Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · De almacht van Koning Jezus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · De almacht van Koning Jezus

5 minuten leestijd

En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Mattheüs 28: 18

Theocratie is ten diepste een zaak van Koning Jezus, de Opgestane Levensvorst. Hij regeert en zal Zijn almacht tonen! Christus is een Koning, Die alleenheerschappij heeft over de ganse aarde. Daarvan getuigt Hij na Zijn opstanding: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde!

Gegeven macht

Het is een koninklijk woord. Het is vol van zekerheid in onze onzekere dagen. Een machtswoord. Een troostwoord voor de kerk des Heeren. Een Woord van de Opgestane Levensvorst, Die overwonnen heeft over dood, hel en graf.Aan het kruis was daar niets van te zien. Maar deze Koning moest dan ook eerst Knecht worden vanwege de betaling aan het recht Zijns Vaders. Maar nu Hij Zijn werk volbracht heeft, gaat Hij de gerechtigheid Die Hij door Zijn

dood verworven heeft deelachtig maken. In volle opstandingsglorie verschijnt Hij aan de discipelen in Galilea, op de berg waar Jezus hen bescheiden had. En waar Hij verschijnt, daar verdwijnt alle macht en heerlijkheid van de mens. De discipelen zagen op zichzelf: sommigen twijfelden.

Maar Christus wijst op Zichzelf. Alsof Hij zeggen wil: Zie nu eens van uzelf af, en zie eens op Mij! Alle

macht. Het woordje "al" vinden we 4 keer in de laatste drie verzen van Mattheüs 28.Alle macht.AI de volken.Alles wat Ik u geboden heb. En straks: al de dagen. Hier: alle macht. Hij heeft deze macht rechtens verkregen. Let wel: Hij zegt niet: Ik heb alle macht. Maar: 'Mij is gegeven'. Het is een gegeven macht. Gegeven van Zijn Vader Rechtens verkregen. Niet: een gestolen macht. Geen revolutionaire greep naar de macht. In het Grieks is sprake van volmacht. Een overgedragen macht. Overgedragen van God de Vader aan Zijn Zoon. Als loon op Zijn Middelaarsarbeid. Na Zijn diepe vernedering volgt de verhoging. De opstanding uit de doden is daar een bewijs van. Maar straks ook de Hemelvaart en Zijn zitten aan de rechterhand.

Bijzondere macht

Alle macht in de hemel. Dat spreekt vanzelf, zegt u.Toch heeft Hij een bijzondere macht als Middelaar in de he­ mel. Over de engelen heeft Hij macht. Maar er is meer Hij doet voorbede op grond van Zijn offerande. Op grond van Zijn bloed eist Hij de zaligheid voor de Zijnen. Hij is de grote Hemeladvocaat. In de hemel. In het Vaderhuis met Zijn vele woningen. Hij bereidt hen een plaats. Hij ontvangt de zielen van hen, die in de Heere gestorven zijn. Regeert deze Koning ook over de hel? Ja, we lezen in Openbaringl: l8: "En Ik heb de sleutels van de hel en van de dood". Hij

heeft macht om zondaren uit de heerschappij des duivels te verlossen. Hij heeft macht om Zijn vijanden in de hel te werpen!

Alle macht op aarde. Door onze diepe val in Adam is deze aarde onder de heerschappij gekomen van de vorst der duisternis. Het aardrijk is het domein van de slang geworden. Maar aan het kruis is satans kop vermorzeld. Het is waar: ChristusTriomfator! Christus regeert over hemel en aarde. Breder kan het niet. Er is geen plaats op aarde, waar deze regering niet is. Niet begrensd door enige aardse macht. Onbegrensde macht. Niet alleen in Israël. Niet alleen in Galilea. Maar vanaf deze berg wijzend naar alle windstreken. Wat is er van deze macht te zien in onze dagen? Velen laten de moed zakken. Als we op omstandigheden zien, dan is het alsof de satan regeert. Alsof de mens het voor het zeggen heeft. Maar toch is het niet zo. Hij betoont Zijn macht in de geschiedenis der volken. Hij betoont Zijn macht in de geschiedenis der kerk. Hij betoont Zijn macht in de voortgang van de zending. In de bekering van heidenen uit de macht van de duisternis. De teugels van het wereldgebeuren liggen in de doorboorde Middelaarshanden van Koning Jezus! Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben!

Onderscheiden macht

Daar is wel onderscheid. Hij is Koning over alle schepselen. Hij regeert over alle mensen op aarde. Maar daar is ook het Koninkrijk van Zijn genade. Hij regeert met Zijn genade in de harten van de Zijnen. Dat is een geestelijk regiment. Hij betoont Zijn macht in de bekering van zondaren. Hij heeft alle macht om een Saulus vanTarsen neerte vellen. Saul! Saul! wat vervolgt gij

Mij? En dan moet Saul de wapens uit handen geven. Dan moeten zondaren zich gewonnen geven en de strijd opgeven.Weten wij daar ook van in ons leven? Hebben wij de knie voor deze Koning al gebogen

in ons leven? Lang kunnen wij ons staande houden.Want een zondaar geeft zich niet zo maar gewonnen. Wij zijn Adamskinderen, die God naar de troon en

kroon hebben gestoken. Hoe kan de mens, levend onder het evangelie, zich ook verzetten. Hoe fel kan de tegenstand zijn. Maar het zijn de liefdespijlen van deze Koning, die Hij afschiet van Zijn boog. Dan dringen de pijlen diep in het hart. Dan worden harten week gemaakt onder het liefdesgeweld van deze Koning. In de wedergeboorte wordt een zondaar ingewonnen voor deze Koning. Dan moet de zondaar zich overgeven: verloren! verloren! Daar worden zij zondaar voor God. Zij gaan deze Rechter om genade bidden. En deze Koning heeft ook macht om de zonde te vergeven. Deze Koning heeft macht de zondelust in hen te doden. Deze Koning heeft macht om raadsels op te lossen. Zouden we deze Koning niet te voet vallen? Aardse tronen wankelen en vallen, maar Hij regeert in eeuwigheid.

ds. J.B. Zippro, Scheveningen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 april 2005

De Banier | 24 Pagina's

Meditatie · De almacht van Koning Jezus

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 april 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken