Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort en bondig · Karakter

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort en bondig · Karakter

5 minuten leestijd

Karakter I

De uitspraak van de rechter in de zaak die het Clara Wichmannfonds tegen de Staat der Nederlanden heeft aangespannen, heeft ons uiterst diep geraakt. Dat hoeft geen nader betoog. De media hebben er bol van gestaan. Onze partij zou discrimineren en de Staat is bevolen de subsidie aan onze partij per eerstvolgende gelegenheid in te houden. Dat heeft uiteraard verregaande consequenties voor onze partij in al haar geledingen. We mogen dan (voorlopig) nog wel bestaan, maar moeten onze geldelijke middelen helemaal zelf bijeenbrengen. Achtergesteld bij de financiering van de andere partijen, een beetje "bungelen". Voor straf. Nu is er een grote offervaardigheid in onze kringen - we noemden die in de media vermaard - en ongetwijfeld redden we het ook wel enige tijd zónder, maar het gaat wel om een structurele fmanciering en in dat licht gaat het jaarlijks om een groot bedrag. Maar dit probleem vind ik niet eens het belangrijkste.

Ten diepste gaat het om de vraag of er in dit land nog ruimte is voor mensen die een principiële opvatting hebben, die geworteld is in hun godsdienstige overtuiging, maar die afwijkt van de in onze samenleving gangbare.Thuis mag je denken wat je wilt, maar zodra je de voordeur achter je hebt dicht getrokken, moet je jouw opvattingen voor maatschappelijke deelneming aanpassen aan wat de samenleving bepaalt. Het karakter van de uitspraak van deze week heeft, goed beschouwd, een veel verdere strekking dan alleen voor de SGP.Velen hebben dat intussen al vastgesteld. Verenigingen, stichtingen, scholen. Daarom heeft élke staatsburger, en niet in het minst de politiek, zich af te vragen of we deze fundamentele inperking van de grondrechten van vrijheid van godsdienst en van vrijheid van vereniging eigenlijk wel willen in dit land! Er staat heel wat op het spel.Wij kunnen het niet anders zien. Deze vraagstelling vind ik de belangrijkste richting de politiek.

Velen wijzen er op dat er nóg een aspect is. Eén van de overwegingen van de rechter die ten grondslag liggen aan het vonnis, betreft de inschatting dat het niet denkbeeldig is dat er in de nabije toekomst nog andere partijen kunnen ontstaan die ook op godsdienstige gronden tot het maken van onderscheid komen tussen man en vrouw in het openbaar bestuur en de politiek. Zij noemen dan orthodoxe moslims die zich politiek zouden kunnen organiseren. Het mag in dit land niet zover komen dat zij zich dan kunnen beroepen op het precedent van de SGP. Zij veronderstellen dat de SGP hiervoor, hoewel de oudste partij in ons land, is geofferd. Wij laten dat nu verder maar rusten.

Karakter II

Hoe nu verder? Dit is een vraag die zich nu aan velen opdringt. Een enkele opmerking hierover Laten we karakter tonen. Ons waardig gedragen. Niet met modder gaan gooien, naar wie ook. Niet weglopen uit de SGP juist nü niet afhaken. Hoe moeilijk dat ook kan zijn, vooral voor dié ouderen en jongeren die het voor zichzelf allemaal maar nauwelijks kunnen meemaken en verwerken. Dat immers, zou niet van standvastigheid en karakter getuigen. Juist nu komt het er op aan dat we elkaar vasthouden over de volle breedte van de

partij. In onderlinge verbondenheid door het hart van ons staatkundig gereformeerde beginsel, hoeft verschil van opvatting over de plaats van de vrouw in onze samenleving toch niet onontkoombaar te leiden tot verdeeldheid? Laten we, nog een keer gezegd, karakter tonen!

Iedereen voelt wel aan dat de ontstane situatie voor ons hoofdbestuur complex is. Iedereen beseft ook dat het volstrekt ongeloofwaardig zou zijn als we, nu de geldkraan voor onze partij wordt dichtgedraaid, binnen de kortste keren flink van standpunt over de gewraakte kwestie zouden veranderen. Dat zou als angsthazerij worden uitgelegd.Tegelijk zal duidelijk zijn dat we op een karaktervolle en dus waardige wijze de discussie binnen de partij te voeren hebben. De druk van buitenaf is daarbij ondienstig en eigenlijk in een kwestie als deze ongewenst. Maar die druk is er En daar komen we ook niet meer van af.

Daarom is allereerst en allermeest nodig dat het een zaak is van gebed. Gebed om wijsheid en om de leiding van Boven. Bijvoorbeeld de psalmen zijn er vol van ons vertrouwen in moeilijke omstandigheden op God te stellen en van Hem hulp en heil af te smeken. Hij maakt nimmer beschaamd! Vervolgens is ook nodig dat we eerlijk en eerbiedig terug gaan naar de kernvraag: Wat zegt de Heilige Schrift? Hoe moet die worden verstaan voor de verhouding tussen mannen en vrouwen "naast en tegenover elkaar"?

Dr J. van Eek uit Ede belde mij vrijdag jl. en beklemtoonde dat daarover nooit iets kan gezegd en gevonden worden buiten het perspectief en de toonzetting van de vreze des Heeren, die let op de nauwe band van Christus en Zijn gemeente. Hij wees mij op zijn "Vonken van het Licht", uitgegeven in 1990. Genoeg stof tot overdenken en gedachtewisseling, zou ik zeggen. Het gaat daarbij niet om onderdrukking, wat ons wordt aangewreven, maar om geborgenheid en bescherming!

Ontroerend zijn de ontelbare reacties vanuit onze partij, maar ook van daarbuiten. Het is volstrekt onbegonnen werk deze alle te beantwoorden en weer te geven. Maar het heeft ons bijzonder goed gedaan.

Een meisje schrijft: "Tijdens de startavond van het jeugdwerk bij ons in de gemeente die ik bezocht, lazen we een gedeelte uit I Petrus 2, waarbij mijn gedachten ogenblikkelijk naar u gingen. In vers 12 staat: En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in (u) zien. God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking."

De God aller genade moge ons dat schenken. Zijn Naam ter eer!

IO september 2005

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 september 2005

De Banier | 24 Pagina's

Kort en bondig · Karakter

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 september 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken