen hun steentjes bij. Ook met kleine stappen kun je thuis komen."

Gefaseerde rijopleiding

Nog niet zo lang geleden kwam de SWOV met een rapport over het 'getrapte rijbewijs'. Hierin pleit de stichting voor een verlenging van het leertraject waardoor men meer rijervaring opdoet. Dit leertraject zou dan in drie fasen tot uitvoer moeten worden gebracht: de 'ieerling-fase', de 'tussenfase' en het 'beginnerrijbewijs'. In de 'Ieerling-fase' mag er alleen onder begeleiding van een er- varen bestuurder worden gereden. De 'tussenfase' zou bestaan uit het zelfstandig rijden, maar dan alleen onder omstandigheden waarbij de kans op een ongeval het kleinst is. Dit zou concreet neerkomen op het niet rijden in het donker, met alcohol op of met leeftijdsgenoten als passagier. De laatste fase van het'beginnerrijbewijs' is de situatie zoals we die reeds kennen in Nederland met een verzwaard puntensysteem. Verschillende landen hebben een dergelijk getrapt rijbewijs reeds ingevoerd.Al deze landen lieten een sterke daling zien van het ongevalrisico. De SWOV verwacht dan ook dat de invoer van een getrapt rijbewijssysteem het aantal verkeersdoden zal verminderen met 40 per jaar De SGP-jongeren staan positief tegenover een dergelijk rijbewijs.Wel zal de 'beginnersfase' voor problemen zorgen.Wanneer is iemand een ervaren bestuurder? En waar kan men in Nederland zonder risico een onervaren bestuurder laten rijden? Wie is verantwoordelijk? Deze fase geeft problemen. De tweede en derde fase geven echter wel perspectief. Beperkingen voor jonge autobestuurders zijn noodzakelijk. De dagelijkse praktijk is hier het sterk­ ste bewijs voor.Vaak zijn het jongeren die in het weekend met elkaar op stap gaan. Niet zelden gebeuren dan de ongelukken. Drugs en alcohol zijn dan meestal de boosdoeners.Van de ruim 1000 verkeersdoden die Nederland ieder jaar betreurt, zijn er 250 het gevolg van alcoholongelukken. Daarnaast nog eens 3500 ernstig gewonden met vaak blijvend letsel. Bijna een kwart van de slachtoffers zit in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar. Een binnenkort uit te geven rapport van de SWOV zal aantonen dat ook drugs in het verkeer bij jongeren aan de orde van de dag zijn. Daarom is het toepassen van beperkingen voor jonge autobestuurders noodzakelijk om de verkeersveiligheid voor deze groep te vergroten.

Ten slotte blijft de handhaving een vereiste om genoemde maatregelen tot een succes te laten worden.Wanneer de pakkans groter wordt, zullen bestuurders bewuster rijgedrag vertonen. Het puntenrijbewijs dat het kabinet gaat invoeren, zal alleen bij een verbetering van de handhaving een succes kunnen worden. Ook voor het toezicht op de naleving van de beperkingen voor jonge autobestuurders is handhaving een vereiste. Handhaving lijkt een goedkope oplossing, maar is noodzakelijk om andere maatregelen tot een succes te laten worden.

Stapjes vooruit

Verkeersveiligheid gaat met kleine stapjes.Als SGP-jongeren proberen we mee te denken over de juiste stapjes. Nederland is op dit moment het op drie na veiligste verkeersland van Europa. Dit positieve gegeven is echter geen reden om niet na te denken over te nemen stappen. Bewust omgaan met het leven is een Bijbelse opdracht. Jongeren bewuster maken van het risico dat zij lopen in het verkeer is daar een onderdeel van. Permanente aandacht is noodzakelijk. Het gaat om mensenlevens.

Robert Hoepel (voorzitter van de commissie 6/nnen/ondse Zaken binnen de sectie Po/it/e/cj

www.swov.nl/nllliennisbanlilindexMm

www.verkeerenwaterstaat.nl/cgi-bin/nieuwsl vwn_)).pl? arch_srclD=2S99& id= I

www.anwb.ni/published/anwbcms/content/ pagina/alb/dossiers/anwb-en-puntenrijbewijs. nl.html

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 maart 2005

De Banier | 24 Pagina's

Jongeren · Permanente aandacht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 maart 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken