Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Vurig getuigen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Vurig getuigen

4 minuten leestijd

Het symbool van Pinksteren is vuur. We lezen in Handelingen 2: 3 "En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur." Daar ligt heel veel in opgesloten. In de harten van de apostelen nnocht de vurige liefde tot God en de naaste branden. Vurige ijver tot de eer van God en tot zaligheid der mensen werd ontstoken. Dat vuur heeft gebrand de eeuwen door. Dat vuur hebben we ook vandaag nodig.

Pinksteren

In eigen kracht kan er niet vurig tot eer van God gesproken v/orden.Toen Petrus in eigen kracht stond verloochende hij tot driemaal toe de Zaligmaker. Petrus bleek heel zwak te zijn. Maar op de Pinksterdag is het heel anders. Dan mag hij door de v^^erking van de Pinkstergeest vurig getuigen. Door de vervulling met de Heilige Geest wordt mensenvrees uitgebannen. Onbevreesd staat Petrus tegenover een menigte van vijanden. Eerlijk en vrijmoedig spreekt hij tot hen. Hij verzwijgt hun zonde niet. Eerlijk en bewogen wijst hij hun ongerechtigheid aan.We lezen immers in Handelingen 2: 23 "Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood." Dat waren ontdekkende en schuldig stellende woorden. In Handelingen 2: 36 lezen we: "Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus Dien gij gekruist hebt." De Heere heeft deze woorden toegepast aan het hart.We lezen in Handelingen 2: 37 "En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders? " De vrucht op de Pinksterprediking is dat er op de pinksterdag omtrent drie duizend zielen werden toegedaan. De Heere heeft het vurig getuigen rijk gezegend.

Geschiedenis

Het boek der Handelingen laat ons zien dat vurig getuigen door de Heere gezegend is. De Heere heeft de arbeid van Zijn knechten rijk met Zijn zegen willen bekronen. De voortgang van het Evangelie van vrije genade kon niet gestuit worden. In het Romeinse rijk mochten door de prediking van het Woord Gods gemeenten gesticht worden. De toenmalige zonden en ongerechtigheden werden eerlijk aangewezen. De hoorders werden niet ontzien. De Heere gaf vurigheid en vrijmoedigheid om het uit te dragen dat het de rechtvaardigen wel zou gaan en dat het de goddelozen kwalijk zou vergaan. De ernstige en weimenende oproep tot bekering klonk. Naar Gods eeuwig en vrijmachtig welbehagen werden vijanden tot volgelingen. In de loop der eeuwen mocht dit voortgaan. Ook in ons vaderland is het Woord Gods gekomen. Ook hier heeft de Heere Zijn Woord gezegend.Waar het heidendom heerste, is het christendom gekomen. Maar dat niet alleen: er werden wonderen van waarachtige bekering gewerkt.

Persoonlijk

Van nature brandt in het hart van de gevallen mens het vuur van de liefde tot de satan, de wereld en de zonde.Tegelijkertijd brandt er een vuur van afkeer van de Heere, van Zijn Woord en van Zijn dienst.Alleen waar de Heere gaat werken door de Pinkstergeest wordt dit anders. Dan komt er een vurige liefde tot de Heere en tot de naaste. Dit brengt met zich mee een vurige afkeer tegen de zonde, de wereld en de satan. Er komt ijver tot Gods eer en tot de zaligheid der mensen. Het verlangen wordt geboren dat ook anderen naar de Wet des Heeren gaan leven en handelen. Het doet pijn dat de geboden Gods worden overtreden en geschonden.Vurig getuigen wordt geboren tegen de overtredingen van Gods wet, een bewogen oproep tot bekering wordt vernomen en het gebed om Gods zegen wordt opgezonden. Het komt er voor ons allen persoonlijk op aan welk vuur er brandt in hart en le-

Jubileum

Dhr B.J. van derVlies mag 25 jaar lid van de Tweede Kamer zijn. We willen hem met dit bijzondere jubileum van harte gelukwensen en Gods zegen in alle opzichten toewensen.Veel mocht verricht worden. De Heere heeft geschonken dat al die jaren het werk gedaan mocht worden. Wie op een vooruitgeschoven positie staat, ervaart dat het spreken naar Gods Woord al meer vijandschap en onbegrip ontmoet. De Heere gaf in de achterliggende jaren vrijmoedigheid tot getuigend spreken. Het zal er in de toekomst niet gemakkelijker op worden.Vrijheid van onderwijs, bijbelse ethiek en theocratie worden al meer bestreden. Maar de Heere blijft Dezelfde en Zijn Woord blijft hetzelfde. Moge ook in de toekomst door dhr.Van derVlies met vernieuwde kracht verwoord worden: "Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen." Er zij gebed in het hart om Gods zegen. De Heere verbinde Zijn zegen aan de arbeid van dhr.Van derVlies opdat het vuur van de liefde tot de Heere, tot Zijn Woord en tot Zijn dienst mag branden alsook het vuur tegen de zonde en de ongerechtigheid.

ds. A. van Heteren

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 juni 2006

De Banier | 24 Pagina's

Van de voorzitter · Vurig getuigen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 juni 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken