Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · De gestalte van Lot

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meditatie · De gestalte van Lot

5 minuten leestijd

Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van hun ongerechtige werken.

2 Petrus 2 : 8.

Wanneer wij onze mening hadden moeten geven over de geestelijke staat van Lot, de neef van Abraham, afgaande op de Schriftgegevens vanuit het bijbelboek Genesis, dan zou dit de nodige twijfels bij ons hebben opgeroepen. Nu past het ons toch niet over het innerlijk van de ander te oordelen, immers, Gods Woord roept ons wel op onszelf te onderzoeken of er waarheid in ons hart is, maar over onze naaste kunnen en mogen wij geen oordeel over het hart geven. De tucht gaat uitsluitend over onze woorden en werken.

De gestalte van Lot...!

Echter, als wij letten op de handel en wandel van Lot dan Is er een aantal zaken dat niet in overeenstemming was met het Woord des Heeren. Bij deze naam moeten wij onmiddellijk denken aan zijn keuze voor vermeerdering van geld en goed door te wonen in de vruchtbare vlakten van de Jordaan nabij Sodom. Het gevolg was dat hij tenslotte een plaats kreeg bij de oudsten van de stad in de poort.

Wij denken aan de waarschuwing die hij kreeg door de oorlog die plaatsvond en het ontzet door zijn oom

Abram. Niettemin keerde hij opnieuw tot deze stad terug.

Hij aarzelde toen hij geroe pen werd om deze stad te ontvluchten en hoewel hij een waarschuwing uitsprak tegen zijn beide aanstaande schoonzoons, moest hij zelf door de engel getrokken worden uit deze plaats. Tenslotte noemt Gods Woord de schandelijke ontucht van zijn beide

dochters en verder lezen wij niet meer van Lot.Nu bewijst de apostel Petrus ons in deze tekst dat de zonden, de gebreken van Gods kinderen, voor altijd in de zee van eeuwige vergetelheid worden geworpen. Hij noemt door de inspiratie van de Heilige Geest Lot een rechtvaardige. Een kind Gods wordt niet zalig door enige verdienste, daar zijn beste werken met zonden bevlekt zijn, maar de zondaar wordt uitsluitend behouden door het oprechte geloof in Christus Jezus, de Zaligmaker van zondaren. Nogmaals, wij zouden wellicht onze twijfels hebben aangaande Lot als deze woorden niet door Petrus opgeschreven waren. Hieruit blijkt dat het geloof. hoe klein en aangevochten ook, toch een volkomen zaligheid geeft aan de arme, bestreden en struikelende zondaar Het oprechte geloof houdt zich immers aan het Woord Gods en is gegrond op de arbeid van Christus Jezus, de Zone Gods. Hij heeft volkomen betaald voor al degenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwige leven. Hun fouten, gebreken, zonden en zwakheden gaan in het graf, maar het genadewerk Gods wordt genoemd in het Woord en geroemd door hen tot in eeuwigheid.

... en die van ons?

De vraag voor u en voor mij is, of wij als inwoners van de stad Sodom, want zo moeten wij ons land ondertussen wel noemen, iets kennen van de gestalte van Lot. Tot onze verrassing wellicht schrijft de apostel dat hij in deze stad geen rustige dag gekend heeft. Hij heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld ziende de ongerechtigheid en goddeloosheid van deze stad. De psalmist zegt in Psalm I 19 dat het hem verdroot dat zij Gods wet niet onderhielden. Zie, deze gestalte was Lot ondanks zijn dwaalweg niet vreemd. Hoe staan wij in onze samenleving? Voelen wij ons ver verheven boven alle zonden en goddeloosheid? Achten wij ons beter? De Heere beware ons voor zo'n hoogmoedige gedachte en gestalte. De Staatkundig Gereformeerde Partij is een beginselpartij. Onze grootste zorg zou niet moeten zijn, hoe groot of sterk wij zijn of kunnen worden, maar voldoen wij aan de opdracht in ons beginselprogramma verwoord. Hier ligt een taak en roeping voor elk lid van de partij. Krijgt ons beginsel gestalte in onze samenleving? Heeft dit beginsel een plaats gekregen in ons hart, in ons huis, in ons huwelijk? Hoe verkeren wij in stad Sodom? Het zijn zomaar enkele vragen. Wij zijn niet vrij van onze samenleving, ons past geen verheffing boven de samenleving, maar Gods recht ligt op de ganse schepping en op ons land en volk. Hoe ver zijn wij verwijderd van de onderhouding van Zijn geboden en inzettingen. Doet het ons verdriet en kennen wij de kwelling van onze ziel vanwege de toenemende zonde en boosheid, daar God niet aan Zijn eer komt? Dit zijn wij verschuldigd en verplicht krachtens ons beginsel.Wat een onrust en tegenstellingen liggen er momenteel binnen onze eigen gelederen.Verschillende opvattingen

ten aanzien van het lidmaatschap van de vrouw, het mediabeleid, e.d. doen zich voor De Heere geve dat wij gericht mogen zijn op de taak en roeping van de SGP. Het gaat immers om de oproep tot de Wet en Zijn Getuigenis temidden van ons land en volk. Hoe groot als wij verwaardigd worden de gestalte vanLot te kennen. Neen, hij vleselijke rust, maar de

ten aanzien van het lidmaatschap van de vrouw, het mediabeleid, e.d. doen zich voor De Heere geve dat wij gericht mogen zijn op de taak en roeping van de SGP. Het gaat immers om de oproep tot de Wet en Zijn Getuigenis temidden van ons land en volk. Hoe groot als wij verwaardigd worden de gestalte vanLot te kennen. Neen, hij vleselijke rust, maar de

kwelling, de smart vanwege de ontering van Gods geboden. Dan is het beginsel de zaak van het hart. Dan zal de Heere ons het goede weer doen zien.

't Getal van mijn vervolgers is zeer groot. Van hen, die mij als weêrpartijders haten; Maar 'k wijk van Uw getuig'nis in geen nood.

Ik heb gezien, hoe zij, die U vergaten, Trouw'loosheid doen; Gij weet, hoe 't mij verdroot. Als ik hen zag Uw heilig woord verlaten.

Ps. 119 vers 79

ds. D. Heemskerk, Opheusden

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 januari 2006

De Banier | 24 Pagina's

Meditatie · De gestalte van Lot

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 januari 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken