Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweede Kamer · Zorgverzekeringswet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Tweede Kamer · Zorgverzekeringswet

5 minuten leestijd

Het zal langzamerhand geen enkele Nederlander zijn ontgaan dat er een nieuwe zorgverzel< ering komt. Voor iedereen verandert er veel. Niet in de laatste plaats voor mensen die zich om principiële redenen niet willen verzekeren. Omdat deze bezwaren vooral voorkomen onder SGP'ers, hierbij een poging om de nieuwe situatie per I januari 2006 duidelijk te maken.

Verzekerden

Per I januari is in principe iedere Nederlander verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Deze verplichting is opgenomen in de Zorgverzekeringsv^et (ZVW) die dit voorjaar door de Eerste Kamer is aangenomen. Als gevolg hiervan vervallen de huidige Ziekenfondsv/et en de particuliere ziektekostenverzekeringen.

Iedereen die een zorgverzekering heeft, kan ziektekosten zoals geneesmiddelen, ziekenhuisopname, doktersbezoek en kraamzorg vergoed krijgen door zijn verzekeraar. Om dit systeem te bekostigen betaalt iedere werknemer een inkomensafhankelijke premie van 6, 5% over de eerste 30.000 euro van het inkomen.Voor het aanvullend pensioen van ouderen en voor zelfstandigen gaat het om 4, 4%.Verder moet iedereen per jaar aan zijn verzekeraar een bedrag van gemiddeld I 100 euro betalen, de zogenoemde nominale premie. Dit bedrag varieert per verzekeraar.Vooral voor mensen met een lager inkomen zijn dit grote bedragen. Om hen tegemoet te komen in deze kosten heeft de overheid twee regelingen bedacht. De eerste is de werkgeversbijdrage. Elke werkgever is wettelijk verplicht om zijn werknemers een bijdrage te geven die even hoog is - 6, 5% dus - als de inkomensafhankelijke premie die men moet betalen. De werknemer moet hier wel belasting over betalen. De tweede regeling is de zorgtoeslag. Afhankelijk van de hoogte van het huishoudinkomen geeft de overheid aan elke verzekerde een bedrag als tegemoetkoming in de premie die aan de zorgverzekeraar moet worden betaald. Naast deze regelingen is nog een derde optie van belang. In de Zorgverzekeringswet is een no-claimregeling opgenomen voor mensen die in een bepaald jaar weinig of geen ziektekosten maken. Iedereen die geen ziektekosten maakt, krijgt 255 euro terug. Mensen die minder dan 255 euro aan kosten hebben gemaakt, krijgen het verschil terug.

Gemoedsbezwaarden

Een uitzondering op de verzekeringsplicht is de regeling voor gemoedsbezwaarden. Iedereen die bij de Sociale Verzekeringsbank staat geregistreerd als gemoedsbezwaarde tegen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) krijgt een vrijstelling van de verzekeringsplicht voor de ZVW. Zij hoeven zich dus niet tegen ziektekosten te verzekeren.Voor alle duidelijkheid: mensen die niet geregistreerd staan als gemoedsbezwaarde voor de AWBZ, hebben dus geen vrijstelling. Deze vrijstelling betekent niet dat er ook geen financiële verplichtingen zijn. Gemoedsbezwaarden hoeven geen inkomensafhankelijke premie te betalen, maar zijn wel verplicht om een even hoge premievervangende belasting te betalen. Feitelijk is dit dezelfde situatie als nu geldt voor gemoedsbezwaarden met een inkomen dat onder de ziekenfondsgrens van 33.000 euro zit. Net als verzekerden hebben gemoedsbezwaarden ook wettelijk recht op de (belaste) werkgeversbijdrage. Gemoedsbezwaarden hoeven zich niet in te schrijven bij een zorgverzekeraar en betalen dus geen nominale premie. Zij hebben daarom geen recht op de zorgtoeslag. Een SGP-voorstel om deze zorgtoeslag ook voor hen te laten gelden, haalde helaas geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Spaarrekening

De regering had zich voorgenomen om de premievervangende belasting volledig toe te voegen aan het Zorgverzekeringsfonds. Gemoedsbezwaarden zouden dan op geen enkele manier iets terugzien van het door hen betaalde geld. Omdat de SGP dit onrechtvaardig vond, hebben wij voorgesteld om deze belasting te laten vervallen. Hier was geen meerderheid voor. Daarom heeft de SGP uiteindelijk voorgesteld de premievervangende belasting per huishouden op een spaarrekening te laten zetten bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Gemoedsbezwaarden kunnen dan in ieder geval nog gebruik maken van het geld dat zij hebben afgedragen. Dit voorstel is wel in de wet terecht gekomen.

Hoe werkt deze regeling? Het CVZ krijgt via de Belastingdienst door welke mensen gemoedsbezwaren hebben en hoeveel premievervangende belasting zij hebben betaald. Deze belasting wordt per huishouden op een aparte rekening gezet.Wanneer een gemoedsbezwaarde ziektekosten maakt die verzekerden vergoed zouden krijgen via hun zorgverzekering, dan kunnen zij de declaraties naar het CVZ sturen. Deze organisatie zal de rekeningen controleren en het geld uitbetalen. Uiteraard vindt die uitbetaling alleen plaats als er nog geld op de rekening staat. Op dit moment maken het CVZ en de ministers van Financiën en Volksgezondheid nog regels die precies duidelijk zullen maken hoe alles in zijn werk gaat.Waarschijnlijk zal iedere gemoedsbezwaarde tot een jaar na de datum van de rekening van de huisarts of het ziekenhuis die declaratie kunnen indienen bij het CVZ.

Latere jaren

Als een gezin in een bepaald jaar minder ziektekosten maakt dan er is betaald aan inkomensafhankelijke bijdrage, dan blijft niet het hele restant van het geld staan tot het volgende jaar.Als het saldo het toelaat, wordt de helft van het in dat jaar betaalde bedrag alsnog overgeboekt naar het Zorgverzekeringsfonds. De rest kan wel blijven staan voor latere jaren.Voor mensen die elk jaar veel ziektekosten hebben, zal deze overboeking in de praktijk niet van betekenis zijn. Zij zullen immers elk jaar hun geld opmaken.Voor mensen die geen ziektekosten maken, betekent deze regeling dat de helft van de betaalde vervangende belasting beschikbaar blijft voor de ziektekosten van het gezin in latere jaren.

Neer informatie

Helaas heeft de rijksoverheid tot op heden nog niet zoveel informatie gegeven over de consequenties van de invoering van de zorgverzekering voor gemoedsbezwaarden. Het CVZ is van plan om in november iedereen die bekend staat als gemoedsbezwaarde een aparte brief te sturen waarin uitgelegd wordt hoe alles in zijn werk gaat. Ook is voor iedereen via Postbus 51 (tel. 0800-8051) en de Belastingtelefoon (tel. 0800-0543) meer informatie te krijgen. De SGP zal in ieder geval goed in de gaten houden hoe de Zorgverzekeringswet inclusief de regeling voor gemoedsbezwaarden in de praktijk uitpakt.

Willem de Wildt

Beleidsmedewerker SGP-fractie Tweede Kamer

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 september 2005

De Banier | 32 Pagina's

Tweede Kamer · Zorgverzekeringswet

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 september 2005

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken