Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Europees Parlement · Hulp uit Oost-Europa

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Europees Parlement · Hulp uit Oost-Europa

4 minuten leestijd

We hadden het niet verwacht. Laten we dat voorop stellen. Maar daarom waren we des te meer verrast en bovenal dankbaar dat het Europees Parlement in een ethische kwestie eindelijk eens heeft laten merken dat het ook aandacht schenkt aan de bescherming van het menselijk leven.

Het parlement was gealarmeerd door berichten in Britse media dat vrouwen uit Roemeense minderheden door Britse bedrijven met hoge beloningen gelokt worden om eicellen af te staan. Dat kan alleen gebeuren door een operatie die niet vrij is van risico's. Op zichzelf is het afstaan van eicellen niet verboden, maar hier wordt misbruik gemaakt van de economische situatie van de Roemeense vrouwen. Door het bieden van hoge beloningen zullen vrouwen eerder geneigd zijn de risico's te negeren, of wellicht hun medisch verleden verzwijgen. De aangekochte eicellen worden gebruikt om in het Verenigd Koninkrijk onvruchtbare vrouwen toch in de gelegenheid te stellen kinderen te krijgen. Daarnaast worden de eicellen In laboratoria bevrucht en gebruikt voor het doen van onderzoek aan menselijke stamcellen. Daar hebben wij ons altijd tegen verzet, omdat dit onderzoek de opzettelijke vernietiging van menselijke embryo's met zich meebrengt.

Wereldvrouwendag

Aangezien in de Straatsburgse vergaderweek Wereldvrouwendag viel (8 maart), bestond er bij alle politieke groepen in het parlement de bereidheid om aan een resolutie mee te werken die de eicelhandel aan de kaak zou stellen. Ook wij dienden een ontwerptekst in. Maar bij de onderhandelingen over de tekst die uiteindelijk in stemming zou worden gebracht, bleek dat het de socialisten en liberalen alleen maar te doen was om aandacht te vragen voor de positie van de vrouw. Wat er verder met de eicellen zou gebeuren interesseerde hen niet. De tekst moest dus danig worden afgezwakt, anders zouden de socialisten en liberalen tegen stem-

Samen met enkele betrokken collega's dienden we op de verwaterde compromistekst wijzigings­

voorstellen in. Met deze amendementen wilden we bereiken dat het parlement zijn standpunt zou aanscherpen. Volgens ons zou het Europees Parlement zich moeten uitspreken voor ethisch aanvaardbare alternatieven voor onderzoek aan menselijke stamcellen, bijvoorbeeld door het gebruik van menselijke somatische stamcellen, de zogenoemde adulte stamcellen. Uit het verleden wisten we dat er nauwelijks kans was dat deze voorstellen het zouden halen. Nog geen anderhalf jaar geleden werden amendementen van gelijke strekking ruim verworpen, in een debat dat zich toespitste op de financiering van onderzoek waarbij deze stamcellen gebruikt worden.

Klonen

In anderhalf jaar kan er veel veranderen. Ten goede, in dit geval! De uiteindelijke tekst werd gesteund door een brede meerderheid van het parlement, en alle - mede door ons - ingediende amendementen werden aangenomen. Het parlement sprak zich uiteindelijk uit voor een tekst waarin staat dat het lichaam geen bron mag zijn van profijt. Ook stelt het Europees Parlement dat elke vorm van handel in het menselijk lichaam of bestanddelen daarvan veroordeeld moet worden.Veel belangrijker is de paragraaf waarin staat dat het parlement toejuicht dat de Verenigde Naties een resolutie hebben aangenomen waarin klonen wordt verboden en de Europese Commissie wordt opgeroepen om projecten die het klonen van mensen tot doel hebben niet meer te steunen.

Ten slotte werd óók de aanscherping ingevoegd dat het paHement "de Commissie verzoekt voor andere vormen van embryonaal onderzoek en embryonaal stamcellenonderzoek het subsidiariteitsbeginsel toe te passen, zodat in lidstaten waar dergelijk onderzoek wettelijk is toegestaan, dit onderzoek uit de nationale begroting kan worden gefinancierd; en (dat het EP) van oordeel is dat EU-financiering moet worden geconcentreerd op alternatieven zoals onderzoek aan somatische stamcellen en navelstrengstamcellen dat in alle lidstaten wordt geaccepteerd en al tot succesvolle behandeling van patiënten heeft geleid."

Toetreding

Deze tekst met zo'n duidelijke ethische strekking had het vóór de verkiezingen van 2004 en vóór de toetreding van de nieuwe lidstaten nooit gehaald. Simpelweg omdat de meerderheid van de parlementsleden uit de "oude" EU-landen geen ethisch bezwaar had tegen onderzoek waarbij menselijke embryo's het leven verloren. Niet zonder verwondering en dankbaarheid kunnen we concluderen dat we niet langer in de minderheid zijn met het uiten van onze bedenkingen tegen deze praktijken. In de lidstaten van de EU waar de Kerk jarenlang sterk werd onderdrukt heeft men blijkbaar de bijbelse ethische waarden niet uit het oog verloren.

Commissie

De Europese Commissie is echter nog niet zover dat zij inziet dat de verhoudingen in het parlement zijn veranderd. De bij het debat aanwezige Commissaris Kyprianou (Volksgezondheid) voelde er weinig voor om maatregelen te nemen en wilde alleen beloven om de situatie te onderzoeken in het kader van een al eerder toegezegd rapport over de richtlijn die de handel in menselijke weefsels regelt.

Wij hopen en verwachten dat naar aanleiding van deze stemming hij zich zal bedenken en alsnog met voorstellen

zal komen om meer beperkingen op te leggen aan het klonen van en onderzoek aan menselijke embryo's.

namens de eurofractie Christenilnie-SCP, Dr j. Blokland, lid Europees Parlement Drs j.Wijmenga, beleidsmedewerkerVolksgezondheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 maart 2005

De Banier | 24 Pagina's

Europees Parlement · Hulp uit Oost-Europa

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 maart 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken