Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Doelwit · Uitslag enquête bestuurders

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Doelwit · Uitslag enquête bestuurders

7 minuten leestijd

Van februari tot en met juni 2005 heeft Peter Smit, 4' jaars student Connmunicatie aan de Christelijke IHogeschool Ede, stage gelopen bij de Tweede-Kamerfractie en Voorlichting & Vorming. Voor Voorlichting & Vorming voerde Peter een tevredenheidsonderzoek uit onder de lokale bestuurders. Aan hen werden allerlei vragen voorgelegd over diverse communicatiemiddelen van Voorlichting & Vorming en het functioneren van deze partijgeleding. In dit artikel gaan we in op de meest opvallende uitkomsten van de enquête en geven we aan wat wij met de vele nuttige suggesties gaan doen in de komende tijd.

Tevredenheidsonderzoek

Vooraf moet gezegd worden dat de respons op de enquête bijzonder hoog was: ongeveer 45%. Dat is voor schriftelijl< e enquêtes een hoog percentage. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: bedankt! Zo hebben we een behoorlijtc realistisch beeld kunnen krijgen.Van de respondenten is bijna driekwart gemeenteraadslid, 13% wethouder, 1% burgemeester en 14% steunfractielid. De probleemstelling van het onderzoek luidde: hoe kan de communicatie met de lokale bestuurders worden geoptimaliseerd? Daartoe werden in de enquête vragen gesteld over de bekendheid met communicatiemiddelen en activiteiten van Voorlichting & Vorming, zoals Doelwit, loketfunctie lokaal bestuur, loketfunctie algemene voorlichting, congressen en kadercursussen.Vervolgens werd de tevredenheid hierover gepeild. Er werd in het bijzonder gevraagd naar de mening over Doelwit en een uitstapje gemaakt naar wat men vindt over de Banier als geheel.

Bekendheid

Van de activiteiten van Voorlichting & Vorming is de publicatie van Doelwit de bekendste. Daarna volgen congressen en kadercursussen. De loketfunctie voor lokaal bestuur en algemene voorlichting sluiten de rij. Omdat de loketfunctie lokaal bestuur met name voor onze bestuurders is bedoeld, zullen wij proberen hieraan meer bekendheid te geven, onder andere door het plaatsen van een colofon in Doelwit in elk breed verspreid nummer van De Bon/er (vier keer per jaar). De loketfunctie houdt in dat lokale bestuurders ons een vraag kunnen stellen over het SGP-standpunt over een lokaalbestuuriijk onderwerp. Soms hebben wij informatie over de stellingname van SGP-fracties in andere gemeenten.Wederzijds stellen wij het op prijs als bijzondere politieke informatie of bijdragen uit de fracties over specifieke onderwerpen aan ons gemeld worden. Dan kunnen wij daar andere lokale SGP-fracties weer mee van dienst zijn, als een soort uitwisselpunt, informatieloket. Voorlichting & Vorming is pas halverwege dit jaar met de digitale nieuwsbrief gestart. Deze activiteit was daarom nog niet opgenomen in het lijstje communicatiemiddelen in de enquête.Aan het eind van de enquête geeft 87% aan belangstelling te hebben voor deze nieuwsbrief en worden ook concrete onderwerpen aangedragen waarover men iets wil lezen of waarover men een artikel kan aanleveren. Op het aanbod van individuele bestuurders zullen wij bilateraal ingaan.

De Banier

Een ruime meerderheid (61%) van de respondenten blijkt De Banier vrijwel helemaal door te lezen. 35% leest selectief. Een klein percentage bladert het blad alleen even door. Driekwart is tevreden over de huidige verschijningsfrequentie van eens per twee weken.Van ongeveer een kwart mag het ook één keer per maand worden. Als het gaat over de inhoud van De Ba­

nier worden nuttige suggesties ter verbetering gegeven. Een logische wens vanuit déze groep lezers, de lokale bestuurders, is meer informatie over lokale politiek te leveren of vaker de link te leggen tussen landelijke politiek en de gevolgen voor gemeenten. Waar mogelijk wordt dit nu al zo veel mogelijk aangegeven.Verder moet De Banier natuurlijk een afspiegeling zijn van het hele partijgebeuren en gaat de redactie er vanuit dat er ook op plaatselijk en provinciaal niveau belangrijke dingen gepubliceerd worden in eigen bladen van fracties en/of kiesverenigingen.

91% van de geënquêteerden vindt de lay-out van De Banier voldoende aantrekkelijk. Overigens is het gehele rapport over deze enquête, inclusief de 'overige opmerkingen' van de respondenten over inhoud en lay-out van De Bon/er, ter kennisname van de Banierredactie gebracht.

De rubriek Doelwit wordt door de doelgroep redelijk trouw gelezen. Nietlezen komt vaak voort uit tijdgebrek. Een ruime meerderheid vindt de omvang van twee pagina's prima. De groepen van 17% en 22% die Doelwit (doorgaans twee pagina's) te lang respectievelijk te kort vinden, houden elkaar ongeveer in evenwicht. In de praktijk is er zo nu en dan al variatie in de lengte van Doelwit en de lengte van artikelen, maar deze resultaten laten zien dat we daar nog flexibeler mee om zouden kunnen gaan. Het belangrijkste is dat de lengte zich richt naar de inhoud. Honderd woorden extra schrijven omdat de pagina vol moet, is niet de bedoeling, dan wordt het maar in-en-uit-gepraat. Maar, te beknopt schrijven wegens ruimtegebrek is evenmin de bedoeling. Hierbij geldt natuurlijk dat je voor elke lezer anders zou moeten schrijven: voor de een is het te beknopt, voor de ander te uitgebreid. Dat blijft zo.

De meerderheid is tevreden over de keuze van scribenten. Een kwart vindt dat er meer door externe scribenten en ervaringsdeskundigen geschreven zou kunnen worden. Dit hopen wij in de toekomst mee te nemen, en we hopen zeker iets te doen met de suggesties die zijn aangedragen! Men is behoorlijk tevreden over de onderwerpskeuze en de lengte van een artikel, al merkt 29% op liever per aflevering meerdere kleinere stukjes over verschillende onderwerpen te lezen. Ook hiermee hopen we in de toekomst te gaan variëren. Onze doelstelling met deze rubriek is wel om een meerwaarde te bieden boven de artikelen uit bladen zoals Binnenlands Bestuur en VNG-magazine. Het is niet de bedoeling de infor- matie uit die bladen te gaan herlialen, maar juist nieuwe informatie te bieden door de SGP-visie en de onderbouwing daarvan aan de orde te stellen. Dit leidt ertoe dat de artikelen in Doelwit meestal langer zijn dan een gewoon nieuwsbericht in krant of politiek magazine. Bijna 80% is tevreden over de onderwerpskeuze. Bij deze antwoorden wordt door respondenten een aantal nuttige suggesties gegeven ter verbetering, bijvoorbeeld om onderwerpen nog concreter te benaderen.

Tot slot was er een vraag over de opbouw van artikelen: meestal begint een artikel met een onderwerpsomschrijving en komt daarna de SGP-visie aan de orde. Bijna de helft vindt dit een goede opbouw. Opmerkelijk is dat 22% zegt dat meer gebruik moet worden gemaakt van informatie van lokale fracties. Dit zullen wij graag doen, indien die informatie wordt aangereikt. Zo nu en dan gebeurt dit ook en wij stellen dat zeer op prijs.

Congressen

Over het algemeen toonden de bestuurders zich tevreden over de frequentie en onderwerpskeuze van de congressen. Een van de suggesties was meer regionale spreiding, met andere woorden: meerdere congressen over hetzelfde onderwerp op verschillende locaties. Een heel begrijpelijke suggestie. Voorlichting & Vorming houdt al een aantal jaren achter elkaar de congressen in Gouda. Hoewel ons landje niet zó groot is, moet je van de ene of de andere uithoek van de Bible Belt toch een behoorlijk eind rijden naar dit'midden des lands'.Voor ons is het echter moeilijk te realiseren om goede sprekers kort na elkaar op verschillende locaties te laten optreden voor een kleiner publiek. Wat wij wél kunnen doen en in het vervolg ook zullen proberen, is het variëren van de locatie, zodat niet elke keer dezelfde groep een eind moet rijden.

Loketfunctie

De helft van de respondenten heeft wel eens gebruik gemaakt van de loketfunctie voorlichting lokaal bestuur Bijna al die mensen zijn ook tevreden over de wijze waarop hun vraag werd beantwoord. De suggesties ter verbetering die bij deze vraag worden genoemd, nemen wij mee.We willen hierbij benadrukken dat wij ons uiterste best doen vragen goed te beantwoorden of informatie aan te leveren, maar dat het niet in onze mogelijkheden ligt om bijvoorbeeld een kant-en-klare bijdrage voor een raadsvergadering te leveren. Kortom, wij proberen u zo goed mogelijk te helpen, maar heel vaak moet u ook zelf nog iets doen.

Samen met u

Wij waarderen de reacties van respondenten in de vorm van suggesties ter verbetering en het aanbod dat men doet om zelf eens iets te schrijven of informatie aan te leveren. Ook via de nieuwsbrief hebben we er al eens op geattendeerd dat Voorlichting & Vorming alleen maar goed kan functioneren als er wisselwerking is tussen het Kerstenhuis in Den Haag en 'het land'.

Tot slot willen we als Voorlichting & Vorming Peter Smit nogmaals, ook op deze wijze, bedanken voor het uitvoeren van dit onderzoek en het opstellen van het rapport! Belangstellenden kunnen het hele rapport lezen op www.sgp.nl, VoorlichlJng & Vorming SGP, Publicaties, Doelwit (bovenaan pagina)

Rudi Biemond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 november 2005

De Banier | 24 Pagina's

Doelwit · Uitslag enquête bestuurders

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 november 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken