Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · De HEERE helpt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · De HEERE helpt

5 minuten leestijd

En Asa riep tot den HEERE, zijn God, en zeide: HEERE, het is niets bij U, te helpen hetzij den machtige, hetzij den krachteloze; help ons, o HEERE, onze God! Want wij steunen op U, en in Uw Naam zijn wij gekomen tegen deze menigte; o HEERE! Gij zijt onze God; iaat den sterfelijken mens tegen U niets vermogen.

En de HEERE plaagde de Moren voor Asa en voor juda; en de Moren vloden.

Gij hebt hierin zottelijk gedaan.

2 Kronieken 14: II en 12 en 2 Kronieken 16: 9 (ged.)

De Heere geve dat we het in alle opzichten in het pas begonnen jaar 2006 van Hem verwachten mogen. Wie het verwacht van machten en krachten buiten Hem zal daarmee teleurgesteld uitkomen. Wie het van de Heere mag verwachten, zal niet teleurgesteld uitkomen. Het is en blijft waar: zalig hij die in dit leven, Jakobs God ter huipe heeft.

Gevraagde hulp

Er wordt van koning Asa een goed getuigenis gegeven. Hij deed v/at goed en reclit v^as in de ogen des HEEREN zijns Gods. Afgodische altaren en hoogten nam hij weg. Hij brak de opgerichte beelden en hieuw de bossen af. Hij hield zijn onderdanen voor dat zij de HEERE, de God hunner vaderen, zoeken zouden en dat zij de wet en het gebod doen zouden. Hij nam ook de hoogten en de zonnebeelden weg.

Hij zette Maacha, zijn grootmoeder af, omdat zij het volk voorging in de afgodendienst. In dit alles is koning Asa een voorbeeld voor onze overheden. Wat zouden we er goed mee zijn als we overheden

zouden hebben die zouden handelen als koning Asa, die zouden beklemtonen: "Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen." In de nood zocht koning Asa de Heere.Toen Zerah, de Moor tegen hem optrok met een leger dat veel groter was dan zijn eigen leger, riep hij tot de HEERE.Asa verwachtte het van de HEERE, Die Zijn trouw, liefde en almacht had betoond in het leven van Abraham, Izak en Jakob. Het aantal telt bij de HEERE niet. Dat verwoordde Asa in zijn gebed: "het is niets bij U, te helpen hetzij den machtige, hetzij den krachteloze." De Heere had de kleine David de overwinning gegeven op de grote Goliath.Jonathan en zijn wapendrager hadden in de kracht des Heeren twintig Filistijnen verslagen, wat het begin vormde van een grote overwinning op de Filistijnen. Asa steunde niet op zijn leger of op zijn legeraanvoerders, hij steunde op de HEERE. Moge het gebed van Asa ook ons gebed zijn. De Gode-vijandige machten en krachten zijn sterk.We voelen ons misschien wel bedreigd. De kerkverlating neemt toe, de verdraagzaamheid en het begrip nemen af. Maar de HEERE is en blijft de Almachtige. Dat geldt bijzonder Gods kinderen. Zij hebben in zichzelf geen enkele kracht. Maar op het gebed zal de Heere sterken in de strijd met satan, wereld en zonde.

Gegeven hulp

Op het gebed gaf de HEERE de overwinning op de Moren. Zij werden verslagen, vluchtten en werden nagejaagd tot Gerar toe. De overwinning op de Moren was zo groot dat er geen herstel meer voor hen was. De Moren vormden geen bedreiging meer voor Juda.Asa liet zich niet leiden door het getal van zijn soldaten, maar ging in gebed. De HEERE heeft het gebed verhoord tot eer van Zijn Naam. Asa had immers beleden dat hij in de naam des HEEREN tegen de vijanden was opgetrokken. Indien de vijanden gewonnen zouden hebben, zou de Naam des HEE­ REN zijn onteerd. Dan zouden de heidense volkeren gezegd hebben dat de afgoden van de heidenen sterker zijn dan de God van Asa. Ons bedreigt het gevaar dat we tellen en rekenen en het gebed verwaarlozen. Het volgende dient bedacht te worden: De HEERE mee is alles mee, de HEERE tegen is alles tegen. De overwinning van Asa op de Moren is beeld van de overwinning

van Christus op al Zijn vijanden en de vijanden Zijner Kerk. De satan is verslagen, de kop van de slang is vermorzeld. Naar de mens gesproken hebben Gods kinderen te maken met machtige vijanden. De Heere geve genade naar Boven te mogen zien. Hij geve dat het in alle opzichten van Hem verwacht zou worden. De satan, de wereld en het vlees zullen de overhand niet krijgen in de worsteling met de strijdende Kerk. In Christus zullen Gods kinderen meer dan overwinnaars zijn, dat wil zeggen glansrijke overwinnaars zijn. Het wordt de strijdende Kerk tot troost toegeroepen: "Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk te geven." Wie in waarheid mag strijden onder de banier van Christus, is daaronder volmaakt veilig-

Versmade hulp

In 2 Kronieken 16 worden ons drie zonden van koning Asa voorgehouden. Toen de koning van Israël, Baësa, hem ging benauwen, zocht hij zijn heil bij Benhadad, de koning van Syrië en niet bij de HEERE. Zo stelde hij vlees tot zijn arm. De profeet Hanani bestrafte koning Asa en wees hem op de ondervonden hulp des HEEREN tegen de Moren en zei dat Asa zottelijk gedaan had. Bij hedendaagse bedreigingen is het gevaar groot met anderen een bondgenootschap te sluiten en het niet van de HEERE te verwachten. Gods Woord waarschuwt hiertegen. Het gevolg is geweest dat Juda in de wereldpolitiek van die dagen werd betrokken en met oorlogen te maken kreeg.Asa werd toornig tegen de profeet Hanani en sloot hem op in de gevangenis. In onze tijd valt het te verwachten en hebben we ermee te rekenen dat het Woord Gods wordt verworpen. Het is een wonder als het anders mag zijn. Asa werd ziek tegen het einde van zijn regering.Toen zocht hij de HEERE niet, maar de medicijnmeesters. Zoeken wij het in dagen van ziekte bij de artsen of bij de HEERE? De HEE­ RE geve in alle opzichten op Hem te betrouwen en beware voor het leunen op machten en krachten buiten Hem. Maatschappelijk, politiek, kerkelijk en in de gezinnen zijn er veel zorgen. De bede om hulp stijge op tot de HEERE. De HEERE heipe tot eer van Zijn Naam.

ds.A. van Heteren, Urk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 januari 2006

De Banier | 24 Pagina's

Meditatie · De HEERE helpt

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 januari 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken