Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Doelwit · De veilige gemeente (II)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Doelwit · De veilige gemeente (II)

6 minuten leestijd

In de vorige Banier startten we met het verslag van het congres "De veilige gemeente". In deze Doelwit het vervolg met een verslag van de workshops.

Veiligheidsbeleid in Barneveld

Na de pauze wordt het congres voortgezet in workshops. Workshop I is gericht op de praktijk. Dirk Klein, beleidsmedewerker Integrale Veiligheid van de gemeente Barneveld, leidt de workshop in aan de hand van een PowerPointpresentatie.

In Barneveld is in 2003 besloten om het veiligheidsbeleid te veranderen omdat de taken, het doel en de uitvoering niet in overeenstemming waren. Besloten is het beleid te definiëren en te zorgen dat de gemeente een verantwoord veiligheidsbeleid voert. In de nota Integraal veiligheidsbeleid worden doelen beschreven en een viertal prioriteiten om dat te bereiken. Deze prioriteiten zijn: wijkplatforms, overlast jeugd, horeca en verkeersveiligheid.

Wijkplatforms

In de wijkplatforms in Barneveld zitten vertegenwoordigers van de wijk, de burgers, en daarnaast de wijkagent en de toezichthouders. De platforms zijn ingesteld om problemen zo gericht mogelijk aan te pakken. Elk platform heeft ook een eigen budget om kleine problemen te verbeteren.

Overlast jeugd

Uit cijfers van politie en platforms blijkt dat in Barneveld enVoorthuizen de overlast van jongeren groot is.Aanpak van de problemen wordt in fases gedaan. Eerst komt de jongerenwerker, dan de toezichthouder in beeld, en dan pas de politie, waarna een verblijfsontzegging volgt. Een ander probleem met betrekking tot de jeugd is de subsidiëring van oud- en nieuwvieringen, waarbij de gemeente subsidie geeft aan vieringen voor jongeren die anders overlast veroorzaken op straat. In de discussie wordt gevraagd of dit 'goed gedrag belonen' is? De gemeente kan hierin eigenlijk nooit een goede beslissing nemen.Want niet subsidiëren betekent overlast en wel subsidiëren is slecht gedrag belonen.

Horeca

De horeca heeft een eigen platform. De gemeente heeft besloten de sluitingstijd terug te brengen tot middernacht en geeft ontheffingen tot twee uur Dat betekent dat elke gelegenheid tot twee uur open is, alleen de burgemeester kan bij problemen de vergunning intrekken. Vanuit de deelnemers komt de vraag of de gelijke sluitingstijd niet leidt tot overlast. De horeca is hier echter op aanspreekbaar en zorgt dat ze hun vergunning behouden.

Een ander middel dat gebruikt wordt is een eigen controleur per gelegenheid. Zodat niet een brandweerman, een agent, etc. één gelegenheid bezoekt terwijl een andere horecaondernemer niemand ziet. De politie neemt de taak van de brandweer waar en andersom.

Een ander probleem in de regio Barneveld vormen de drankketen. Dat zijn keten op particulier terrein in het buitengebied, waar groepen jongeren drank gebruiken. In veel gemeenten wordt dit gedoogd, maar moet de SGP het daar mee eens zijn? Er schuilen gevaren in voor de gezondheid van de jongeren en de openbare orde. Bij calamiteiten is de gemeente verantwoordelijk.

Verkeersveiligheid

Uit de wijkplatforms wordt gewezen op de verkeersveiligheid. Het platform geeft gericht het probleem aan en daarna pakt de gemeente dat aan.

De gemeente geeft in samenwerking met plaatselijke ondernemers en de politie het politiekeurmerk Veilig Wonen. Burgers kunnen zo zelf meewerken aan hun veiligheid.

Bestuurlijke aspecten

De tweede workshop gaat over bestuurlijke aspecten van veiligheidsbeleid en wordt geleid door Thijs Kuipers, procesmanager Slagen voor Veiligheid bij deVNG. Nadat de heer Kuipers de deelnemers een kleine blik in de afdeling veiligheid van deVNG heeft gegeven, vraagt hij de deelnemers lokale knelpunten aan te geven. Dat zijn in een kleine Randstadgemeente bijvoorbeeld een gebrek aan controle, menskracht en geld. In een grotere gemeente als Gouda spelen risicogroepen een rol. Een plattelandsgemeente als Borsele kent ongedacht grote risico's als we denken aan de kerncentrale en deWesterscheldetunnel. Een toeristische gemeente heeft last van vernielingen en slooproutes tussen uitgaansgelegenheden en recreatieterreinen. Ook goede ervaringen worden genoemd. Meer politie en afspraken met de horeca en taxibedrijven kunnen helpen bij het tegengaan van de uitgaansproblematiek. In Gouda werkt het inschakelen van particuliere beveiligingsinstanties voor bedrijventerreinen goed. Overleg met en instemming van de politie is dan van groot belang.

De workshopleider constateert een grote diversiteit, maar benadrukt dat gemeenten toch iets van elkaar kunnen leren door het uitwisselen van ervaringen en best practices. Het boek/e Kernbeleid veiligheid van deVNG kan gemeenten een handreiking bieden bij het opzetten van veiligheidsbeleid. Hij wijst ook op hetVeiligheidsvizien Dit is een vragenlijst die een ambtenaar van de gemeente in enkele uren moet kunnen invullen, en waarna er een beeld ontstaat van de veiligheid in de gemeente. Raadsleden kunnen het college om zo'n snelle scan vragen.

Vervolgens wordt in het kort de geschiedenis van veiligheidsbeleid geschetst. Voor midden jaren '90 had veiligheidsbeleid vooral economische aspecten, denk aan de Koude Oorlog. Daarna kwam de nadruk meer te liggen op fysieke en sociale aspecten. Na de rampen van de laatste jaren wordt er steeds meer geld en menskracht geïnvesteerd. De laatste vier jaren is er 400 miljoen euro meer geïnvesteerd in veiligheidsbeleid via het Gemeentefonds. NaVolendam en Enschede is de nadruk komen te liggen op handhaving. Nu is er weer een reorganisatie van de politie op komst, als het allemaal doorgaat. Kortom, het terrein is volop in beweging.

Zorgen

Vanuit deVNG is er zorg dat veiligheidsbeleid te technocratisch wordt. Het zou alleen nog maar gaan om prestatie-afspraken en men hanteert een managementachtige benadering van veiligheid. Er moet blijvend oog voor zijn dat (on)veiligheid een kwestie is van mensen, het is een menselijk probleem.

Kijk bijvoorbeeld naar de communicatie over terreurdaden en -bestrijding. Dit is nog nauwelijks van de grond gekomen, al was er in Amsterdam na de moord op Theo van Gogh iets van zichtbaar. Burgemeester Cohen ondernam initiatieven om in gesprek te komen met de moslimgemeenschappen in Amsterdam. Een ander punt van zorg is de schaalvergroting. In omringende landen met een nationale politie is een veel hardere politieorganisatie ontstaan. DeVNG vindt dat een ongewenste ontwikkeling. De wijkagent moet blijven bestaan. Bovendien wordt de vrijheid van burgemeesters steeds meer beperkt. De praktijk heeft niet uitgewezen dat de huidige regels van een coördinerende burgemeester in geval van gemeenteoverstijgende gebeurtenissen, niet werkt.Tot slot heeft een gemeente nauwelijks invloed op de politie. Ook voor de brandweer is die tendens zichtbaar en dat is een zorgelijke ontwikkeling. Aan het eind van de workshop wordt de volgende stelling besproken: "De huidige tendens in bestuurlijk Nederland gaat teveel uit van een papieren veiligheid in plaats van werkelijke veiligheid voor de burger." Wethouder Akkerman licht zijn stelling toe.Veiligheid is gebaat bij een praktijkgerichte aanpak, veel oefenen en draagvlak bij bestuur, bedrijven en burgers. Daar zijn alle deelnemers van de workshop het van harte mee eens.

Rudi Biemond

Mart-jaap van Leeuwen

Wilt u de presentatie van workshop I (Barneve(d) ontvangen of het Integraal GemeentelijkVeiligheidsplan van de gemeente Barneveld, stuur dan een berichtje naar: voorlichting@sgp.nl of bel: 070-302 9072.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 2005

De Banier | 24 Pagina's

Doelwit · De veilige gemeente (II)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken