Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · Analyse

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · Analyse

5 minuten leestijd

En de kinderen Israels voeren voort om te doen, dat kwaad was in de ogendes HEEREN; zo gaf de HEERE hean in de hand der Filistijnen, veertig jaren.

Richteren 13: 1

Richteren 13 spreekt ons van de geboorte van Simson, één van Israels grote richters. Voordat het daar melding van maakt, geeft het echter eerst een tijdsbeeld. Dat beeld is niet rooskleurig. Integendeel, de Filistijnen regeren met harde hand over Israël. Telkens vallen ze Israël binnen, roven de oogst, branden hele stukken land plat en een mensenleven is bij hen niet in tel. Israël zucht dan ook geweldig onder hun invallen. Het raakt geheel verarmd, verliest al meer grondgebied en het weinige dat men bezit, wordt hun door de Filistijnen nog ontnomen ook.

Oorzaak en gevolg

En de oorzaak? Toen Israël onder leiding van Jozua het beloofde land binnentrok, was de situatie precies anders om.Toen was er geen volk tegen hen bestand. Israël overwon stad na stad. Alle volken beefden voor hen. En nu? Nu beeft Israël voor de Filistij­

nen! Waarom? Is dat enkel een zaak van verschuivende machts verhoudingen? Politieke commentatoren zouden dat wel zo duiden. Ze zouden die toenemende Filistijnse macht mogelijk toeschrijven aan de veranderde economische situatie of aan hun goedgetrainde leger of aan hun betere bewapening. Gods Woord geeft echter een andere analyse. Het

zegt: 'En de kinderen Israels voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen van de HEERE, zo gaf de HEERE hen in de hand der Filistijnen, veertig jaren'! Die Filistijnse overheersing is dus geen toeval. Evenmin een zaak van economie of bewapening. Nee, daar zit Gods hand achter. Gods Woord zegt: 'Zo gaf de HÉÉRE hen in de hand der Filistijnen...'! Waarom? Er is maar één verklaring: Hij doet dat omdat Israël doet 'dat kwaad is in de ogen van de HEERE...'!

Israel's nood heeft dus alles te maken met de eigen ongehoorzaamheid. Dat het niet luistert naar zijn God. Zich van Hem afkeert.Andere goden naloopt. Hem niet dient in oprechtheid en waarheid van hart en doet dat kwaad is in Zijn oog. Daarom heeft de HEERE Zijn zegenende en beschermende hand over Israël ingetrokken en het overgegeven in de hand van de Filistijnen.Anders gezegd: de terreur die de Filistijnen uitoefenen, de telkens terugkerende rooftochten, de vrees en de angst onder Israël... Het is vanuit de Schrift gezien een oordeel! God tuchtigt Zijn volk.

Waarom? Uit hardheid? Uit onverschilligheid? Nee, maar uit heilige toorn, liefde en bewogenheid. Opdat het tot inkeer zal komen. Zijn zonde zal inzien. Zich zal verootmoedigen voor Hem en tot Hem zal wederkeren.

Een les voor nu

Welk een lessen voor het heden! Valt er vanuit de tijdsanalyse die de Heilige Geest hier geeft, geen ontdekkend licht over de situatie van land en volk, kerk en gemeente? 'En de kinderen Israels voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen van de HEERE, zo gaf de HEERE (!) hen over in de hand der Filistijnen...'! Hebt u hier niet de diepste oorzaak van de opkomende Islamterreur, waar tegenover een hele maatschappij machteloos lijkt te staan? Ligt hier niet de diepste oorzaak van het feit dat hele stadsdelen overheerst worden door criminele bendes, drugshandelaren, afpersers? En in de kerk? Is dit niet de oorzaak dat'vreemden' zich hebben meester gemaakt van het erf van de kerk, met als gevolg: vreemde leringen, heidense praktijken, grote verdeeldheid, verwarring en gebrokenheid... Gaat het niet alles terug op precies hetzelfde? Wordt ook daarin niet Gods oordeel zichtbaar? 'Zo gaf de HEERE hen in de hand der Filistijnen...'! En hoe staat het met een ieder van ons persoonlijk?

Zuchten ook wij misschien onder veel? In ons persoonlijk leven, in ons huwelijk, in ons gezin? En is ook daarvan mogelijk de diepste reden: we staan niet recht voor God en daarom heeft Hij een twist met ons?

Wederkeer

Wie de geestelijke analyse verstaat die de Heilige Geest geeft van de situatie onder ons volk en op het erf van de kerk, die krijgt de schuldbrief thuis. Die wijst niet langer met de beschuldigende vinger naar Islamfundamentalisten of drugscriminelen of naar hen die verwoestingen aanrichten op het erf van de kerk - hoewel allen zich eens verantwoorden moeten - maar die steekt de hand in eigen boezem. Die belijdt: 'Wij hebben God op 't hoogst misdaan/ Wij zijn van 't heilspoor afgegaan/ ja wij en onze vaad'ren tevens'! En dan

^ eet u dat er temidden van aldie noden persoonlijk, kerkelijk, maatschappelijk en politiek maar één remedie is: oprechte wederkeer tot Hem. We leven in de dagen van Advent. Jesaja bad: 'Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt... '(jes. 64: 1). Is daar ook uw gebed om? Opdat die Geest ons zal brengen tot

waarachtige verootmoediging en oprechte schuldbelijdenis, tot een boetvaardig buigen aan de voeten van Christus en een nieuw leven met Hem.

Is er hoop? Ja, want juist in die donkere tijd van de Filistijnse overheersing werd in Israël Simson geboren. En vele eeuwen later, in een tijd die even donker was, zag Gods grote Verlosser, Hij Die meer is dan Simson, het levenslicht. Hij leeft. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde en Hij beschikt over de volheid van de Geest. En daarom gebogen aan Zijn voeten en Hem ootmoedig en vurig gesmeekt: 'Getrouwe Herder, breng ons weer/ verlos ons, toon ons 't lieflijk licht/ van Uw vertroostend aangezicht' (Ps. 80: 2). Advent. Hij is gekomen en zal komen. 'Heere, kom tot mijn hart en mijn huis. Kom tot land en volk en vorstenhuis. Ja, kom opnieuw tot Uw Kerk in ons land en 'herstel Uw wijnstok als weleer'! Onverdiend.Volstrekt verbeurd. Maar doe het om Uws Naams wille.

ds. LW.Ch. Ruijgrok, Monster

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 december 2005

De Banier | 24 Pagina's

Meditatie · Analyse

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 december 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken