Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Stand van zaken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Stand van zaken

5 minuten leestijd

De uitspraken van de Haagse rechtbank hebben, zoals te verwachten v/as, tot een stroom van reacties geleid. Na de eerste nieuwsmeldingen en opinieartikelen 'heet van de naald' beginnen nu de commentaren van deskundigen te verschijnen. Daaruit blijkt dat de verbazing, waarover in ons persbericht gesproken werd, ook anderen, waaronder veel niet-SGP-ers, getroffen heeft.Van steunbetuigingen van binnen en van buiten de partij wordt dankbaar kennis genomen, maar ook kritische geluiden worden serieus genomen. Onverminderd blijft de grote vraag staan: hoe nu verder? Over die vraag heeft het Hoofdbestuur zich in haar vergadering van 16 september jl. beraden. Daarbij is het grote belang van het informeren van de leden benadrukt. In deze bijdrage wordt getracht de meest actuele stand van zaken weer te geven.

Onjuiste voorstelling

In de berichtgeving werd opgemerkt dat de SGP in 1918 is opgericht als verzet tegen de invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Hierop valt het nodige af te dingen. De oprichting van onze partij vond plaats: I) omdat de invoering van een kiesstelsel op basis van evenredige vertegenwoordiging voor het eerst kansen bood voor politieke bewegingen met een relatief geringe en verspreide aanhang; 2) omdat de principiële koers van de bestaande christelijke partijen voor veel 'bevindelijk gereformeerden' er toe leidde dat stemgerechtigden niet naar de stembus gingen. Die zorg sloeg op een aantal onderwerpen waarvan het vrouwenkiesrecht er een was. Zo ligt dat vandaag de dag nog. Het SGP-beginsel houdt veel meer in dan het omstreden 'vrouwenstandpunt'. Wie daaraan twijfelt neme onze verkiezingsprogramma's ter hand. Dat dit standpunt ons thans belemmert en isoleert is een feit. Overigens moeten we niet de illusie hebben dat dit de enige steen des aanstoots is. Wat ook te lezen viel was de bewering dat de SGP pas in 1997 'geradicaliseerd' zou zijn. Deze bewering werd zelfs geuit door iemand die me eerder vertelde dat in zijn of haar ouderlijk gezin de moeder en dochter op principiële gronden nimmer ter stembus gingen. De werkelijkheid is dat over actief kiesrecht (recht om te kiezen) verdeeld gedacht werd, maar de afwijzing van het passieve kiesrecht (recht om gekozen te worden) was geen punt van discussie. De bezoekers van de huishoudelijke vergaderingen in Putten zullen zich herinneren hoe de toenmalige voorzitter, ds. Hovius, benadrukte dat we het (gelukkig) over een zaak goed eens waren: "Op bijbelse gronden komt het regeerambt de vrouw niet toe". Mogelijk dat ook toen al sommigen daar anders over dachten, maar deze stelling werd niet tegengesproken. Degenen die beweren dat er voor 1997 binnen de partij anders over een volledig lidmaatschap werd gedacht miskennen de partijgeschiedenis. Dit alles neemt niet weg dat wij moeten blijven nadenken over de vertaling van onze beginselen naar de dagelijkse praktijk. Daarvoor geldt maar een onfeilbaar kompas, de Bijbel, het Woord van God. Het is een wijze les om daarbij ook goed acht te slaan op hetgeen onze voorgangers daarover gesproken en geschreven hebben.

Brochure

Die twee uitgangspunten, wat is er door en vanuit de partij over dit onderwerp geschreven, is de bijbelse onderbouwing deugdelijk en welke rol speelt de traditie, hebben geleid tot een besluit om een aantal mensen met theologische deskundigheid te vragen een brochure te schrijven. Over deze brochure is al heel wat gezegd en geschreven. De vraag was niet om de partij te adviseren inzake een koerswijziging. De vraag was om de gebruikte bijbelse argumentatie objectief te beoordelen, te becommentariëren en aan te vullen of aanpassingen aan te dragen. De bedoeling was om met het conceptdocument binnen de partij een gesprek aan te gaan met bestuurders, vertegenwoordigers, jongeren, etc. Daarna zou deze brochure moeten dienen als communicatiemiddel binnen en later ook buiten de partij. Het mag duidelijk zijn dat het uitbrengen van zo'n brochure, gezien de lopende procedures, grote zorgvuldigheid (ook wat het tijdstip betreft) vereist. Hiervan geldt eigenlijk dat men dit nooit goed kan doen.Wat is nu de stand van zaken? Er ligt een concept waarin aan de primaire vraag voldaan wordt. Mede door de omstandigheden waarin we verzeild zijn geraakt, vraagt het Hoofdbestuur zich af of dit werkstuk ook bruikbaar is als zowel discussiestuk binnen de partij en vervolgens als communicatiemiddel. Dat ligt niet aan de schrijvers, dat ligt aan de opdracht die door de rechterlijke uitspraken in een ander licht is komen te staan. Het stuk is toegezonden aan een aantal 'meelezers' met de vraag om commentaar te leveren. Op 14 november 2005 D.V. worden de commentaren in een soort hoorzitting met het Hoofdbestuur toegelicht.Vervolgens zal het Hoofdbestuur D.V. op 17 november 2005 conclusies trekken met betrekking tot inhoud, vorm en communicatietraject.

Juridisch traject

Wat de juridische gang van zaken betreft bestaat er een SGP-commissie die overleg voert met onze advocaat. Deze commissie is bijeen geweest en heeft alle mogelijke stappen die ondernomen kunnen worden in kaart gebracht. Ook de tegenpartij zal deze mogelijkheden kennen, evenwel is het niet nodig ze hierbij via ons partijblad te helpen.Wat de financiële consequenties betreft heeft onze penningmeester voor 2006 een plan opgesteld waarbij de arbeidsplaatsen op het ds. G.H. Kerstenhuis een jaar behouden blijven. Daarbij is enige rekening gehouden met spontane steun vanuit de partij. Enkele in gang gezette maatregelen met betrekking tot de organisatie en de huisvesting hebben we even stop moeten zetten.Voor de medewerkers betekent dat voortzetting van een qua werkdruk en werkomgeving nauwelijks acceptabele situatie. De Heere gedenke hun en onze partij.

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 september 2005

De Banier | 32 Pagina's

Van de voorzitter · Stand van zaken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 september 2005

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken