Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In het voetspoor

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

In het voetspoor

5 minuten leestijd

"In het voetspoor van de oude antirevolutionaire voorman Groen van Pnnsterer heb ik geen moeite met de begrippen als zodanig, maar wel met hun radicale interpretatie. De SGP is \'oor vnjheid en gelijkheid maar binnen de bijbelse kaders. Dus we zijn tegen een doorgeschoten begnp zoals in het geval van het homohuwelijk. Er moet ook niet gedacht worden, dat we alle vruchten van de Franse Revolutie van de hand wijzen. We hechten bijvoorbeeld veel waarde aan het idee van de volksmvloed. \X'el zi|n we fundamenteel tegen een grondgedachte achter de Franse Revolutie.

De SGP staat binnen de democratie voor de theonomie: de heerschappij van de wet van God. Dit staat lijnrecht tegenover het revolutionaire idee van de autonomie, het zichzelf tot wet zijn."

Een van de redenen dat het theocratische idee van de SGP meer in de belangstelling staat is de mogehjkheid van een islamitische partij in Nederland. Wat zijn de verschillen tussen de SGP en een orthodoxe islamitische partij?

"Op dit moment bestaat zo'n partij niet m de Isiimer dus het is heel moeilijk te beoordelen. liet kan natuurlijk heel goed zo zijn dat een dergehjke parnj zeer gematigd is en zich niet herkent in deze punten. Maat desondanks denk ik dat er verschillen zijn. De gereformeerde traditie waar de SGP in staat erkent m tegenstellmg tot de islamitische traditie het verschil mssen het kerkelijke en het wereldlijke gezag. Daarnaast is de SGP voor gewetensvrijheid. Dit is sinds de Unie van L'trecht een belangrijk deel van de gereformeerde traditie geweest. In de derde plaats gaat de orthodoxe islam ervan uit dat de wetgeving uit de sjaria letterlijk overgeplant kan worden in de hedendaagse praktijk. Het is wel eens voorgekomen dat men met teksten mt Leviticus in de hand claimde dat de SGP een eigen sjariawetgeving wilde. Wij \tijzen deze redenermg pertinent af. Calvijn schreef al dat de gedetailleerde bijbelse wetgev^mg met letterlijk moet worden overgenomen. De achterliggende begmselen van deze wetten zijn universeel, maar verder dient elke wetgever rekening te houden met de toestand, plaats en tijd van het volk. Deze relativering vmd ik niet bij de sjana."

Denkt u dat het mogelijk moet zijn om bepaalde partijen te verbieden zoals CDA-fractievoorzitter Verhagen recent voorstelde met betrekking tot islamitische partijen die een islamitische staat nastreven?

"Ik heb geen behoefte aan wetgevmg om parnjen te kunnen verbieden. Het IS immers een uinioeisel van onze rechtstaat om iedereen haar punten naar voren te kunnen laten brengen. Wel staat de SGP achter de bestaande mogelijkheden om partijen te verbieden dic een bedreiging zijn voor de openbare orde."

Enkele jaren geleden kopte Trouw dat de provinciale SGP afgevaardigde voor Flevoland, Rien Bogerd, had gezegd dat een SGP-meerderheid het einde van de democratie zou betekenen. Zo zouden bijvoorbeeld moskeeën gesloten worden. Tegelijkertijd schreef het SGP Eerste-Kamerlid Holdijk enkele maanden geleden een artikel waarin hij zei dat de SGP de moslims hun moskeeën zou gunnen. Wat zou concreet veranderen bij een tweederde meerderheid voor de SGP?

"De heer Bogerd is na deze uitspraken bij het hoofdbestuur geroepen om zich te verantwoorden en hij gaf aan zich met te herkennen in de weergave van het interview. De SGP heeft ook afstand genomen van dit interv-iew. Maar de laatste tijd IS er mderdaad steeds meer discussie over hoe de theocratie zou moeten worden weergegeven. Zelf ben ik niet zo voor het spreken in blauwdrukken voor een samenleving. De verandenngen die zouden hebben plaatsgevonden bij een tweederde meerderheid zouden al enorm zijn. \Xe spreken dan over een zeer homogene samenleving. Het is m de Nederlandse gesciiiedems nog nooit voortgekomen dat één partij zo'n grote meerderheid had.

In een dergelijk geval zou ik ruimte voor andersdenkenden bepleiten. De SGP is in de lijn van de gereformeerden uit de Nederlandse opstand altijd voor gewefensvnjheid geweest. Dit in tegenstelling tot de mquisitie die via brandstapels zelfs het geweten en het geloof van mensen wilden duingen. Dit wijzen we alhjd af. geloof is immers iets van mnerhjke overtuiging en kan niet worden opgelegd. Daarnaast zijn er in het geval van bijvoorbeeld moskeeën ook histonsche rechten die je met af kan nemen.

Maar acmeler dan deze theoretische discussie is wat godsdiensf\-rijheid nog m- houdt in een geseculariseerde maatschappij."

Hoe bedoelt u dit?

"Vanuit onze bronnen voor het theocraüsche gedachtegoed, zoals artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdcms zijn theocraten geen voorstander van oeverloze godsdienstvnjheid, dat is waar. .Maar in een maatschappij waarin liberale politici ineens laten weten 'de hoofddoek-

jes rauw te lusten' zit de SGP tegenwoordig m het gematigde kamp. Het kan verkeren.

In de discussie die momenteel gevoerd wordt over de nationale identiteit wordt de herkenbaarheid van Nederland vooral liberaal-sociaal mgevuld. Te gemakkehjk worden begnppen van nu anachronistisch teruggeprojecteerd. ^\lsof Nededand tot voor enige decennia terug geen democratie was, toen het homohuwehjk als onbestaanbaar van de hand werd gewezen, en het Burgerlijk Wetboek nog lutgmg van de man als hoofd van het gezm. In deze seculiere mvulling van het democratiebegnp liggen gevaarlijke kiemen van intolerantie tegenover theocratisch gedachtegoed. Het is mede hierom ook de vraag hoe in een volstrekt ontkerstende staat waar elk begrip voor godsdienst is weggevaagd de godsdienstvrijheid vorm kan krijgen. Dat zou momenteel nog wel eens een veel actue­

lere vraag kunnen zijn."

'Alsof Nederland enige decennia terug geen democratie was, toen het homohuwelijk als onbestaanbaar van de hand werd gewezen'

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 2005

De Banier | 24 Pagina's

In het voetspoor

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken