Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · Uit genade

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · Uit genade

5 minuten leestijd

Want uit genade zijt gij zalig geworden door liet geloof; en dat niet uit u, hetis Gods gave.

Efeze 2 : 8

Het ene gedeelte van de gemeente van Efeze was afkomstig uit de heidenen en het andere gedeelte uit de Joden. Van beiden lezen we ingrijpende zaken. De heidenen wandelden eertijds naar de eeuw der wereld. Ze wandelden naar de algemene leefwijze van wereldse mensen. Ze waren gewillige loonslaven van de overste van de macht der lucht (vers 3). Ook de joden hadden het er niet beter afgebracht. In hun vroegere leven volgden ze ook de begeerlijkheden van hun vlees en deden ze de wil van hun vlees of gedachten (vers 4). Zowel jood als heiden vroegen niet naar God. En toch lezen we: "Want uit genade zijt gij zalig geworden".

Paulus weet als geen ander wat genade inhoudt. Het was de genade van God in Christus die ook hem stil had gezet op zijn dwaalweg van God af. Dit wonder is hij nooit te boven kunnen komen.

Oorzaak van hun zaligheid

Het was God Zelf Die genade wilde bewijzen. Niet omdat er iets in Jood of heiden was te vinden, waarom God dit zou doen. Ze waren niet beter dan zoveel anderen, die de Heere geen genade wilde bewijzen. De oorzaak van deze genade lag in die God, Die zo rijk is in barmhartigheid (vers 4). In die God, Die door Zijn grote liefde hen van eeuwigheid had liefgehad. Die deze eeuwigheidsliefde in de tijd ook aan hen bekend wilde maken, door Zijn liefde in het hart uit te storten en hen levend te maken met Christus (vers 5). Gods liefde behoort tot Gods goedheid. God heeft Zichzelf lief, maar ook Zijn schepselen. In het bijzonder Zijn uitverkorenen. Buiten Christus kan deze grote God echter geen genade bewijzen. Daardoor staat er: "Levend gemaakt mét Christus".Treffend verwoordt de kanttekenaar hierbij: "Want als Christus, Die om onzer zonden wil gestorven was, is opgewekt, zo heeft Hij metterdaad betoond dat Hij de schuld onzer zonden had teniet gedaan; hetwelk Hij eerst vóór ons en daarna ook in ons heeft volbracht uit kracht van Zijn dood en opstanding als Hij ons het geloof heeft geschonken, door het geloof gerechtvaardigd en door Zijn Geest vernieuwd en geheiligd".

Inhoud van de zaligheid

Ze zijn zalig geworden. Het woord "zalig" wordt vaak misbruikt, door het te gebruiken voor een vakantie of voor een maaltijd. Een betere omschrijving is die van de kanttekenaar: "Dat is van de zonde en de straf der zonde verlost en tot een erfgenaam der eeuwige zaligheid gesteld". Groter wonder is niet denkbaar Een gevallen Adamskind wordt alleen door de arbeid van een Ander van de zonde en de straf der zonde verlost! Alleen uit vrije gunst die eeuwig God bewoog als een erfgenaam der eeuwige zaligheid gesteld. Juist in de oefeningen des geloofs komen Gods kinderen op aarde er achter, dat als God Zelf niet voor hun zaligheid instond, het een verloren zaak was. Ondanks de uit vrije genade gegeven weldaden gaat de ontdekking in hun leven door Steeds opnieuw komen ze er achter dat de begeerlijkheden van het vlees niet dood zijn. Dat de overste van de macht der lucht nog springlevend is en dat ze uit en van zichzelf niet kunnen bestaan tegen de vele verzoekingen, die in verschillende vormen en gedaanten op hen afl< omen.

Door het geloof

Het geloof is het middel waardoor een verloren zondaar deze genade Gods in Christus kan aannemen en toe-eigenen. Het is ook Gods Geest Die er zorg voor draagt dat Gods kind in de strijd tussen geloof en ongeloof niet ten onder gaat.Tijdens de Dordtse Synode hebben de Remonstranten zich fel verzet tegen het gegeven dat dit geloof een gave Gods is. Zowel de zaligheid als het geloof is echter een gave Gods. Anders zou de apostel tweemaal hetzelfde zeggen (KT).Wat is het een levensles voor Gods kinderen om deze twee laatstgenoemde zaken te leren. Hierop gaat de apostel ook in het volgende vers in als hij zegt: "Niet uit de werken, opdat niemand roeme". Juist Paulus heeft wat afgewerkt in zijn eertijds.Aan de Filippenzen schrijft hij: "Besneden ten achtsten dage, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der ge­ meente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk". Nooit had hij gedacht dat hij alleen uit genade, door het geloof, de zaligheid zou verkrijgen. Paulus weet waar hij het over heeft als hij aan de Romeinen schrijft: " En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken, anderszins is de genade geen genade meer, en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk meer". Inmiddels mag Paulus al eeuwenlang, samen met de ganse triomferende Kerk, deze zwanenzang uit Efeze 2: 8 beoefenen. De vraag die over blijft, is of wij deze les uit Efeze 2 ook hebben geleerd. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Met ons allen zijn we afgeweken, tezamen zijn we onnut geworden. Dat we echter niet zouden wanhopen, als we nog onbekeerd door het leven gaan. God Zelf gaat door en Christus zal Zijn rantsoen ontvangen. De gegevenen des Vaders zullen er komen. Hij heeft nog anderen schapen, die van Zijn stal niet zijn, welke Hij ook moet toebrengen. Hiermee gaat Hij door, ondanks de toenemende vijandschap tegen God en Zijn heilig Woord in onze dagen.

ds. F. Mulder, Wageningen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 juli 2006

De Banier | 20 Pagina's

Meditatie · Uit genade

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 juli 2006

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken