Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Studiecentrum · Meerwaarde 'brede school'

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Studiecentrum · Meerwaarde 'brede school'

4 minuten leestijd

Achterstandsbestrijding, het versterken van de sociale cohesie en het bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten zijn belangrijke doelstellingen achter de 'brede school'-ontwikkelijking.Voor de gemeente ligt hier een belangrijke taak. Dat stelt het studiecentrum van de SGP in zijn nieuwste uitgave De ene school is de andere niet. Over de 'brede school'.

Doelstellingen

De naam 'brede school' zorgt voor verwarring. De 'brede school' is geen school, maar een netv/erk van onderwijs, welzijn en zorg voor kinderen en hun ouders. Dit netwerk bestaat uit de school en andere voorzieningen. De laatste jaren is er een grote diversiteit In de invulling van het'brede school'concept ontstaan. Er zijn ten minste vier'brede school'-profielen te onderscheiden. In elk profiel staat een andere hoofddoelstelling centraal, te weten: bestrijding van achterstanden, bevordering sociale cohesie, opvang van kinderen, en professionele zorgondersteuning. De SGP ziet de gemeente als regievoerder van het lokale beleid tot vorming van 'brede scholen'. Zij dient mogelijkheden te stimuleren en waar mogelijk te bieden om de integrale benadering van onderwijs, zorg en welzijn waar te maken. De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor achterstandsbestrijding.'Brede scholen' kunnen een bijdrage leveren aan de bestijding van de achterstandsproblematiek. De SGP steunt de ontwikkeling dat scholen zelf eerstverantwoordelijken worden voor de bestrijding van onderw//sachterstanden. Ook de professionele zorgondersteuning aan leerlingen en hun ouders verdient ondersteuning. Daarbij is van belang dat de levensbeschouwelijke inkleuring van de te verlenen zorg overeenstemt met die van de thuissituatie en de school. De verwachtingen over de bijdrage van de 'brede school' aan het versterken van sociale cohesie en het bevorderen van de leefbaarheid in achterstandswijken is meer idealistisch dan realistisch. Harde gegevens over de behaalde resultaten zijn nog weinig beschikbaar en getalsmatig is moeilijk aan te geven of de 'brede school' iets opbrengt in termen van (meetbare) leeropbrengsten. De vraag naar kinderopvang leeft in de breedte van de samenleving. Op de overheid rust de verantwoordelijkheid om voorzieningen te treffen voor de toegenomen maatschappelijke vraag naar opvang. Het studiecentrum blijft echter kritisch staan tegenover een aan de 'brede school' toebedachte doelstelling als het bevorderen van de arbeids­ participatie van gehuwde vrouwen. Ouders hebben de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen.

Aandachtspunten

Essentieel is een goede afstemming van de onderscheiden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de gemeente (algemeen achterstandsbeleid) en de'brede school' (binnen dit netwerk heeft de school de taak tot onderwijsachterstandsbestrijding). Recente ontwikkelingen nopen tot een regelmatige herformulering op dit punt.Voor de gemeente is van belang dat zij de maatschappelijke noodzaak formuleert en die doorvertaalt naar de gewenste 'brede school'-activiteiten, naar het profiel van de plaatselijk gewenste 'brede school'.Tot de regiefunctie van de gemeente behoort ook dat zij zorg draagt voor een transparant invoeringsproces, inclusief bijbehorende evaluaties.Tevens dient bij alle partners die bij de vormgeving van een 'brede school' betrokken zijn de vraag aan de orde te komen welke beheer- en bestuursvorm het meest geëigend is. Aan de orde is dan hoe de formele verantwoordelijkheid voor zowel de onderdelen van als de samenhang tussen de brede school activiteiten worden geregeld. De partners in de 'brede school' dienen er alert op te zijn dat nieuwe doelstellingen niet zonder instemming van de partners en niet ongefaciliteerd worden ondergebracht bij de 'brede school'. De continuïteit van de financiering van eenmaal opgestarte 'brede school' voorzie­ ningen is van belang. Exploitatie en beheer van de voorzieningen verdienen vanaf het opstarten en bij de uitvoering expliciet de aandacht van alle partners. Gemeenten moeten bij de vorming van 'brede scholen' de participerende scholen allereerst inzetten op hun primaire taak, namelijk het geven van onderwijs. Al te gemakkelijk worden anders onderwijsgevenden en schoolleiders aan hun taak onttrokken. Wanneer de school in het netwerk van de 'brede school' extra taken op zich neemt, horen daar extra middelen bij, teneinde de primaire taak van de school te beschermen en verdere taakverzwaring van onderwijsgevenden tegen te gaan.

J.W. van Berkum

Wetenschappelijk medewerker Guido de Brès Stichting

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 juni 2005

De Banier | 24 Pagina's

Studiecentrum · Meerwaarde 'brede school'

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 juni 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken