Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van het Hoofdbestuur · De rode draad

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van het Hoofdbestuur · De rode draad

6 minuten leestijd

De brochure 'Man en vrouw schiep Hij hen. Politieke participatie in bijbels perspectief' geeft een bezinning op de positie van man en vrouw in de politiek.Velen kunnen de bezinning op de bijbelse gegevens wel meemaken, maar de praktische vertaling daarvan niet of in mindere mate. Sommigen ervaren een "knip". Anderen vinden de praktische vertaling en het daarbij gebruikte onderscheid tussen het privaat- en publiekrecht een 'verrassing', maar dan in de negatieve zin van het woord. Een consequente betoogtrant of een ongezonde knip?

Toen de Bijbelschrijvers geïnspireerd door Gods Geest de tekst toevertrouwden aan het papier, bestond geen parlementaire democratie. Partijen, partijorganisaties, kiezers en leden behoorden niet tot de werkelijkheid van toen.Voorzichtigheid in ons oordeel past dan meer dan stelligheid. En toch moeten wij het als onze dure roeping zien, antwoorden te zoeken vanuit Gods woord op de vragen over de verhouding tussen man en vrouw, die zich vandaag aan ons voordoen. Waarom is regeermacht niet weggelegd voor vrouwen? Waarom moet een SGP-lidmaatschap van vrouwen wel tot de mogelijkheden behoren?

Bijbelse onderbouwing

Een antwoord op die vragen is niet mogelijk als wij Gods Woord op een menselijke en contextuele manier benaderen. Dan zou dat hét bepalende uitgangspunt zijn voor de vraag wat waarheid is.Te sterke nadruk op de wisselende culturen is een middel om de zeggenschap van Gods Woord aan te tasten en de acceptatiegraad ten aanzien van de hedendaagse maatschappij te verhogen. Een antwoord op die vragen is ook niet mogelijk als wij ons laten leiden door individuele ingevingen of als wij de traditie laten spreken zonder Gods Woord doorslaggevende betekenis te geven. Ook daarmee doen wij tekort aan de zeggenschap van Gods Woord. Wij belijden dat Gods Woord het alleenrecht heeft als het gaat om de Waarheid. De brochure is een eerlijke en ernstige poging om te luisteren naar het Woord van God. Geen gesuggereerde specifieke exegetische bril, geen vermeende vooronderstellingen, maar een eenvoudig luisteren naar het Woord met inachtneming van het principe dat Schrift met Schrift dient te worden vergeleken.

Man en vrouw schiep Hij hen (Gen. 5: 2). Die scheppingsorde bepaalt de verhouding tussen man en vrouw. Met veel bijbelse gegevens wordt die scheppingsorde uitgewerkt. De scheppingsorde was relevant in de tijd van het Oude Testament. De relevantie blijkt ook in het Nieuwe Testament ook al is de culturele context een andere dan die van het Oude Testament.Toch blijft in de Nieuwtestamentische bedeling de orde die God in de schepping heeft gelegd van grote betekenis voor kerk, maatschappij, gezin en huwelijk. Eenheid in verscheidenheid, zo kunnen wij de doorgaande lijn van Gods Woord typeren. De scheppingsorde is dus ook richtinggevend voor onze hedendaagse samenleving. Het lijdt geen twijfel, dat de culturele context van onze maatschappij van een geheel andere orde is, dan die van het Oude en Nieuwe Testament.Toch blijft Gods orde in de schepping! Daarom kan gesteld worden, dat de SGP altijd terecht de scheppingsorde gehanteerd heeft bij de benadering van maatschappelijke verhoudingen.

Rode draad

Het beginselprogramma heeft de bijbelse visie waarin de verhouding van man en vrouw is gebaseerd op liefde, bescherming en gelijkwaardigheid altijd al vertolkt. Het programma refereert tevens aan het moderne emancipatiestreven dat van de bijbelse visie een symbool van mannelijke onderdrukking en van discriminatie maakt.Ten diepste gaat de strijd tegen het 'vrouwenstandpunt' van de SGP dan ook niet in de eerste plaats tegen de SGP maar tegen het beroep op de onveranderlijke waarheid van Gods Woord. Door het onbijbelse emancipatorische denken mogen wij ons niet laten meenemen. Iets anders is het of de SGP de ogen moet sluiten voor maatschappelijke ontwikkelingen die, als wij eerlijk zijn, ook de gereformeerde gezindte niet voorbij gaan. Denk aan de gezagsverhoudingen, denk aan het huwelijk en de ontwikkelingen in gezinnen. Wij dienen ons af te vragen in hoeverre het mogelijk is de van God gegeven orde anders toe te passen zonder die wezenlijk aan te passen.Vandaar dat het Hoofdbestuur zich nadrukkelijk bezonnen heeft op een verantwoorde vorm van participatie van vrouwen binnen de SGP met handhaving van het beginselprogramma. Het bijbelse standpunt inzake de regeermacht is helder geformuleerd vanuit de brochure.

Ons beginselprogramma wijst op de scheppingsorde (art. 7) en de positie van de vrouw ten aanzien van politieke organen. Het zitting nemen in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke, wijst de SGP af (art. 10). De rode draad in de brochure is: de scheppingsorde gold voor het Oude en Nieuwe Testament en geldt eveneens voor onze tijd. De scheppingsorde leidde in het verleden tot afwijzing van politieke functies voor vrouwen. De scheppingsorde leidt voor het heden tot dezelfde conclusie.

De andere zijde van dezelfde medaille is, dat het in het private domein wel mogelijk is vrouwen te laten participeren. Het bekleden van een overheidsfunctie kan alleen binnen het publieke domein. Verenigingen en stichtingen kennen geen ministers, burgemeesters, etc, maar alleen (bestuurs-)leden zonder overheidsgezag en zonder regeermacht. Met het onderscheid tussen privaat- en publiekrecht wordt het beginselprogramma geen geweld aangedaan. Een analyse van bijbelse gegevens mag en moet toch ook gepaard gaan met een analyse van de gangbare juridische indeling van de werkelijkheid? Zo'n onderscheid kan dus geen verrassing zijn en komt ook niet uit de lucht vallen. De ervaren knip kan te maken hebben met de spanning die altijd ontstaat tussen de bijbelse gegevens en de praktische toepassing. Het kan ook te maken hebben met het feit dat de grenzen van de regeermacht voorheen ruimer geformuleerd zijn. De essentie is en blijft, dat de scheppingsorde gerespecteerd wordt, maar dat de publiekrechtelijke grenzen bij de toepassing van het beginsel kunnen worden aangehouden. Twee noties uit artikel 10 van het beginselprogramma kunnen wij ook toepassen op het voorgestelde SGP-lidmaatschap van de vrouw: "in haar eigen consciëntie overtuigd" en "met inachtneming van de haar door God gegeven plaats". Het Hoofdbestuur hoopt dat de leden

bij de afweging van de voorstellen de bovengenoemde overwegingen meenemen. En nogmaals zij gezegd: geen positief antwoord vanuit een werelds emancipatorisch streven; geen negatief antwoord vanuit een beperkte en onzorgvuldige exegese van Gods Woord. Een eerlijke afweging met inachtneming van de rode draad die gold in het verleden en die doorgetrokken wordt tot in het heden.

drs. P.A. Zevenbergen, secretaris

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 mei 2006

De Banier | 24 Pagina's

Van het Hoofdbestuur · De rode draad

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 mei 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken