Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verkiezingen · Pasveer-effect

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verkiezingen · Pasveer-effect

8 minuten leestijd

Omdat het dorp Heerjansdam bij Zwijndrecht ingelijfd werd, vonden de gemeenteraadsverkiezingen in de Zuid-i-lollandse gemeente pas in november 2002 plaats. Met een gecombineerde lijst van de SGP en de Christenunie nemen de staatkundig gereformeerden maart volgend jaar wederom deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. „Ik hoop dat de vier zetels die wij samen hebben, behouden blijven."

Dat de SGP-fractie in Zwijndrecht het drul< heeft, is duidelijk. Lijsttrel< ker Henk Pasveer en vice-lijstaanvoerder René van den Berg zitten tot over hun oren in het werk. De politieke gebeurtenissen in de Drechtsteden-gemeente eisen al hun aandacht op. Daarom neemt Leen Los, nummer 10 op de lijst, de honneurs waar. De geboren Zwijndrechtenaar maakt al vijfjaar deel uit van het SGP-bestuur in zijn woonplaats. Hij bekleedt er de functie van tweede voorzitter.

Los: „De CU/SGP-fractie is een collegepartij. Naast de vier zetels die de partijen bij de vorige verkiezingen in de wacht sleepten, leverden ze ook een wethouder: CU'er Arie Dost. De raadszetels worden bezet door zijn partijgenoten Marius Schenkel en Gerrit Jan Voerman. Henk Pasveer en René van den Berg zitten namens de SGP in de gemeenteraad."

Hoeveel leden heeft de SGP in Zwijndrecht? „Het aantal leden in onze gemeente is stabiel. In totaal hebben we in onze gemeente bijna tweehonderd leden wonen. Onze PR-man Herman van Dalen is hard bezig de partij te promoten.We hopen dat op die manier het aantal leden stijgt.Af en toe verliest onze vereniging leden aan de SGP in buurgemeente Hendrik-ldo-Ambacht. De grote oorzaak daarvan is dat regelmatig mensen uit Zwijndrecht naar die plaats verhuizen. In Heerjansdam wonen maar weinig leden. Het is een D'66-dorp. Dat komt doordat er veel import komt wonen; zij stemmen bijna allemaal op die partij. Het is daarom niet vreemd dat we in Heerjansdam maar drie leden hebben.Als mijn dochter het plaatselijke verenigingsblad bezorgt, moet ze zeven kilometer fietsen."

Hoe is de samenwerking met de Christen- Unie? „De samenwerking met die partij bevalt prima. De combinatie van SGP en CU zorgt er voor dat de reststemmen goed benut worden. Dat levert bij sommige verkiezingen een extra zetel op. De SGP krijgt meestal rond de 1000 stem­ men, de CU ongeveer 1400. Dit waren bij de vorige verkiezingen ruim vier zetels." „We merken wel dat de verschillen tussen beide partijen een rol spelen bij de vorming van het college. Men heeft liever een wethouder van de CU dan van de SGP Hoewel de Zwijndrechtse CU flink haar best heeft gedaan om een vrouw op de lijst te krijgen, is dat niet gelukt. Mocht het hen de volgende keer wel lukken dan maken we er geen halszaak van."

Wat heeft de CUISGP-fractie in de afgelopen periode bereikt? „Door een motie van onze fractie is er een meerderheid behaald om het Develpark te renoveren; deze 'groene long' was hard aan een opknapbeurt toe. Maar als ik er vanuit ga dat je de principiële kant bedoeld; ons is bij toetreding tot het college toegezegd dat tijdens deze raadsperiode vanuit het college géén enkel initiatief zou komen om de zondagsopenstelling van winkels te bewerkstelligen. Laat staan uit te breiden." „Door bijdrage van onze fractie kon eveneens voorkomen worden dat in de toekomst het Noordpark aan de Oude Maas verdwijnt en er bebouwing voor in de plaats komt. Onze angstdroom was dat er vanaf de brug van Dordrecht heel de oever volgebouwd zou worden."

„De komst van een coffeeshop in de gemeente konden we helaas niet tegenhouden. Uiteindelijk is die nu gevestigd naast winkelcentrum Walburg. Er is niet zoveel overlast als we gedacht hadden. De scholieren van de scholen in de omgeving komen vroeg in de middag uit school. De coffeeshop gaat pas aan het eind van de middag open. Zo komen de scholieren in de pauzes niet aan softdrugs. Dat voorkomt veel overlast en narigheid."

Op welke punt scoort de Zwijndechtse SGP goed? „Het sterkste punt van onze partij is de zorg. De raadsleden horen van diverse stichtingen en organisaties dat de aanpak op het gebied van gehandicapten en ouderen van de SGP hen goed bevalt. Ook horen we van burgers dat wij op dat punt goed scoren. Er zijn zelfs mensen van niet-gereformeerde huize die alleen daarom op ons stemmen."

Waar staat de SGP voor? „Heb je de spreuk "Geen vreeze maar kloekmoedigheid bepaal de mate van uw beleid" in de Zwijndrechtse raadzaal wel eens gelezen? Onze partij, die ook op het bord bij dit adagium staat, probeert daar op een eigen manier vorm aan te geven. De Bijbel als gids bij de politieke besluitvorming en vasthoudend aan onze christelijke traditie." „Wij staan voor een goed bestuur dat dichtbij de burger staat. Dat is een geloofwaardige en integere overheid die haar taken dicht bij de burger uitvoert. We willen vooral praktisch bezig zijn. Er bestaan geen reformatorische lantaarnpalen of christelijke kruispunten. Ethische kwesties komen in de lokale politiek veel minder voor dan in de landelijke politiek."

„We pleiten ook voor een herkenbare identiteit. Zwijndrecht en Heerjansdam hebben in de loop der tijd een eigen identiteit ontwikkeld. Die moeten we respecteren.We willen in Heerjansdam de basisvoorzieningen behouden." „Ook staan we voor regels voor een veilige publieke ruimte.We streven naar een zogenoemd tweesporenbeleid. Aan de ene kant de burger die zelf verantwoordelijk is voor zijn daden, aan de andere kant een lokale overheid die regels stelt."

„De bescherming van het geschapen leven willen we eveneens in de lokale politiek gestalte geven. Een adequate gezondheidszorg, maar ook bescherming van natuur en milieu.We zijn rentmeesters van deze aarde. De economie moet in het teken daarvan staan. Noodzakelijk is een goed ontwikkelde economie en een goed stelsel van sociale voorzieningen."„Daarnaast willen we dat elke Zwijndrechtenaar de kans krijgt zich te ontplooien, daarom pleiten we voor goed onderwijs voor iedereen."

V^at zijn de speerpunten voor de komende periode? „Wij zien het liefst een samenleving waarin overheid en burgers zich houden aan de christelijke normen en waarden. Dit is ongetwijfeld ons belangrijkste speerpunt. In zo'n samenleving is geen plek voor gedoogbeleid en een ieder is aanspreekbaar op zijn eigen verantwoordelijkheid. In het verlengde daarvan is ook de veiligheid van belang." „Een ander speerpunt is bijvoorbeeld de schoolagent.Wij willen dat iedere basis- en middelbare school in Zwijndrecht een eigen agent krijgt. Die moet minimaal één keer in de week aanwezig zijn om problemen met leerlingen te bespreken. Hij is zogezegd de beste klasgenoot."„De regio vinden we belangrijk. Regionaal wat regionaal moet, lokaal wat lokaal kan, is onze slogan. De Drechtsteden-gemeenten moeten zoveel mogelijk met elkaar samenwerken. We pleiten bijvoorbeeld voor een eigen regionale HBO-opleiding."„Een ander belangrijk speerpunt is het bedrijvenpark Develpoort. Het economisch hart moet zich concentreren tussen de snelweg Al 6 en de spoorlijn. Dit gebied moet ontwikkeld worden tot een gebied met hoogwaardige werl< gelegenheid."

Op well< .e manier voert de partij campagne? „We starten de verkiezingscampagne in februari. Die voeren we op verschillende manieren. Nog altijd hebben we in onze woonplaats ongeveer acht verkiezingsborden staan waarop we onze aanplakbiljetten plakken." „Ook proberen we bij zoveel mogelijk debatten ons gezicht te laten zien. Zo is er bij elke gemeenteraadsverkiezing een lijsttrekkersdebat in theater De Uitstek. Henk Pasveer is daar altijd bij. Zo weten Zwijndrechtenaren wie wij zijn en waar wij voor staan. De bekendheid proberen we ook te vergroten door op verkiezingsmarkten te staan en folders te verspreiden. Of we ze afzonderlijk laten bezorgen, weten we nog niet.Wat mij betreft mag dat wel een paar centen extra kosten. Anders verdwijnt de folder ongezien met alle andere reclame in de oud-papierbak; dat moet voorkomen worden."„Een moderne manier waarop we campagnevoeren is de website. Op deze webstek presenteren we de raadsleden, de verkiezingslijst en ons programma." „In Heerjansdam gaan we ook actief op pad om stemmen te werven. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen zijn er op een inloopavond maar twee mensen langs gekomen, terwijl we er toch uitvoerig voor gefolderd hadden. Dat vonden we erg jammer, daarom willen we deze keer veel aandacht aan Heerjansdam besteden."

Hoe ziet het Zwijndreclitse college er na de verkiezingen uit? „Ik denk dat het college van BenW er in grote lijnen hetzelfde uit ziet als nu. De Zwijndrechtse bevolking is tevreden over het bestuur, waaronder wethouder Arie Dost. Ik verwacht dan ook dat de PvdA, het CDA en de CU/SGP-combinatie de volgende periode weer de coalitie vormen."

Burgemeester A. Scholten sprak ooit tijdens een spannende verkiezingsavond over het Pasveer-effect... „Dat klopt. Henk Pasveer, onze lijsttrekker, is de nestor van de Zwijndrechtse gemeenteraad. Hij zit er al bijna dertig jaar in. Op die manier heeft hij een betrouwbaar imago opgebouwd. Dat leverde in het verleden tientallen extra stemmen op. Dat noemde burgemeester Scholten het Pasveer-effect. Ik hoop dat het Pasveer-effect bij deze gemeenteraadsverkiezingen weer werkt, zodat we daarna met twee of meer SGP-zetels in de raad zitten."

Hans Bossenbroek

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 december 2005

De Banier | 32 Pagina's

Verkiezingen · Pasveer-effect

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 december 2005

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken