Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · Zoeken en roepen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · Zoeken en roepen

5 minuten leestijd

Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

jesaja 55 : 6

Voor ons ligt een ruime uitnodiging van God om Hem te zoeken en aan te roepen.We worden indringend gevraagd bij Hem te komen. Met een klein beetje zelfkennis vinden we deze goedheid al buitengewoon. Want als God tegen ons allen zou zeggen: 'lk bemoei Mij niet met u', dan durven we Hem door wie we zijn en wat we doen niet tegen te spreken. Gelukkig staat in de Bijbel de zoekende God vooraan. Zijn Zoon Jezus Christus zoekt. Hij is in deze wereld gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren wos.

In Romeinen 3 vers 11 staat dat er niemand is die God zoekt. Paulus heeft door de Heilige Geest deze woorden opgeschreven. Hij was zelf eerst iemand die God niet zocht, maar werd door Christus gevonden en ging daarna God zoeken. Die volgorde is niet veranderd. Wie door Christus is gevonden, gaat God zoeken. Gods genade is voor mensen die het niet begrijpen en niet verdienen. Horen wij tot de zondaren die het leven buiten zichzelf in Jezus Christus hebben gezocht en gevonden? Dan gaan we door de knieën en huilen we van verwondering dat we als een verloren schaap door de goede Herder zijn gevonden.Zoeken past bij ons. Er is wel ver­

schil in zoeken. U bent iets kwijtgeraakt wat eigenlijk niet waardevol is. Hoe zoekt u? Met heel weinig inspanning. We geven het zoeken snel op. Maar wie op de dag voordat hij op vakantie naar het buitenland gaat zijn paspoort kwijt is, zoekt net zo lang totdat hij zijn paspoort gevonden heeft. Het intensief zoeken neemt hem helemaal in beslag.

Eis om de Heere te zoeken

De Heere zoeken, is een eis voor iedereen. Niemand heeft het recht om te zeggen: 'Ik hoef de Heere niet te zoeken'.Waarom kan geen mens zich onttrekken aan de eis om de Heere te zoeken? Omdat wij allemaal God missen, hebben wij Hem ook allemaal nodig. En God is te vinden. Hoe? Door Hem te zoeken. Zonder zoeken, zullen we God nooit vinden. Het Hebreeuwse grondwoord voor zoeken, kunnen we ook vertalen met vragen. God zoeken, is naar God vragen. De Heere zoeken, is naar de Heere vragen.

'De Heer' betoon Zijn welbehagen aan hen, die need'rig naar Hem vragen' Waar en wanneer moeten we de Heere zoeken? Op de juiste plek en op de juiste tijd.Als u in de stad Groningen iemand wil opzoeken, moet je niet met de trein naar Maastricht gaan. In Maastricht zit je op de verkeerde plek. En als u 's morgens om negen uur een afspraak hebt, moet je niet 's avonds om elf uur aankomen. Dan ben je te laat. God is zolang we leven te zoeken en te vinden overal waar Hij Zich door Zijn Woord aan ons bekend maakt. Tot hoelang hebben we de tijd om de HEERE te zoeken? Zoekt Hem nu! Vermors de tijd die God geeft om Hem te

zoeken toch niet! De duivel maakt ons wijs dat we nog tijd genoeg hebben om God te zoeken. Hij helpt ons met het bedenken van oneerlijke uitvluchten en ontkenningen. Wat jammer dat we door onze gemakszucht en roekeloosheid de tijd om God te zoeken, te vinden en aan te roepen aan ons voorbij laten gaan. Soms krijgen we gratis kaartjes om ergens heen te gaan. Die kans laten we niet schieten. Ouderen kunnen op bepaalde dagen gratis met de trein reizen. Ze slaan die kans niet af God belooft allen die Hem zoeken het eeuwige leven, het mooiste, het heerlijkste dat we kunnen krijgen. Maar velen doen niets met die aansporing. Daar krijgen ze eens spijt van! Spijt is niet het goede woord. Het is beter over wroeging te spreken.Wroeging is zelfverwijt. Mensen die de door God gegeven tijd van zoeken door hun handen hebben laten glippen, kunnen dit nooit meer goed maken. Dat is verschrikkelijk. Het allerergste wat wij kunnen doen, is ons doof houden voor de woorden van de zoekende God en zijn oproep afwijzen.

Zoeken en vinden

Als we God zoeken, gaan we Hem dan vinden? Jezus zegt in Matthéüs 7 vers 8: 'Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal open gedaan worden'.Wie mogen de HEERE zoeken? De eis om God te zoeken komt volgens vers 7 van Jesaja 55 zelfs tot goddelozen en on rechtvaardigen. Ook zij zijn welkom bij de Heere. Het is niet tegen te spreken dat wie de Heere oprecht zoekt. Hem vindt. Het Woord van God verachten, is een grote zonde. Zij die geloven, nemen de toevlucht tot de HEERE. Heel verschillend brengt God de Vader Zijn kinderen bij Zijn Zoon. Maar het gebeurt altijd in de wegvan het geloof.

Hoe kunnen we God zoeken? Door het gebed. Het staat zo mooi beschreven van Daniël: 'En ik stelde mijn aangezicht tot God, den Heere, om Hem te zoeken met het gebed, en smekingen, met vasten, en zak, en as' (Daniël 9 vers 3).

Hoe kunnen we God zoeken? Door gehoorzaam te luisteren naar Zijn Woord. Wat zoeken we bij de

Heere? Verzoening met Hem.Verlossing in Hem. Gemeenschap met Hem. Alles wat we in onszelf missen, is in Hem. Het zoeken van God gaat samen met het roepen tot God. Zoeken en roepen gaan samen op.Als wij iemand echt roepen, dan zit daar het verlangen achter om bij die ander te zijn. Een kind dat zijn moeder ergens kwijt is, huilt en roept net zolang totdat zijn moeder gevonden is.Wie echt vanuit zijn hart roept tot God, houdt pas op totdat hij nabij God is.Asaf eindigt Psalm 73 hiermee: 'Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen'.

ds. J. Harteman, Hilversum

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 september 2006

De Banier | 24 Pagina's

Meditatie · Zoeken en roepen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 september 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken