Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Opmerkelijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Opmerkelijk

5 minuten leestijd

"De Ruyter was een echte VVD-er". Met deze uitspraak haalde Tweede-Kamerlid Szabó (VVD) de krant. Samen met zijn fractiegenoot de heer Balemans heeft hij de ministers van Onderwijs en Defensie gevraagd te stimuleren dat scholen aandacht besteden aan onze grootste zeeheld. Het opmerkelijke zit niet zozeer in het feit dat deze kamerleden een initiatief dat met het oog op de herdenking van De Ruyters 400" geboortedag (24 maart 2007 D.V.) reeds geruime tijd loopt, naar zich toetrekken; dat gebeurt in de politiek meer. Het opmerkelijke zit ook niet in de uitzonderlijke kwalificaties die de heer Szabó Michiel Adriaenszoon (grotendeels terecht) toedicht, op basis waarvan hij hem (niet terecht) als liberaal typeert en (volstrekt misplaatst) als VVD-er wil annexeren. Het opmerkelijke zit in het verzwijgen van de belangrijke plaats die de godsdienst in het persoonlijke en ambtelijke leven van deze godvrezende admiraal innam. Dat spoort echt niet met de hedendaagse liberale opvatting over de plaats van de godsdienst.

Betekenis

Voor kenners van de geschiedenis (dat dient ell< e SGP-er in zel< ere mate te zijn!) is het geen verrassing dat juist een volksvertegenwoordiger van Hongaarse afkomst op de betekenis van De Ruyter v/ijst. Op 22 februari 1676, enkele maanden voor zijn dood, bewerkte De Ruyter de vrijheid van 26 Hongaarse predikanten die als galeislaven op Spaanse oorlogsschepen zwaar moesten lijden voor hun standvastigheid in het geloof. Dit feit wordt tot vandaag de dag onder Hongaren in Hongarije en Roemenië jaarlijks herdacht. Dat de Hongaren dit herdenken op I j februari (op die dag bezoekt de Hongaarse ambassadeur de laatste rustplaats van De Ruyter in de Nieuwe Kerk te Amsterdam) en niet op 22 februari heeft te maken met verwarring die destijds meer voorkwam door de overgang van de Juliaanse naar de (huidige) Gregoriaanse kalenden De Nederlandse vlootvoogd wordt in Hongarije al vele jaren geëerd door onder anderen een aan hem gewijd gedenkteken te Debreczen. Minder bekend is waarschijnlijk het feit dat enkele jaren geleden in Hongarije een lesbrief over De Ruyter aan scholen beschikbaar is gesteld en dat nog dit jaar in een deel van Roemenië waar etnische Hongaren wonen een gemeenschapshuis naar Nederlands grootste admiraal is genoemd.Volgens de heer Szabó leren Hongaarse kinderen meer over Michiel de Ruyter dan de Nederlandse leerlingen. Dit beschamend verwijt geldt echter niet alle scholen! Enkele weken geleden had ik het voorrecht een nazaat van De Ruyter, mr. F.RJ. de Ruyter de Wildt, nazaat in elfde generatie, de 'schatbewaarder' van de familie, te ontmoeten. Zijn ervaring was dat enige kennis over de betekenis van De Ruyter dikwijls gepaard ging met genoten onderwijs op een school voor bijzonder onderwijs. Hij stelde letterlijk: "Hel verdriet mij, dat de meeste kinderen alleen weten dat er naar De Ruyter een straat vernoemd is, maar verder niets weten van wat hij ooit betekende voor Nederland. Uitzondering hierop vormen steeds de scholen op christelijke grondslag, waar ik regelmatig door benaderd wordt om informatie, tb.v. werkstukken van groep 8- leerlingen die een project hebben waar De Ruyter centraal in staat. Zo De Ruyter als historische figuur niet verloren gaat, dan danken wij daarvoor de reformatorische scholen." WVa.t de heren Szabó en Balemans, als WD volksvertegenwoordigers, voor het begrijpen van de culturele identiteit van ons land zo belangrijk vinden, is kennelijk in het bijzonder onderwijs over het algemeen altijd goed begrepen en overgedragen. Het zou mooi zijn wanneer deze kamerleden bij hun, op zich te waarderen, streven om het maatschappelijk belang van historische figuren en daden onder de aandacht te brengen ook een juist beeld zouden krijgen van de ontstaansgeschiedenis van artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs) èn van de jarenlange ervaringen met het Nederlandse onderwijssysteem.

Historie

Ondanks het (bewust? ) verzwijgen van de plaats die de gereformeerde godsdienst, thuis en aan boord, in het leven van De Ruyter innam, raken de genoemde WD-kamerleden een belangrijk punt aan. Gebrek aan historisch besef en historische kennis. Dit komt helaas ook onder onze volksvertegenwoordiging voor Dit werkt door in de debatten. Dit vormt een punt van zorg als het gaat om bekende discussies zoals over de scheiding van kerk en staat (vertaald als scheiding tussen geloof en politiek), de vrijheid van onderwijs, de positie van de klassieke grondrechten, de plaats van het anti-discriminatieartikel. Daarover merken toonaangevende SGP-ers in woord en geschrift voortdurend op dat naast de ontkerkelijking en de pluriformiteit (veelvormigheid) van de samenleving vooral ook het ontbreken van historisch besef en historische kennis, de vraag hoe en waarom de grondwettelijke rechten en vrijheden tot stand zijn gekomen en hoe dat in de praktijk heeft gewerkt, voor de toekomst grote zorgen moet baren.

Besluit

Zal bij de WD, ziende op de voortreffelijke daden die De Ruyter door het geloof volbracht, het roer omgaan of zal nadere bestudering van het leven van de godvrezende admiraal hen doen terugschrikken wegens een te hoog'SGPgehalte'? Deze man beperkte zijn godsdienst bepaald niet tot het privé-leven. Hij besteedde een, zelfs voor die tijd, opvallende aandacht aan de godsdienstoefeningen aan boord. Een betrouwbaar getuige als ds.Westhovius gewaagt daarvan. In z'n laatste gebed, kort voordat hij de spraak verloor, citeerde hij Psalm 62: 2. Daaraan dacht ik toen ik onlangs De Ruyters grafkelder mocht bezichtigen. Waar gaat het ons om? Onderhouden we slechts de graven van de profeten (Matth. 23: 29) of volgen we ook hun voetstappen na? Die vraag geldt ook SGP-ers.

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 november 2005

De Banier | 24 Pagina's

Van de voorzitter · Opmerkelijk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 november 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken