Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Ter verantwoording

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Ter verantwoording

5 minuten leestijd

Het zal niemand ontgaan zijn. De Staat der Nederlanden die zich moest verantwoorden voor de Haagse rechtbank wegens het feit dat ze de SGP niet aanpakt wegens vermeende discriminatie en de SGP die gedagvaard werd wegens het handelen in strijd met artikel I van de Grondwet. Het gaat om het statutaire standpunt dat, op Bijbelse gronden, het regeerambt, evenals een kerkelijk ambt, de vrouw niet toekomt. Een standpunt dat tot 50 jaar geleden binnen christelijke partijen bijna algemeen gedeeld werd maar dat thans ook binnen de SGP in toenemende mate bekritiseerd wordt.Toch is het tekenend voor de ontwikkelingen in onze samenleving dat de oudste politieke partij in Nederland, wegens het vasthouden aan een eenmaal breed gedragen opvatting, thans neergezet wordt als een 'relict uit een ver verleden' die er 'discriminerende praktijken' op nahoudt.

Beschuldigd

De beschuldiging is duidelijl< , het belang van de beschuldigers minder. De Stichting Proefprocessenfonds CW (SPCW) is er, ondanks verwoede pogingen, de merkwaardige hand- en spandiensten van een Haags SGP-lid ten spijt, niet in geslaagd een vrouw met een SGP-achtergrond te vinden die bereid was zich voor deze zaak te lenen. Ze (SPCW) acht 'de sociale dwang in orthodoxe kring fors genoeg om de vrije keuze te betwijfelen en naar de rechter te stapfien onder het motto: bevrijd degenen die zich zelf niet bevrijden kunnen omdat zij niet weten wat vrijheid is'. Velen, zelfs een gerenommeerde journaliste als Elsbeth Etty (NRC) verkeren blijkbaar In die veronderstelling. Dat blijkt uit een antwoord van mevr Etty, hoewel het punt waar het om draait omzeild wordt, aan een SGP-vrouw die haar geschreven had dat ze het SGP-standpunt in deze deelde en dat ze overigens best voor zichzelf op kan komen en daar de hulp van anderen niet bij nodig heeft, ja zich daar zelfs aan ergerde. Nu de strijd (wat deze fase betreft) in de rechtszaal gestreden is rest ons niet anders dan, in biddend opzien tot Hem die alles regeert en bestuurt, te wachten op het vonnis. Dat wordt begin september, uiterlijk 7 september 2005, verwacht. Hoe het ook uitvalt, ik heb wel het goede gevoel dat onze advocaat, staande tegenover tegenstanders van formaat, onze zaak meer dan voortreffelijk heeft verdedigd. Het past niet, dunkt me, om nu, in afwachting van de uitspraak, inhoudelijk op de zittingen in te gaan, maar over de wijze waarop de SGP door de beschuldigers werd neergezet valt wel iets op te merken.

Vergelijkingen

Dat een tegenpartij haar voorstelling van zaken in schrille kleuren schildert is begrijpelijk, maar de gekozen bewoordingen en de aangehaalde voorbeelden. getuigen wel van een bijzondere minachting voor de godsdienstige achtergrond van de beginselen van de SGP Zo werden er vergelijkingen gemaakt met een schaatsvereniging die homo's weigert, een restaurant dat geen islamieten accepteert, enz. Men kwam zelfs op de proppen met een sekte die op basis van godsdienstvrijheid een bordeel exploiteerde. Naast deze, in feite beledigende, vergelijkingen viel, mij althans, de antireligieuze gezindheid van de tegenpartij op. Een van hun advocaten diskwalificeerde artikelen in vooraanstaande juristenbladen van de hand van mr. M. de Blois (Nemesis 2002 nr 6) en mn M.J. Kanne (NJCM 2004 biz. 315), die het recht (niet het standpunt!) van de SGP verdedigden, zelfs op basis van het enkele feit dat ze 'een christelijke achtergrond' hebben. De lopende rechtszaken leiden tot veel reacties uit brede kring; van steun tot volstrekt onbegrip. Daarbij ontbreekt de kritiek van binnenuit niet. Dat varieert van 'we moeten hier zo spoedig mogelijk vanaf' tot en met het verwijt van 'beginselverzaking'.Voor vertegenwoordigers van beide reacties zou het bijwonen van de rechtszittingen verhelderend hebben kunnen werken. Het gaat niets slechts om dit ene SGPstandpunt.Alle grondwettelijke vrijheden en grondrechten moeten zich, stelt men, voegen onder het gelijkheidsbeginsel. Beseffen wij werkelijk hoe smal de marges zijn waarbinnen SGP-ers hun werk moeten doen en hoe nauw de ruimte is die ons (vooralsnog) gegund wordt? Dat besef zou een goed vertrekpunt zijn bij de (noodzakelijke) voortzetting van de discussie over het 'vrouwenstandpunt', waarbij, hoe het ook valt, de Bijbel, het Woord van God, het enige onfeilbare kompas kan zijn.

Mediabeleid

Door de media, van schrijvende pers tot radio en tv, worden wij regelmatig tot verantwoording geroepen. Dat we daar passief - dus desgevraagd -, afhankelijk van het onderwerp en de aard van de media, medewerking aan verlenen is niets nieuws. In het NRC van 4 juni 2005 werd een beeld geschetst alsof de bestaande mediarichtlijn afgeschaft zou zijn.Waarop dit bericht is gebaseerd, weet ik niet, in ieder geval niet op een interview wat ik, in aanwezigheid van de fractievoorlichter, heb ondergaan. De bestaande mediarichtlijn is wel enigszins aangepast wegens veranderende omstandigheden (we komen ze op veel meer plaatsen tegen dan vroeger). Daarvan is in het jaarverslag 2004 melding gemaakt. Het definitieve document is echter nog niet vastgesteld. Uiteraard had dit afgehandeld moeten zijn alvorens er publiciteit over verscheen.

Verantwoording

De SGP staat voor een voortdurende opgave om zich te verdedigen tegen een menigte van bestrijders, dient zich voortdurend te bezinnen op de vertaling van het beginsel naar de praktijk van de dag en wordt regelmatig ter verantwoording geroepen, tot in de rechtszaal toe. Dit vergt ook discussie binnen de partij. Laat ons daarbij vooral niet uit het oog verliezen dat wij, ook over dit werk, verantwoording zullen moeten afleggen bij de Rechter van hemel en van aarde.

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 juni 2005

De Banier | 24 Pagina's

Van de voorzitter · Ter verantwoording

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 juni 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken