Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Mediarichtlijn

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Mediarichtlijn

5 minuten leestijd

In het vorige nummer van De Banier heeft de voorlichter van onze Tv/eede- Kamerfractie in z'n artikel 'Zo gaat dat..." precies uiteengezet hoe de publiciteit over de mediarichtlijn tot stand gekomen is. Terecht is opgemerkt dat veel, zo niet alles, valt af te dingen op de suggestie als zou een lobby van SGP-bestuurders de bestaande richtlijn van tafel hebben geveegd. Ook bij berichtgeving is de eerste klap een daalder waard. Het achteraf aanbrengen van nuanceringen blijkt maar al te vaak een moeizaam en veelal vruchteloos werk. In de NRC van zaterdag 4 juni 2005 is de toon gezet. De SGP heeft alle terughoudendheid laten varen. Dat beeld zal blijven hangen en hier en daar ook misbruikt worden, hoe onterecht het ook is. Daarnaast vraag ik me af of dit thans ons belangrijkste punt van zorg is. Dat ontslaat ons echter niet van de plicht tot een nadere toelichting.

Bestaand beleid

Laat ons duidelijk zijn. De bestaande mediarichtlijn is inderdaad aangepast. Daarover heeft een commissie uit het Hoofdbestuur geadviseerd en dat advies is overgenomen. Daarvan is ook in het jaarverslag over 2004, dat tijdens de op 2 april 2005 gehouden partijdag behandeld is, melding gemaakt. Ook de vastgestelde aanbevelingen zijn in dat jaarverslag bekend gemaakt. Op een vraag uit de rondvraag heeft de partijvoorzitter daar ook naar verwezen. Wat nog niet gebeurd is (we zijn weliswaar een kleine partij, maar het werk is zeer overvloedig, om over de zorgen nog maar niet te reppen) is de vastgestelde criteria op te nemen in het oorspronkelijke document en daarover in ons partijblad te rapporteren. Waar hebben we het dan over? Waarop berust dat bestaand beleid? Er bestaat sinds 1994 een 'Notitie inzake het mediagebruik in de SGP', met als ondertitel 'interne advisering ten dienste van vertegenwoordigers van de SGP'. In deze notitie wordt geschetst hoe SGP-bestuurders en vertegenwoordigers in en nabij vergaderzalen, maar ook daarbuiten in toenemende mate met radio en televisie te maken hebben. Door de opkomst van lokale en regionale omroepen hebben ook raads- en statenleden hiermee te maken. De notitie schetst helder waarom de partij steeds het actief gebruik (o.a. zendtijd politieke partijen) principieel heeft afgewezen, maar erkent tevens dat passieve medewerking door bestuurders en vertegenwoordigers verantwoord kan zijn. Reeds in 1994 werd geconstateerd dat de publieke debatten steeds meer via de media worden gevoerd. In de notitie wordt dan ook opgemerkt dat we beducht moeten zijn en blijven om tot een normbijstelling te komen door de praktijk. Gewaakt moet worden tegen een 'godsdienst zonder Godsvreze'. 'De duivel lacht daarbij'; zo lezen we in de notitie. 'Zijn "verdeel en heers" zo/ bijbelse beginselen ontkrachten en zal zaken waar de Schrift geen direct antwoord geefi: , degraderen tot stokpaardjes van groepen'. Deze overwegingen leidden in 1994 tot de conclusie dat een SGP-er met grote terughoudendheid, gelet op de gevaren en negatieve bijwerkingen, zijn verantwoordelijkheid moet verstaan. (Een bekende negatieve bijwerking is karikatuurbevordering.) Anderzijds dient men elkaar in dit opzicht ook vertrouwen te geven. Het eindadvies in 1994 hield in: een terughoudende opstelling, gewetensvrijheid en vertrouwen als overstijgende begrippen te hanteren en in de vorm van een bijlage een notitie van de kiesvereniging De Banier te Dordrecht als uitgangspunt te nemen en/of deze verder uit te werken.

Aangepast beleid

De bestaande richtlijn blijft op hoofdlijnen van kracht. De principiële onder­ bouwing wordt niet aangetast. Ook de begrippen terughoudendheid, gewetensvrijheid en vertrouwen blijven onverminderd van toepassing. De aanpassingen zitten in de nadere omschrijving van hetgeen onder passieve medewerking verstaan kan worden. De bepalingen uit de bijlage zijn verder uitgewerkt en als aanbevelingen opgenomen in de richtlijn. Dat houdt inderdaad een zekere verruiming in, niet zozeer wat de dagelijkse praktijk betreft, maar wel wat de letter van de oorspronkelijke bijlage betreft. Situaties waarin SGP-ers met medeweten, soms ook met voorafgaande instemming van bestuurders, voor radio en televisie desgevraagd verantwoording afleggen, wat strikt genomen strijdig is met een bepaling uit de bijlage bij de richtlijn, mogen we niet laten voortbestaan. Dat komt onze geloofwaardigheid niet ten goede en kan onze mensen in gewetensconflicten brengen. Daarom is nu als regel opgenomen dat een SGP-er desgevraagd (passief dus!) medewerking kan verlenen aan een optreden voor radio of televisie wanneer standpunten worden toegelicht of verdedigd, tenzij de uitzending een karakter heeft dat zich niet verdraagt met de boodschap van de SGP, van de betreffende omroep of programmamaker geen objectieve weergave mag worden verwacht of uitzending op zondag plaats zal vinden. Onder dezelfde voorwaarden kan ook meegedaan worden aan een debat waaraan één of meer andere partijen deelnemen. Bij een terughoudend beleid passen geen opnames bij specifieke SGP-bijeenkomsten.Als voorbeeld kan gewezen worden op de campagne over het referendum voor de Europese grondwet. Er is opgemerkt dat de SGP ook in de schrijvende pers nauwelijks aan bod kwam. De oorsprong daarvan ligt in het feit dat de SGP niet meedeed aan de grote debatten en dus ook niet in de krantenverslagen voorkwam. Nu kan dit nooit een argument zijn om een principe overboord te zetten. Ik haal het slechts aan als voorbeeld hoe ons dit in de praktijk tegenwerkt èn als een bewijs dat, ook onder de aangepaste richtlijn, nog altijd grote terughoudendheid betracht wordt. Conform de nieuwe richtlijn is deelname aan bepaalde debatten mogelijk; mits voldaan wordt aan de voorwaarden. Het begrip terughoudendheid mag geen loos begrip worden.

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 2005

De Banier | 24 Pagina's

Van de voorzitter · Mediarichtlijn

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken