Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jongeren · Doelstellingen tegen armoede

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
Print this document

Jongeren · Doelstellingen tegen armoede

5 minuten leestijd

In het jaar 2000 is een aantal millenniumdoelstellingen vastgesteld door de Verenigde Naties. Deze doelstellingen gaan over de toekomst van de wereld. In dit artikel een korte samenvatting van deze doelstellingen en de recente ontwikkelingen op de gebieden die met de doelstellingen bestreken worden. En tenslotte de visie van de SGP-jongeren op deze doelstellingen.

Waarom doelstellingen?

In de afgelopen twee eeuwen zijn de verschillen in de wereld steeds groter geworden. Met name de West-Europese landen en de Angelsaksische Staten, zoals Amerika, Engeland en Australië, hebben geprofiteerd van economische groei. Later zijn daar enkele Aziatische staten, de 'tijgers' bijgekomen.Veel andere landen bleven echter achter. Om verschillende redenen zijn zij economisch gezien niet gegroeid en arm gebleven. Concreet gezien betekent dit dat er meer dat I miljard mensen zijn die per dag niet meer te besteden hebben dan I dollar Deze grens van I dollar per dag is de maatstaf van de Wereldbank om het aantal extreem arme mensen vast te stellen.

De armoede is de laatste decennia wel gedaald. Dit geldt voor zowel de absolute als relatieve getallen. Dit komt met name door de economische groei in landen als China en India, die gezamenlijk zo'n 2 miljard inwoners hebben. De armen worden niet alleen maar armer terwijl de rijken alleen maar rijker worden. Dit laatste is wel het geval. De meeste arme landen hebben echter ook positieve economische groeicijfers. Desondanks blijft het gat tussen arm en rijk erg groot en blijft er een groot aantal extreem arme mensen.

Er is al veel geprobeerd om dit gat kleiner te maken. Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is wat dat betreft de afgelopen jaren ook wel het een en ander bereikt. Echter niet voldoende om het gat tussen arm en rijk kleiner te maken. Wat gemist werd was een grote, internationale aanpak van armoede, waar alle landen achter staan en zich voor in willen zetten.

Aan het eind van de jaren negentig kwamen de Verenigde Naties tot de conclusie dat een dergelijke aanpak noodzakelijk is. De landen van de Verenigde Naties hebben destijds een lijst met doelstellingen opgesteld waarvan zij vonden dat die in 2015 gehaald moeten zijn: de millenniumdoelstellingen.

Deze doelstellingen zijn samengevat in acht doelen:

• Halveren van extreme armoede enhonger. • Lagere school voor alle kinderen. • Gelijkheid tussen man en vrouw. •Terugdringen van kindersterfte. •Verbeteren van gezondheidszorg aan moeders. • Terugdringen van AIDS, malaria en andere ziektes. •Waarborgen van een gezond milieu. • Ontwikkelen van een internationaalsamenwerkingsverband voor economische ontwikkeling.

Deze doelstellingen moeten samen leiden tot het hoofddoel: het vergroten van de welvaart van de armsten. Zo leidt een beter onderwijsstelsel tot beter opgeleide mensen die meer geld kunnen verdienen. Ook het terugdringen van ernstige ziekten is van levensbelang voor een economie. Een gezond milieu draagt bij aan de duurzaamheid van een economie. Ook meer gelijkheid tussen man en vrouw is nodig, omdat in veel landen de ongelijkheid tussen man en vrouw ertoe leidt dat alleenstaande vrouwen moeilijk aan een inkomen kunnen komen.

Internationale samenwerking

Deze doelstellingen kunnen de landen niet alleen bereiken. Daar is hulp bij nodig. Vergelijk de economische ontwikkeling van een land met het beklimmen van een trap. Zodra een land een stap heeft gezet op de onderste trede, gaat de rest vanzelf. Zodra een land is begonnen met het ontwikkelen van zijn economie, gaat die ontwikkeling vanzelf door en kan de welvaart toenemen en de armoede dalen. De eerste stap is echter een stap die een land niet zelf kan nemen, maar waarbij ze geholpen moet worden door de internationale gemeenschap.

Zo moet de internationale gemeenschap helpen met de strijd tegen corruptie, met het opzetten van onderwijsinstellingen, met het organiseren van de gezondheidssector De belangrijkste taak van de internationale gemeenschap ligt echter op het gebied van de economie. Het probleem van de meeste ont­ wikkelingslanden is dat ze geen handel kunnen drijven met de westerse landen en dat ze te weinig geld hebben om hun eigen land op orde te krijgen. Nodig is dus dat de internationale handel met ontwikkelingslanden gestimuleerd wordt. Dit kan door allerlei handelsbarrières af te bouwen en subsidies aan eigen bedrijven af te schaffen. Daarnaast hebben de ontwikkelingslanden financiële ruimte nodig, geld dus van de rijke landen. Een goed voorbeeld hiervan kwam onlangs in het nieuws. De schuld van de armste landen aan de Wereldbank is kwijtgescholden.Voorwaarde bij dergelijke regelingen moet dan wel zijn dat dat gefinancierd wordt door de rijke landen zelf!

Van 14 tot 16 september vond in New York een vergadering plaats van bijna alle wereldleiders over onder andere deze millenniumdoelstellingen. Het proces tot 2015 had vertraging opgelopen. Op deze vergadering is besloten het huidige programma voort te zetten. Waarschijnlijk zullen niet alle doelen gehaald worden, maar men blijft ernaar streven.Vooral de houding van de VS was moedgevend.Terwijl zij in het verleden weinig deed aan de betrekkingen met ontwikkelingslanden, heeft president Bush nu nadrukkelijk gewezen op het belang ervan.

Visie van de SGP-Jongeren

De SGP-Jongeren vinden het belangrijk dat de internationale gemeenschap zich blijft inzetten voor meer gelijkheid in de wereld. Niet alleen meer gelijkheid vinden de SGP-Jongeren belangrijk, maar zij vinden ook dat vanuit naastenliefde hulp moet worden geboden.Vooral nu de kans voor het grijpen ligt moet er alles aan gedaan worden om de armoede in de wereld te verkleinen. De Nederlandse regering moet zich internationaal daarom inzetten om de millenniumdoelstellingen te halen. Ook moet de Nederlandse regering zich blijven inzetten om te bereiken dat elk land voldoet aan de afspraak dat 0, 7% van het nationaal inkomen naar ontwikkelingssamenwerking gaat. Nu doen nog maar vijf landen dat.Van de SGP-Jongeren mag dat percentage zelfs nog wel omhoog! We mogen met onze welvaart wel meer doen voor de allerarmsten!

Gijsbert Bouw, voorzitter commissie Internationaal van de sectie Politiek

Reageren? E: gijsbertbouw@rdnetnl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 oktober 2005

De Banier | 24 Pagina's

Jongeren · Doelstellingen tegen armoede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 oktober 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken