Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Studiecentrum · Geld als afgod

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Studiecentrum · Geld als afgod

4 minuten leestijd

Dankzijde inzet van de SGP is in 2003 de bestrijdingvan antisemitismeopde poiitiel< e agenda geiiomen. Dat werd hoog tijd. Vooral onder moslims - eennog steeds groeiende bevolliingsgroepin ons land - komt veelantisemitismevoor.Via mosiimzendersuitislamitische landen worden anti-joodsegevoelensversterl< t.

Het studiecentrum van de SGP wil door een conferentie de bezinning op deze problematiek stimuleren en nadenken over de aanpak daarvan. Hierbij kondigen wij deze Guido-conferentie alvast aan. De conferentie wordt Deo Volente gehouden op vrijdag 13 oktober 2006. Als sprekers zijn o.a. uitgenodigd prof. drs. C.G. Baart en mr. C.G. van der Staaij. De conferentie start om 19.30 uur en vindt plaats in AC-restaurant en zalencentrum De Meern, gelegen aan de Al 2 nabij knooppunt Oudenrijn. Noteert u deze datum alvast in uw agenda! Na de zomervakantie kunt u bij het studiecentrum nadere gegevens over het programma verkrijgen.

In de ban van Mammon

Vorige week is de tweede editie van Zicht in het jaar 2006 verschenen. In bijgaand kader treft u de inhoudsopgave aan. In deze Banier halen we twee bijdragen voor het voetlicht. Als eerste het interview van Zictitredacteur dr K. van der Zwaag met de econoom prof. dr Goudzwaard, een befaamd criticus van het streven naar ongebreidelde economische groei en het absolute geloof in de vrije markt. We citeren Goudzwaard: "De moderne westerse economie is in de ban van het geld en het verwerven van macht, wat dan vervolgens veelal intellectueel en politiek wordt toegedekt door het neoliberale denken. Ik vind het wel een grote zorg dat veel overheden nu bang zijn geworden voor wat de kapitaalmarkten met hen kunnen doen. Zo verlagen nu tal van overheden de belasting op kapitaal om er maar voor te zorgen dat het kapitaal in hun landen blijft.Tegelijkertijd schroeven ze de belasting op arbeid omhoog en die op het milieu omlaag om de concurrentie niet te benadelen. In de Europese Unie noemen ze dat tegenwoordig 'beleidsconcurrentie': lidstaten die nota bene met elkaar concurreren binnen de Unie om de sterkste economie te hebben en te houden! De financiële markten krijgen zo een autonomie tegenover alle nationale en regionale economieën. Maar als geld zo sterk een autonoom domein wordt, waardoor alle staten en economieën zich moeten laten gezeggen, is er iets grondig scheef. Je kunt stellen dat geld zodoende een afgodisch karakter krijgt in de moderne samenleving." [...] En: "Er is in het marktdenken een stijl gegroeid die afgodisch is en waar de markt een heilsfactor is geworden. Dan begint ook het geld tot Mammon uit te groeien. Maar de Bijbel laat ons weten dat je niet God en de Mammon kunt dienen. In reformatorische kringen is vaak zorg geuit over een wereldregering - vaak met een beroep op het laatste bijbelboek - maar mij valt op dat deze wereldregering altijd in de politiek wordt gezocht en niet in de economie".

Houdbaarheid nieuw Zorgstelsel

In een andere bijdrage betogen mevrouw A.M.Verhoeks en drs. G.C.Verhoeks dat het nieuwe zorgstelsel onvoldoende toekomstproof is. Als gevolg van de stelselwijziging door de nieuwe Zorgverzekeringswet per I januari 2006 hebben de verzekeraars geen belang (meer) bij het investeren in pre­ ventie. Immers de klanten kunnen gemakkelijkvan verzekeraar veranderen, indien ze dat wensen.

"Een aanzienlijk deel van de Nederlanders voelt zelf onvoldoende verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl. De instrumenten van de overheid om een gezonde leefstijl te bevorderen lijken ontoereikend. Het meest logisch zou zijn als de zorgverzekeraars een belangrijke rol zouden spelen bij het op de kaart zetten van preventie. Het in de zorgverzekeringswet verankerde dogma van keuzevrijheid heeft tot gevolg dat zorgverzekeraars nauwelijks mogelijkheden hebben om sterk in te zetten op preventie en - erger nog - er ook geen belang bij hebben.Wij pleiten voor de mogelijkheid van het afsluiten van meerjarencontracten en het maken van afspraken over preventie tussen verzekeraar en verzekerde. Ook dient overwogen te worden of het verbod op premiedifferentiatie onverkort gehandhaafd dient te blijven. Alleen met deze aanpassingen zal de zorgverzekeringswet echt toekomst hebben en toekomstproof blijken te zijn.

medewerker en directeur studiecentrum SG

Drs. J.W. van Berkum

drs. J.A. Schippers

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 juli 2006

De Banier | 20 Pagina's

Studiecentrum · Geld als afgod

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 juli 2006

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken