Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · Dubbele belastingplicht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · Dubbele belastingplicht

5 minuten leestijd

Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is.

Mark. 12: 17

Een verzoeking

Meer dan Salomo is hier. Dit is het getuigenis dat de Heere Jezus van Zichzelf gaf.Wat werd dat zichtbaar in de wijsheid waarmee Hij omging met de vragen van de schare, de (strik-) vragen van de schriftgeleerden. Het waren niet alleen wonderen en tekenen die verwondering opriepen. Ook de antwoorden die Hij gaf lieten verwondering achter. De wijsheid die Hij daarin openbaarde was een doorgaand wonder Een wonder dat riep om als niet-wetendmens van Hem ware wijsheid te begeren. En waar kwamen de leidslieden mee? Met de uitroep van de koningin van Scheba: de helft van Uw wijsheid is ons niet aangezegd in de profetie! Neen, zij zoeken een mogelijkheid om Hem met al Zijn wijsheid te laten vallen, te laten vallen in de handen van de overheid, te laten vallen in de dood. Hij doorziet ze, maar weigert hen het

antwoord niet. Hij roept in het antwoord de tegen Hem samenspannende Farizeeën en Herodianen terug van hun dwaze weg naar de eeuwige ondergang. Zo roept Hij ons nog terug van die zelfde weg.

Belastingdruk

In het antwoord op de verzoeking gaat het om een dubbele belastingplicht.

Veelal gebruiken we dit antwoord van de Heere Jezus om aan te geven, dat we onze belasting toch maar moeten betalen. Een belastingplicht die door alle tijden heen vragen oproept. Hoevelen hebben ook in onze tijd geen problemen met al die belastingen.Wat proberen we niet er langs allerlei slinkse wegen aan te ontkomen.

In tijden van onderdrukking, zoals in de dagen van de Heere Jezus was er nog veel meer verzet tegen het betalen van belasting aan de onderdrukkende Romeinen.Veel werd er over gesproken of men de onderdrukker nu wel belasting kon betalen. De Herodianen zeiden: ja, doe het maar, want de Romeinen doen toch veel goed met dat geld. Kijk maar wat een geld Herodes aan de tempel in Jeruzalem besteedt.Anderen zeiden: belasting betalen aan die onderdrukker dat nooit. U moet zo'n penning eens bekijken.Velen willen dat Romeinse geld niet eens bij zich dragen. Op zo'n penning staat het beeld van keizer Tiberias en het opschrift: Tiberias de zoon van de God Augustus. Die penningen bij u dragen is afgoderij. Het gaat in tegen Gods gebod: Gij zult geen gesneden beeld maken en tegen het gebod: Gij zult geen andere goden dienen. Had de Heere Jezus nu zo'n penning bij zich, betaalde Hij belasting? Dan was hij voor de Farizeeën een afgodendienaar Een afgodendienaar die voor de wet Gods des doods schuldig was. Zou Hij zeggen, dat Hij het niet betaalde dan zouden de Herodianen Hem als een opstandeling aangeven bij de stadhouder Mensen die leiding gaven aan het niet betalen van belasting aan de Romeinen wachtte de doodstraf. Met hun strikvraag dachten Herodianen en Farizeeën: Hij zal de dood niet meer ontgaan. Maar...

Zijn tijd was nog niet gekomen. En hun genadetijd was nog niet voorbij.

Op grond van het beeld van de keizer op de Romeinse penning zegt Hij die meer is dan Salomo: 'Geeft dan de keizer wat des keizers is.' Maak u zich niet druk om die penningen. Sta ze toch af aan hem die zijn beeld er op heeft laten zetten. Die keizerlijke penningen zullen in de dag der dagen geen waarde hebben. Aards slijk, maar wat zaten ze er aan vast, wat zitten wij er aan vast. De macht van de Mammon.Vragenstellers, Adamskinderen vandaag: u zijt alle afgodendienaars, voor God des doods schuldig.

Betalingseis

En de tweede belastingplicht? Geeft Gode wat Gods is. Geeft de Heere waarop Hij recht heeft in uw leven. Wiens beeld draagt gij? Wiens beeld draagt Hij die dit antwoord geeft.

Van Hem willen ze niets hebben. Hij, Gods Zoon die waarachtig mens is, willen ze overgeven aan de Romeinen. Hij Die God is, geven ze over aan het verderf en daarin geven ze zichzelf over aan het verderf. Buiten Hem is geen weg tot behoud, geen mogelijkheid tot herstel van het beeld Gods, geen toegang tot het koninkrijk van God.

De Heere stelt hen en ons de vraag: wat geeft gij nu aan de Heere? En dan wordt er veel gesproken: dat mag wel... dat mag niet...zo moet het niet...zo moet het wel, maar wij blijven dezelfde. Schoon kunnen we dingen onder woorden brengen: We geven ieder het zijne... maar het is tekort...eeuwig tekort. God eist Zijn beeld terug van ons gevallen Adamskinderen!

De Heere schenken wat Hij eist! Bent u erachter gekomen in al uw doen en laten, dat u dat nooit zult kunnen doen? Alles van u, daar moet de Heere het oordeel opschrijven: tekort, des doods schuldig. Herodianen, Farizeeën, vrome kerkmensen, onverschillige mensen, nogkomt Hij met Zijn eis: 'Betaalt wat gij

schuldig zijt.'Al die penningen van u, ze dragen het beeld van deze in zonde gevallen aarde. Hoeveel u er ook neertelt, uw schuld in Gods boeken wordt alleen maar groterVraag Hem om wijsheid, om ogen om dat te mogen zien, opdat de koningin van Scheba in de dag der dagen niet tegen ons zal opstaan.

Waar u ziet: des doods schuldig, mijn schuld is hemelhoog. Hij die dit antwoord geeft is de weg naar het kruis gegaan om Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Hij heeft volmaakt aan God gegeven, dat wat van God was. Het geopende graf spreekt er van dat Hij heeft voldaan voor die velen.

Alleen in en door die losprijs is er voldoening, betaling mogelijk. Is er herstel mogelijk van het beeld Gods dat de Heere van u eist.Wijsheid van Hem Die schenkt dat de kennis, de omgang met de levende God wordt hersteld, wijsheid die in heiligheid en oprechtheid doet wandelen achter de overste Leidsman en Voleinder des geloofs. Hij schenkt Zijn gerechtigheid en heiligheid opdat ze zonder vlek en zonder rimpel in de dag der dagen voor Hem kunnen verschijnen vanwege die meerdere Salomo.

ds. L. Terlouw. Barendrectit

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 april 2005

De Banier | 32 Pagina's

Meditatie · Dubbele belastingplicht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 april 2005

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken