Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · De Ark van het Verbond

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · De Ark van het Verbond

6 minuten leestijd

Als het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van Israël: Waarom heeft ons de HEERE heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds des HEEREN, en laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlosse van de hand onzer vijanden.

I Samuel 4 : 3.

De bovenstaande tekst leidt terug naar de geschiedenis die ons de strijd vermeldt tussen Israël en de Filistijnen. Waarschijnlijk is het volk van God door Samuel opgeroepen om dit gevecht aan te gaan. De wil van het volk was verslapt en de profeet wilde het weer krachtig en strijdbaar doen zijn. Het mocht niet in lijdelijkheid het hoofd buigen voor de vijanden van God en zijn volk! Israël moet een strijdend volk zijn, bereid om het gevecht met de Gode vijandige machten aan te gaan in de kracht van de Heere.

Nederlagen

Eeuwen later zal ook de gemeente van het Nieuwe Testament opgeroepen worden ten bloede toe te strijden tegen de geestelijke boosheden die er op uit zijn om Gods Kerk, als het mogelijk was, te vernietigen. De strijd die Israël voerde liep echter op een grote mislukking uit. Israël leed een smadelijke nederlaag en ongeveer vierduizend man sneuvelden in de strijd. Er wordt dan een krijgsraad gehouden waarin de oudsten zich afvragen wat de reden zou zijn geweest dat de HEERE hen voor het aangezicht der Filistijnen geslagen heeft? Kennelijk wordt door hen aangevoeld dat er iets niet in orde is tussen de Heere en zijn volk. Ze willen dat echter nu meteen in orde maken. Ze menen dat

dit gebeuren kan door het volgende plan: "Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds des HEEREN, en laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlosse van de hand onzer vijanden". Die ark had in het verleden Immers ook uitredding gebracht in gevaarvolle tijden? De Jordaan was er door drooggelegd, de muren van Jericho waren er door gevallen. Als zij nu ingezet zou worden in de strijd tegen de vijand zou zij weer van haar wondere kracht kunnen doen spreken.Wat stelt de uitslag van de strijd echter geweldig teleurToen het leger opnieuw tegen de vijand optrok, maar nu met de Ark in het midden, werd evenmin de overwinning behaald. Smadelijker zelfs dan de eerste keer was nu deze tweede nederlaag. Dertigduizend strijdbare helden vonden een smadelijke dood op het slagveld en het overschot vluchtte een ieder "in zijn tent". Het was blijkbaar toch nog niet goed tussen de Heere en zijn volk! De oudsten hadden zich heel erg vergist. O zeker, de ark des verbonds was het zichtbare teken van de genadige nabijheid van de Heere! Maar had het volk in het verleden wonderen van uitredding en overwinning te danken aan die schitterend gebeeldhouwde kist, die overtrokken was met goud met op het deksel de twee cherubijnen? Nee toch! Uitredding en zege waren alleen te danken geweest aan

Hem, Wiens Goddelijke nabijheid door die ark werd gesymboliseerd. Israël maakte echter het symbool los van de Heere Zelf. De oudsten denken dat de vorm zonder meer voldoende is. Zij nemen het teken voor de betekende zaak. En dat grote zelfbedrog loopt uit op een ontgoocheling en ontluistering.

Uitredding

Wat heeft dit alles ook ons veel te zeggen! Wie van ons durft te zeggen dat de gemeente van de Heere Jezus steeds als een overwinnende Militia Christi in deze wereld staat? Het "Gode zij dank Die ons de overwinning geeft" wordt weinig of niet gehoord. Het gaat vaak van nederlaag tot nederlaag. Wat is er veel slapte in de strijd tegen de zonde en ongerechtigheid. Wat wordt er veel toegegeven aan de boze lusten van het vlees. Hoe velen bezwijken steeds weer voor de verleidingen van de wereld! Wat een smaadheden voor de HEERE! Nee, met klaagzangen en zuchtingen al­ leen zijn we hier niet klaar.Wij hebben ons ernstig te onderzoeken waaraan onze nederlagen toe te schrijven zijn. Laten we ons vooral niet troosten met te zeggen dat ons vlees zo zwak is. Onze tekst legt de vinger bij één van de diepste oorzaken van de machteloosheid van de gemeente als het gaat om de strijd met de geest van de wereld. Vertrouwen wij niet al te vaak op uitwendigheden? De mooiste plechtigheden, de mooiste godsdienstige vormen, de mooiste symbolen en de waardevolste belijdenisgeschriften zijn van geen enkel nut als ze niet verbonden zijn met de genade van de Heere. O zeker, uitwendige vormen zijn onmisbaar in de gemeente en in de dienst van de Heere. De gouden ark geeft ons daar een heerlijk voorbeeld van. Wij stellen prijs op kerkgebouwen die meer zijn dan een lokaal van samenkomst. De majesteit van de Heere mag er in worden uitgedrukt. Een prachtig orgel, bespeeld met eerbied voor de Koning der koningen draagt bij tot de vertolking van de

zielenroerselen die in de psalmen verwoord worden. Een doopbekken, een avondmaalstafel die iets uitstralen van de schoonheid van de Bruidegom horen bij de dienst aan de Hemelse Majesteit. De wijze waarop de gemeente samenkomt in de eredienst is uiterst belangrijk.Als echter de genade van de Heere bij al die mooie vormen ontbreekt, zijn ze van nul en geen

waarde. Het baat ons niet dat de ark in ons midden is als de Heere Zelf niet in ons midden is. Uitwendige vormen zonder geestelijke inhoud hebben geen nut. Wat is een prachtig kerkgebouw zonder het levende Woord van God, dat alleen zielen bekeert? Niets immers! Wat is een sacrament, waarbij de boodschap van Christus' zoenbloed ontbreekt? Niets immers! Wie zijn vertrouwen op een uitwendige kerkgang stelt of op een gebed alleen met de lippen of op overgeleverde heilige gewoonten of op vormendienst, heeft wél de gouden ark, maar mist de genade van de Heere, die het alleen doen moet. Met het open evangelie in de hand kunnen we verloren gaan. Er is dan iets, veel, alles bij ons niet in orde.Wij komen pas met de Heere in het reine als wij alleen en uitsluitend alles voor tijd en eeuwigheid verwachten van Gods genade in de Zoon van Zijn liefde, de Heere Jezus Christus.

ds. J.H. van Daalen, Nijkerk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 februari 2006

De Banier | 24 Pagina's

Meditatie · De Ark van het Verbond

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 februari 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken