Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Naar eer en geweten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Naar eer en geweten

5 minuten leestijd

yoor de Tweede Kamerverkiezingenin 2007 D.V. heeft de SGP als motto gel< ozen: "NAAREER EN GEWETEN". Met het woord 'eer'bedoeltde SGP in deeerste plaats Gods eer; de eer van Zijn goede Naam. Dat dient in onzepolitiekehandel en wandel voorop te staan. Daarnaastis er ook de horizontalelijn: de eer en het goede van de naaste. Ook die belangen hebben we tebehartigen.Het begrip 'geweten' laat zien dat wij op basis van Gods Woordproberenbij te dragen aan het bestuur van ons land. Een opdrachtom te proberen debijbelse beginselen gewetensvol door te vertalen naar allegecompliceerdevraagstukkenvan nu. Naar eer en geweten, die vraag mogen we elkaar ookstellen aangaande de brochure en de voorstellen over de plaats van mannenen vrouwen op politiekterrein, zoals die thans voorgelegdzijn.

Bevestiging

Inmiddels is de langverwachte brochure "Man en vrouw schiep Hij hen", met als ondertitel "Politieke participatie in bijbels perspectief" aan de partij aangeboden. Waarom deze brochure met bijbehorende voorstellen die ongetv^^ijfeld tot moeilijke discussies in de partij zullen leiden? Het moge duidelijk zijn dat het Hoofdbestuur aan deze opgave, die vér voor de start van de gerechtelijke procedures opgepakt is, niet begonnen is met de hoogmoedige gedachte om het een onwetende achterban nog eens haarfijn uit te leggen.Te dikwijls werden wij geconfronteerd met vragen die, los van het standpunt, blijk gaven van onvoldoende kennis van het verloop van de geschiedenis van het "vrouwenstandpunt" bij de Christelijke partijen en van de bijbelse argumentatie.

In 1953, toen de ARP (opgegaan in het CDA) het passief kiesrecht openstelde voor vrouwen verklaarden meerderen zich op bijbelse gronden tegen. Een daarvan was prof.dr.J.Severijn, een theoloog van naam. Hij achtte de toekenning van politieke regeermacht "tegen de regel van de Schrift" en vond in navolging van o.a. Calvijn en Perkins dat de positie van de Koningin via het erfelijk koningschap "berust op schriftuurlijke grond". De vrouwen die profeteerden? "Charisma, dat men nooit kan reglementeren".

De nieuwe brochure is niet bedoeld als een vervanger van de eerdere publicaties "In haar waarde I en II". Daarin gaat het om een onderscheid tussen het actief en het passief kiesrecht (het recht te kiezen en het recht gekozen te worden). De formuleringen van artikel 7 en 10 in het Beginselprogram zijn mede op die publicaties gebaseerd. Deze brochure is bedoeld om een bijbels antwoord te geven op de vele vragen die ons thans, van binnen en buiten de partij, tot in de rechtszalen toe, gesteld wor­ den. Berust de opvatting "dat man en vrouw krachtens de scheppingsorde een eigen specifieke, van elkaar onderscheiden roeping en plaats hebben" en dat zitting nemen van de vrouw in politieke organen "strijdt met de roeping van de vrouw" op bijbelse gronden? De brochure bevestigt volmondig de bijbelse grondslag van de bedoelde artikelen uit het Beginselprogram. Dat program blijft dus ongewijzigd!

Aanpassing

Wat is het regeerambt? Waar moeten de grenzen getrokken worden? Dat komt in het tweede deel van de brochure aan de orde. Niet vanuit de gedacht dat mannen als ds. Kersten en ds. Zandt zich in deze vergist zouden hebben. Maar wij, of beter gezegd: onze gezindte, leven en werken onder andere omstandigheden dan onze (voor)vaderen. In de oorspronkelijke statuten werd niet gesproken over mannelijke leden; dat was destijds vanzelfsprekend. Zo waren er meer zaken vanzelfsprekend die vandaag de dag in de volle breedte (!) van onze achterban, óók als het gaat over de positie van meisjes en vrouwen, anders liggen. Is dat voldoende reden om als politieke partij daarin mee te gaan? Volstrekt niet, maar het veroorzaakt wél vragen. Daarover heeft het Hoofdbestuur zich indringend bezonnen.

De conclusie van die bezinning, waar velen binnen de SGP bij betrokken zijn, is dat de duidelijke bijbelse lijn zoals die geldt voor het overheidsgezag, het publieke domein, niet zomaar door te trekken is naar het private terrein. De tegenwerping dat al die andere maatschappelijke organisaties niet te vergelijken zijn met een politieke partij neemt niet weg dat deelname van meisjes en vrouwen aan deze organisaties zo'n 10, 20 of 30 jaar geleden ondenkbaar was. Dit roept bij veel SGP-ers de vraag op of bij het lidmaatschap van de partij de grenzen werkelijk niet andersgetrokken kunnen worden.

Er zijn drie mogelijkheden: I) Handhaving van de huidige situatie dat alleen mannen lid kunnen zijn. 2) Een lidmaatschap voor mannen en vrouwen waarin de rechten van vrouwelijke leden beperkt worden. 3) Een lidmaatschap voor mannen en vrouwen waarbij de binding aan doel en grondslag voldoende waarborg is voor de afgrendeling van het regeerambt.Velen binnen de SGP, waaronder ondergetekende, betreuren de keuze waarvoor we gesteld worden en zouden graag de huidige situatie handhaven.

Een eerlijke afweging van alle omstandigheden, waaronder de voortdurende juridische bedreigingen, waar we niet licht over mogen denken, leidde ons tot een keuze voor optie 3. Een keus die het Hoofdbestuur met gemengde gevoelens genomen heeft. Dus kiezen uit twee kwaden? Degenen die stellen dat dit principieel niet kan, achten zichzelf wijzer dan M. Henry (commentaar Gen. 19). Wat in ieder geval nooit mag, is kiezen voor een zondige (uit)weg. De vraag is: is daar in deze voorstellen sprake van? Die ultieme vraag zullen alle leden zichzelf, naar eer en geweten, moeten stellen, in het besef dat het om niet anders gaat dan het voortbestaan van de partij.

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 april 2006

De Banier | 32 Pagina's

Van de voorzitter · Naar eer en geweten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 april 2006

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken