Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verkiezingen · Lisser politiek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verkiezingen · Lisser politiek

8 minuten leestijd

Wie aan Lisse denkt, denkt aan een kleurrijke bloemenzee en een toeristische trekker van internationale allure; de Keukenhof. Maar het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn in Lisse. De gemeenteraad heeft een roerige tijd achter de rug; twee wethouders staan op straat. Ondertussen maakt de gemeentelijke politiek, inclusief de duo-fractie SGPICU, zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006. SGP-raadslid Marius Nieuwenhuis gaat voor een "waarde(n)vol Lisse".

Marius Nieuwenhuis (59) is Lissenaar in hart en nieren. Zo'n dertig jaar lang was hij lid van de directie van Eduard Nieuwenhuis B.V., een bloembollenkwekerij en -exportbedrijf. In 2002 werd hij, na ruim 25 jaar bestuurslid van de kiesvereniging en enkele jaren lid van de steunfractie te zijn geweest, gekozen als gemeenteraadslid.

Hoe kijkt u terug op drie jaar functioneren in de gemeenteraad? Meebesturen is best wel leuk werk. Het doen van voorstellen over de manier waarop bepaalde dingen aangepakt moeten worden en er met collegaraadsleden over praten. Het goede zoeken voor de inwoners van Lisse. Dat zijn zaken waaraan ik met veel plezier een bijdrage lever

U zegt in een interview op de gemeentelijke website dat besluitvorming alleen op grond van argumenten tot stand zou moeten komen; dus zonder (partij)politiek.Wilt u dit toelichten?

Het nare van politiek is, dat partijen openbare vergaderingen gebruiken om zich te profileren als de partij die het beste zoekt voor de burgers. Ik pleit ervoor om argumenten het belangrijkste te laten zijn bij de besluitvorming. Wij hanteren daarbij de Bijbel als uitgangspunt, liberalen hun liberale gedachtegoed, maar het moet gaan om heldere argumenten. Zeker in het huidige duale bestel, waarin we op hoofdlijnen kaders moeten stellen. Het gaat in de gemeentelijke politiek veel over zakelijke dingen, waar we ook op een zakelijke manier mee om moeten gaan. Principiële zaken komen zelden voor, omdat je je als gemeenteraad richt op hoofdlijnen.

Waarom is het prettig wonen en werken in de gemeente Lisse? Ik hecht als in Lisse geboren en getogen inwoner aan mijn geboorteplaats. Ik ben er opgevoed, heb er onderwijs genoten, ben er kerkelijk geworteld, heb een echtgenote afkomstig uit de omgeving en voel me hier dan ook echt thuis. Het is een prima plaats. Naast mijn historische verbondenheid met Lisse, denk ik aan de ligging dichtbij de Randstad - al hebben we hier veel voorzieningen - en centraal in het land; de aanwezigheid van veel open gebied (de prachtige bollenstreek),

en de nabije aanwezigheid van duinen en zee.

We hebben hier in de omgeving ongeveer 2500 hectare bloembollenareaal, waarvan Lisse het centrum is. Om het vak te behouden, moeten alle actoren die er een rol in spelen, beschermd worden. Anders valt het als een kaartenhuis in elkaar. Het ministerie van VROM heeft de bollenstreek onlangs aangewezen als Greenport en zet zich in voor bescherming ervan. Hiertoe zijn contouren, lijnen getrokken voor bebouwing en open gebied. Probleem daarbij is dat we weinig uitbreidingsmogelijkheden hebben; Lisse is zo goed als vol.Veel jongeren trekken dan ook weg. We doen als gemeenteraad ons uiterste best om woonmogelijkheden te creëren voor jonge starters, onder andere door het maken van afspraken op regionaal gebied.

De Lisser gemeenteraad heeft 19 zetels, waarvan de SGPICU-fractie er twee bekleedt. Het CDA is met zeven zetels de grootste partij, gevolgd door het (liberale) Nieuw Lisse, dat vier zetels heeft. In het college van burgemeester en wethouders hebben gewoonlijk vier wethouders zitting, sinds 21 september jL echter nog slechts twee.

Is er sprake van een crisis in de Lisser politiek? Eind september escaleerde de situatie in de raad.Twee wethouders kregen een motie van afkeuring, mede ondertekend door de SGP/CU-fractie. Beiden besloten vervolgens zelf op te stappen. Dit gebeurde niet naar aanleiding van die ene vergadering; we hebben in deze raadsperiode al een aantal nare dingen meegemaakt. In 2004 zijn we, als donderslag bij heldere hemel, onder preventief toezicht gesteld van de provincie. Dat had te maken met het financiële beleid. Alle partijen - de raad, het college en de ambtenaren - waren hier schuldig aan. Echter, de betrokken wethouder bleef mooi weer spelen en trok het boetekleed niet aan. In september jl. volgde er een druppel die de emmer deed overlopen. Maar dat lag meer op het terrein van de Ruimtelijke Ordening. Toch wil ik de ontstane situatie geen crisis noemen. We zijn eigenlijk allemaal een beetje opgelucht; er waait nu een frisse wind. Er is nu ook veel meer openheid en een veel prettiger werksfeer ontstaan. De huidige wethouders pakken het extra werk voortvarend op. Binnenkort volgen nieuwe verkiezingen en wordt op basis daarvan een nieuw college geformeerd.

Is er een goede samenwerking in de duofractie, tussen SGP en ChristenUnie.'' De onderlinge verstandhouding is erg goed. Mijn CU-collega, Hans de Jong, is een bijzonder integer mens. Hij is bezig aan zijn vierde periode en heeft dan ook veel ervaring. Hij is goed ingevoerd in met name Financiën en geniet het volste vertrouwen en respect van de raad. We hebben dan ook aan het begin van deze periode besloten de regel dat de SGP (vanwege het grotere aantal stemmen) de fractievoorzitter levert, te schrappen. Natuurlijk zijn er verschillen tussen SGP en CU, maar daarin respecteren we elkaar Er is in praktijk vrijwel nooit sprake van meningsverschillen. Als deze al voorkomen, is het met name op het gebied van sport. Ook slagen we er eigenlijk altijd in om het SGP-geluid naar buiten toe herkenbaar te laten zijn. Landelijk lijkt het erop dat de partijen uit elkaar groeien, maar plaatselijk merken we daar eigenlijk niets van. Je kent elkaar immers ook al jarenlang van dichtbij.

Wat heeft uw fractie onder andere bereikt op basis van het huidige verkiezingsprogramma?

Ik vind het moeilijk om aan te geven wat we concreet hebben bereikt. Het thema van het vorige verkiezingsprogramma was "Waarden en normen, het cement van de samenleving"."Besturen met hart en hand" is het beleid dat de fractie in de afgelopen jaren heeft voorgestaan.We staan met name voor een sober beleid, met weinig tierelantijntjes en extra's. Kernwoorden daarbij zijn: begrotingsdiscipline en 'pas op de plaats'. Ons motto is: doe geen te gel< ke dingen. Spring niet verder dan je polsstok hoog is; beperk je tot de "maat van Lisse".Je hoeft in Lisse bijvoorbeeld geen theater en bioscoop te bouwen, het is slechts een dorp met niet meer dan 22.000 inwoners.We hebben als fractie meerdere keren de alarmbel laten rinkelen. Lisse was altijd een financieel sterke gemeente, maar daarna volgde helaas een periode waarin de uitgaven de inkomsten overtroffen. Een aantal ambitieuze plannen van de raad is uiteindelijk niet of minder ambitieus gerealiseerd.

We hebben in de achterliggende jaren als fractie meebestuurd vanuit de visie dat besluiten nooit strijdig mogen zijn met Gods Woord en gericht moeten zijn op het welzijn van de bevolking. In veel van de besluiten die zijn gevallen hebben we mee kunnen gaan. Een voorbeeld waarin dat niet het geval was: als raad moesten wij kaders stellen voor de wijze waarop het centrum moet worden ingericht.Twee grote veilingen gaan weg en voorgesteld werd om ruimte te geven aan de vestiging van een bioscoop. Daar konden wij als fractie niet mee instemmen en we hebben middels een stemverklaring het waarom toegelicht. Wat de houding van andere partijen is ten opzichte van onze fractie? Ik constateer dat ze een dergelijk geluid van ons verwachten. Er is sprake van een respectvolle en tolerante opstelling. Principiële standpunten van ons worden vaak voor kennisgeving aangenomen en vervolgens gaat men over tot de orde van de dag.

Y/at zijn de belangrijkste plannen voor de Icomende periode van vier jaar? Het thema van het nieuwe verkiezingsprogramma is "Waarde(n)vol Lisse". Het concept-programma is gereed. Hierin komen we met een eigen "waarde(n)volle" insteek op alle gemeentelijke programmapunten, waarbij we aangeven wat we willen bereiken, wat we daarvoor concreet willen gaan doen en wat het mag kosten. Bovenaan staat dat we de Bijbel willen hanteren als uitgangspunt.Vervolgens willen we ons onder andere inzetten voor een waarde(n)vol sociaal en ruimtelijk beleid. Sociaal beleid: we streven naar een ruimhartig beleid voor gehandicapten, chronisch zieken, ouderen en mantelzorg, waarbij we ons vooral willen richten op het stimuleren van familie en omgeving om zorgzaam te zijn. Het ruimtelijk beleid is momenteel erg aan de orde in onze gemeente. Zoals gezegd, zijn we bezig het centrum opnieuw in te richten.

Kunt u alvast een tipje van de sluier oplichten over het hoe en wat van de campagne?

De uitvoering van de campagne laten we over aan een commissie, die is samengesteld vanuit de twee partijbesturen.We zijn gewoon één a twee openbare bijeenkomsten te beleggen, waarin de fractiestandpunten naar buiten worden gebracht. Op campagnebijeenkomsten is veel aandacht voor concrete beleidsvraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, maar ook voor principiële punten. Ongetwijfeld zal er ook weer een folderactie op touw gezet worden.Verder is er op de laatste zaterdag voor de verkiezingen traditiegetrouw een politieke markt waarop de plaatselijke politieke partijen zich presenteren.Vorig jaar deelden we er sinaasappels uit, compleet met SGPvlaggetje en verkiezingsprogramma.

Waf is uw grootste uitdaging voor de l< omende periode? Het feit dat je als SGP kan en mag bijdragen aan de besluitvorming, aan het besturen van je dorp, en het nemen van je verantwoordelijkheid hierin. Besturen vanuit een Bijbels uitgangspunt, dat is de kern. Dit houdt niet in dat je gaat evangeliseren. Het is veel meer een uitleggen dan een opleggen van je standpunten. Je komt vanuit je gedachtegoed met argumenten. En dat met het doel: "dat er eer in onze lande woon."

Peter Smit

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 november 2005

De Banier | 24 Pagina's

Verkiezingen · Lisser politiek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 november 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken