Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de provincie · Fryslân

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de provincie · Fryslân

8 minuten leestijd

\n dit artikel wil ik u op hoogte stellen van een aantal zaken die de politiek in de provincie Fryslan in de achterliggende tijd heeft bezighouden of in de komende tijd gaat bezighouden. We zitten nu halverwege deze statenperiode, alle reden dus voor een terugblik en een blik richting nabije toekomst.

Op 12 mei 2000 vond er een grote brand plaats bij afvalverwerker ATF te Drachten. Honderden tonnen zeer giftige stoffen gingen de luclit in. Koeien mochten weken niet naar buiten, gras moest worden afgevoerd en verbrand en melk was niet geschikt voor consumptie. Door een gunstige windrichting trok de rookpluim niet over Drachten zelf, maar over een paar kleine dorpjes: Smalle Ee, de Wilgen en de Veenhoop. In totaal wonen hier niet meer dan 300 mensen. Pas in het voorjaar van 2003 kwam er meer duidelijkheid over de gevolgen van deze brand. Artikelen in de pers waren toen voor de fractie van ChristenUnie/SGP aanleiding een interpellatie aan te vragen over de brand en de gevolgen daarvan. In die interpellatie drongen we aan op een groot onderzoek naar de brand. Alle aspecten moesten bij dat onderzoek worden betrokken: handhaving en toezicht door provincie, gezondheidsrisico's, enzovoorts. Het college van GS heeft dit toen gedaan. In oktober 2003 hebben we als Staten over dit rapport gedebatteerd.

Inmiddels kregen we steeds meer contacten met mensen die zeiden dat ze gezondheidsklachten hadden gekregen na de brand bij ATF. Als gezamenlijke oppositiepartijen hebben we toen een hoorzitting georganiseerd in Drachten.

Meer dan 100 mensen kwamen hier op af. Opnieuw werden we geconfronteerd met verhalen over gezondheidsklachten. Dit was voor ons reden te meer om in het debat van oktober 2003 aan te dringen op een groot bevolkingsonderzoek. Dit werd door GS overgenomen en in samenwerking met de GGD loopt dit onderzoek nu.Voor D.V. de zomer van dit jaar zal de uitslag van dit onderzoek komen. Nu al is duidelijk dat veel mensen aan dit onderzoek hebben deelgenomen.

Onze inzet is altijd gericht geweest op het scheppen van duidelijkheid voor de mensen in het gebied. Het lijkt er nu op dat meer dan 5 jaar na de brand die duidelijkheid er ook komt.

Dure dienstauto's

De dienstauto's van de gedeputeerden hebben de gemoederen in Fryslan en ook daarbuiten danig beziggehouden. Het college van GS schafte 5 nieuwe dienstwagens aan voor ongeveer €85.000 per stuk.Toen dit feit door een journalist van het Friesch Dagblad in de openbaarheid kwam, brak een storm van protest los.Vooral ook omdat een van de gedeputeerden tot 2003 directeur was van een autobedrijf dat nu 3 nieuwe auto's leverde. De schijn van belangenverstrengeling was gewekt. Daar kwam nog bij dat, gezien de hoogte van het totaalbedrag, deze order Europees aanbesteed had moeten worden. Gewoon vergeten, aldus de verantwoordelijke gedeputeerde.

Het college moest alle zeilen bijzetten om deze situatie nog enigszins te redden. Het bleek dat gedeputeerde Ploeg (CDA), de voormalig directeur van het autobedrijf en nu nog commissaris bij dat bedrijf, niet aanwezig is geweest bij de vergaderingen van het college over deze zaak. Het college had zelfs een professor in de bestuurskunde geraadpleegd om uit te zoeken of dit wel kon. Het kon, volgens deze professor. Waar het college echter niet op had gerekend was het maatschappelijk protest. In een tijd dat iedereen met minder geld toe moet, koopt het college zeer dure auto's. Dit was niet te verkopen richting de Friese bevolking. Schriftelijke vragen en een interpellatiedebat waren het gevolg. Het college moest door het stof. In het vervolg zal men beter uitkijken. Een motie van treurnis haalde het niet.

Een erfenis

Een andere zaak die veel stof doet opwaaien is de kwestie rond een erfenis. Het zit zo. Enige jaren geleden overleed de bekende Friese architect Abe Bonnema. Hij liet de gemeente Leeuwarden een legaat na van €18 miljoen! Er zat echter een addertje onder het gras. Dit legaat mag alleen worden gebruikt als de gemeente Leeuwarden een nieuw Fries Museum gaat huisvesten op het Zaailand in Leeuwarden. Het Zaailand is een groot, open en saai plein in het centrum van Leeuwarden. Bonnema had voor zijn dood bepaald dat hier het nieuwe Fries Museum moest komen. Omdat de provincie Fryslan een belangrijke subsidiënt van het museum is, doet de provincie volop mee in de plannenmakerij.

Al gauw bleek dat € 18 miljoen veel te weinig is om een nieuw museum te bouwen. Provincie en gemeente moeten er nog miljoenen euro's bij doen, wil het ooit tot nieuwbouw tcomen. Daarnaast zullen er ook investeerders uit de private sector mee moeten doen om dit project van de grond te tillen. Inmiddels is een architect al bezig met het maken van plannen... Het probleem is echter het gebrek aan draagvlak. Zowel in de gemeenteraad van Leeuwarden als in de Friese Staten is nog geen meerderheid voor de investeringen. En de bevolking van Leeuwarden ziet de plannen helemaal niet zitten. De ene na de andere informatieronde met architect en directie van het Fries Museum volgen elkaar op. Onze fractie vindt vooralsnog dat het Fries Museum gewoon moet blijven zitten waar het zit. Het gezegde dat iemand over zijn graf heen regeert, krijgt in deze zaak wel een heel bijzondere betekenis.

Nieuw streekplan

De behandeling van de eerste opzet van het nieuwe streekplan voor Fryslan ontaardde in een machtsstrijd tussen het college van GS en een meerderheid van de Staten. Die meerderheid bestond uit CDA, FNP (Fryske Nasjonale Partij), WD en CU/SGR Het conflict draaide eigenlijk om een aantal door bovengenoemde partijen ingediende amendementen en moties. Zo wilden wij alvast een ruimtelijke reservering in het nieuwe streekplan opnemen voor de bouw van een tweede gemaal aan de Waddenkust in het Lauwersmeergebied. Het is al langer duidelijk dat bij Harlingen een gemaal moet komen. Maar voor ons is het ook duidelijk dat in het Lauwersmeergebied een gemaal moet komen. De heersende windrichting bij ons Is zuidwest. Dit betekent dat een groot gedeelte van het water in Friesland richting het Lauwersmeergebied opgestuwd wordt. De bouw van een nieuw gemaal is een oplossing voor dit probleem. Een amendement, door ons ingediend, kreeg steun van een meerderheid van de Staten. Een ander heikel punt betrof de bevoegdheden van de gemeenten. In de kadernota streekplan zou veel centraal geregeld worden vanuit het provincie­

huis in Leeuwarden. De bewegingsvrijheid voor gemeenten zou op een aantal gebieden niet zo groot zijn. Dit betrof onder andere de ontwikkelingen van lokale bedrijvigheid en het woningbouwcontingent. Een amendement om de vrijheid van de gemeenten te vergroten, kreeg ook de steun van een meerderheid.

De verantwoordelijke gedeputeerde was duidelijk verrast door deze amendementen en sprak haar onaanvaardbaar daarover uit. Ondanks het machtswoord van het college zijn de amendementen toch aanvaard. Na een paar dagen van onzekerheid haalde het college bakzeil. De aangenomen amendementen zullen toch worden uitgevoerd. Inmiddels staan we aan de vooravond van de behandeling van het voorontwerp streekplan. Hierin zijn de aangenomen amendementen en moties verwerkt. Binnenkort kan de Friese bevolking haar zegje doen over het voorontwerp streekplan. De verwachting is dat de behandeling in de staten iets rustiger zal verlopen dan de vorige keer

Garnalenvissers

Dat het met de garnalensector niet zo goed gaat, is inmiddels geen nieuws meer. Maar de nood werd wel erg hoog toen een bank besloot geen krediet meer te verlenen aan de garnalenvissers. Concreet betekende dit dat een aantal vissers failliet zou gaan. Onze fractie heeft toen onmiddellijk schriftelijke vragen aan het college van GS gesteld over deze kwestie.Wij wilden van het college weten of ze nog mogelijkheden zagen om binnen bestaand beleid iets te doen voor deze vissers. Sinds vorig jaar heeft de provincie Fryslan een eigen visserijnota. Een speerpunt in deze nota vormt de garnalenvis­ serij op de Waddenzee.Voor ontwikkelingen binnen deze sector was geld beschikbaar Dit geld wordt nu deels aangewend om de garnalenvissers te helpen. Binnenkort nemen de Friese Staten hierover een beslissing.

Tot slot

Er zou nog veel meer te verhalen zijn: de discussies over de positie van het Fries in het basisonderwijs en de kwestie over de toekomst van het openbaar vervoer in Fryslan zijn ook zaken geweest die ons flink hebben beziggehouden.

Een fractie bestaande uit 3 personen heeft getalsmatig niet zo veel in te brengen in het geheel van de Staten.Totaal heeft Fryslan nu nog 55 statenleden.Toch kunnen we zo nu en dan nog wel iets bereiken. Doordat CDA en PvdA het onderling regelmatig met elkaar oneens zijn, zoeken de twee grote partijen vaak steun bij de andere partijen. Door hier gebruik van te maken, lukt het regelmatig om onze moties en amendementen aangenomen te krijgen. De persoonlijke verhoudingen met andere statenleden en collegeleden zijn goed. Er is sprake van wederzijds respect. Hierdoor ontstaan in de wandelgangen nog wel eens gesprekken met andere statenleden over de beweegredenen van de SGP Dit zijn gesprekken die niet de voorkant van de krant halen, maar die wei een duidelijke meerwaarde geven aan het statenwerk. Er is veel onkunde over de standpunten van de SGP De Bijbel wordt door velen helemaal niet meer gebruikt. Aan ons de taak om dit bijbelse SGP-geluid, wanneer de gelegenheid zich voordoet, te vertellen.

O.A. van der Galiën, Leeuwarden

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 juni 2005

De Banier | 24 Pagina's

Uit de provincie · Fryslân

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 juni 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken