Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort en bondig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort en bondig

5 minuten leestijd

In haar waarde I

Naastenliefde is niet uit op eigen gewin, maar wordt belangeloos gegeven. Het gaat om de ónder, niet om jezelf. We mogen in onze samen/eving wel waarderen dat er nog velen zijn die met voorbij zien van zichzelf de helpende hand reiken aan de ander Het zou een toonbeeld van verkilling zijn als deze hulp wegvalt. Naarmate de overheid steeds meer verantwoordelijkheid terug legt bij de burger, zijn we afhankelijker van de bereidheid van mensen om in hun gezin, familie en buurt een naaste in voorkomende gevallen bij te staan. Tegelijk moet worden vastgesteld dat de beschikbaarheid voor elkaar ernstig wordt belemmerd door het beleid dat beoogt dat mensen economisch onafhankelijk van eikaar zijn en dus door zelf verrichte arbeid zelf een inkomen verwerven. Als er in dat geval thuis ook nog zorgtaken zijn, kom je aan de ander al helemaal niet, althans veel moeilijker meer toe.

In de sfeer van de geboden hulp aan ouderen, gehandicapten, ernstig zieken en vergelijkbare andere situaties, spreken we over mantelzorg. Mantelzorg wordt op vrijwillige basis gegeven. De mantelzorger draagt de last een beetje mee van betrokkene. Daardoor kan deze nog thuis blijven en hoeft hij of zij niet (of nóg niet) te worden opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginrichting. Voorwaarde is dan wel dat de mantelzorger beschikbaar is en blijft. Dat nu staat onder druk. Op twee manieren. De eerste is dat de mantelzorger wel ergens aan kan beginnen, maar dat vól te houden is nog een tweede. Het kan allemaal te zwaar worden, te belastend. Je komt dan gemakkelijk onder een zekere druk als je merkt dat degene die op je pad is geplaatst er vast op rekent dat je blijft komen. De tweede manier is dat het ook allemaal maar moet blijven passen in je agenda. Je werk, je eigen thuis en dan ook nog de morele binding via de mantelzorg.

Vorig jaar waren we met andere kamerleden op een congres over "de mantelzorg als onmisbaar cement in de samenleving". Vrijwilligers kunnen een flink bedrag van hun belastbaar inkomen aftrekken als zij kunnen aantonen ergens als vrijwilliger aan verbonden te zijn. Onze fractie heeft deze gedachte opgepakt en de Kamer tegen de zin van de regering in zo ver gekregen om dit ook voor mantelzorgers mogelijk te maken. Onze redenering daarbij is dat iemand die bijvoorbeeld als vrijwilliger bij het Rode Kruis met een EHBO-band om de arm bij een bepaalde manifestatie eerste hulp verleent, maatschappelijk gewaardeerd werk doet, maar iemand die een langdurig bedlegerige buur verzorgt dat zeker ook doet. Sterker, je moet er niet aan denken dat deze hulp, de vroeger min of meer vanzelfsprekende burenhulp, wegvalt in onze sa­ menleving. Een stimulerende en waarderende maatregel is dus geboden. De SGP weet deze hulp op haar waarde te schatten! We houden de mantelzorgers in hun waarde.

In haar waarde II

Gisteravond ging ik bemoedigd naar huis na de bezinningsavond van de SGPjongeren over de plaats van de vrouw in de politiek.We stelden namelijk eensgezind met elkaar vast dat het, als het gaat over onze partij, gelukkig om heel veel meer gaat dan om dat thema.

Het is dan ook zeer te betreuren dat veel burgers in dit land in hun denken over de SGP niet verder komen - en voor sommigen lijkt werkelijk te gelden: niet verder wensen te komen - dan het door hen gewraakte standpunt van de SGP over de vrouw in de politiek.We hebben een uitstekend programma, dat vanuit zegenrijke beginselen wordt nagestreefd. Er wordt door onze vertegenwoordigers hard gewerkt. Er is veel gebed om land en volk daarmee tot zegen te zijn. Er staat op allerlei terrein zo ontzettend veel op het spel in ons land. Naar vermogen proberen SGP-ers in de onderscheiden colleges mee te denken en te beslissen. Het is dan wel eens teleurstellend en ontmoedigend als die inzet wegvalt of uit beeld blijft, terwijl elke keer weer over ons "vrouwenstandpunt" wordt begonnen. We kunnen daar niet veel meer aan doen dan te staan voor onze zaak en inzet, te laten zien wie we zijn en wat onze oprechte intenties zijn. Elk verwijt van discriminatie raakt kant noch wal! Gebrek aan werkelijke kennis

over de motieven en praktijk van onze partij.

Er is ook een andere kant.We zijn zelf ook zo intens bezig met dit thema, dat het soms wel lijkt of de SGP er mee staat of valt. Maar de SGP is omwille van haar Bijbelse beginselen héél veel méér! Dat moeten we met elkaar goed beseffen. Opdat we

elkaar vasthouden en schouder aan schouder staan in het conflict met de moderne tijdgeest. Opdat we met allereerst gevouwen en vervolgens ook ineen geslagen handen samen zoeken naar het juiste verstaan van de Heilige Schrift in haar spreken over de plaats en roeping van de man en vrouw naast en tegenover elkaar.

Het hoofdbestuur en de partij zijn door de omstandigheden gedwongen zich opnieuw over één en ander te buigen. Wijsheid is nodig. Bovenal een écht'hoger beroep' (de beeldspraak is van de heer Van Bemmel, de voorzitter van de SGP-jongeren) dan in hoger beroep gaan of zijn in de gerechtelijke procedures, waarin we getrokken zijn. Kortom: bidt en werkt. Samen, over de volle breedte van onze partij, de partij die ons om haar beginselen lief is. Beginselen om de doorwerking waarvan onze uit het lood geslagen samenleving schreeuwt. Hoe dan ook georganiseerd, laat onze partij dat getuigenis nog lang mogen laten klinken!

/ 9 november 2005

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 november 2005

De Banier | 24 Pagina's

Kort en bondig

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 november 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken