Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort en bondig · Slag anders

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort en bondig · Slag anders

5 minuten leestijd

Slag anders I

Het kabinet Balkenende III kan in onze kringen nog wel op enige sympathie rekenen. Toch moeten we onze ogen niet sluiten voor wat er in werkelijkheid gebeurt. Ik moest hieraan denken toen we in de achterliggende week de Arbeidstijdenwet behandelden(zie ook Parlementair logboek). In die wet worden normen bepaald over kinderarbeid, nachtarbeid, zondagsarbeid, over werktijden en rusttijden. Een ingewikkeld stelsel van regels, zowel werkgevers als werknemers vinden dat het wel een slagje anders kan. In deze tijd van mondige mensen kun je wel wat meer aan henzelf overlaten. Toch vinden we in Den Haag dat er enkele vereisten moeten blijven. Anders kan de druk te groot worden om maar "door te pezen" op de werkvloer en dat is niet gezond. Het gaat in deze wet vanouds uiteindelijk om veiligheid en gezondheid van hen die betaalde arbeid verrichten.

Enkele jaren is er onderhandeld hoe de gemoderniseerde wet er uit zou moeten zien. De Sociaal Economische Raad (SER) kwam met een eensluidend advies. Voor ons was vooral van belang hoe het de bepalingen over arbeid op zondag zou vergaan. Het is zonneklaar dat de druk in onze samenleving steeds groter wordt om deze dag gaandeweg meer gelijk te schakelen met een gewone werkdag. Gelukkig is de hoofdnorm in de wet gebleven dat er op zondag niet wordt gewerkt. Maar daarop zijn uitzonderingen. Onder ons hebben we er vanuit de Bijbelse beginselen altijd oog voor gehad dat er "werken van noodzakelijkheid en barmhartigheid" zijn

die op zondag verricht moeten worden. Op de boerderij moet het vee verzorgd worden, in de ziekenhuizen moeten de patiënten verpleegd worden, in het verkeer en gewoon op straat is de politietaak (helaas) onontbeerlijk. Ook de aard van het werk kan arbeid op zondag nodig maken: de nutsbedrijven, de petrochemische industrie met productieprocessen die een langere opstarttijd hebben dan de tijd tussen maandagmorgen en zaterdagavond. Het openbaar vervoer, sluizen en bruggen en dergelijke arbeid liggen in onze kringen vanouds ook moeilijk. Het is een teer onderwerp, waar velen tegenaan liepen en lopen in hun werkkring en bij sollicitaties. Bij een wetswijziging van wat jaren terug zijn er (met onze tegenstem) de bedrijfsomstandigheden aan toegevoegd die het volgens de wet kunnen rechtvaardigen dat er in voorkomende gevallen een uitzondering op de wet wordt gemaakt. De wet schrijft dan wel voor hoeveel zondagen iemand die moet werken op die dag per jaar vrij heeft. Bovendien bepaalt de wet dat iemand die er bezwaar tegen heeft om op zondag te werken moet worden "uitgeroosterd". Die bepaling is er indertijd met onze steun in gekomen.

Verkeerd beeld

Het RD kopte nu dat het kabinet arbeid op zondag bleef verbieden. Daardoor ontstond het beeld dat het voor deze tijd dus nogal meevalt. Maar het is een slag anders. Het zij toegegeven, het had slechter gekund. Maar ook beter! Van bewindslieden die zeggen de zondagsrust met hoofdletters te schrijven (uitspraak van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), had dat ook verwacht mogen worden en dat is helaas niet gebeurd. Integendeel, op de keper beschouwd is de nieuwe wet een verslechtering ten opzichte van de oude. Niet erg, zegt een grote meerderheid in de Kamer Immers, ieder die bezwaar heeft tegen zondagsarbeid, hoeft toch niet? Alsof deze constatering het laatste woord kan vormen in het stellen van een norm, die eis is van Gods Wet, die ook spoort met de christelijke tra­ ditie van ons land. Natuurlijk is het goed dat mensen niet tegen hun geweten hoeven in te gaan. Maar mensen die er helemaal geen moeite mee hebben om op zondag te werken, zouden dat ook niet mogen doen als het gaat om niet-noodzakelijke arbeid. De nieuwe wet geeft aan het gebruik maken van het argument van de bedrijfsomstandigheden meer ruimte dan tot nu toe. Daarom een verslechtering, die wordt verdedigd door het kabinet Balkenende III. Het is maar dat men het weet.Wij stellen een en ander overigens niet met vreugde vast. De SGP-fractie heeft door het Indienen van vier wijzigingsvoorstellen op juist het punt van de zondagsarbeid een poging gedaan om het tij te keren. Eén van deze voorstellen dienden we overigens samen met CDA en CU in. De drie andere voorstellen wilde het CDA niet steunen! Naar het zich laat aanzien, zullen deze vier amendementen onvoldoende steun krijgen in de Kamer Ze zijn ook krachtig ontraden door het kabinet. Dat is verdrietig en een baken in zee. Dit moeten we ons maar goed herinneren als we D.V. over enkele maanden gaan stemmen voor de nieuwe Tweede Kamer Vooral zij, die dan twijfelen over de vraag welke van de twee (CDA of SGP) het vertrouwen voor de komende tijd krijgt.

Slag anders II

Op 27 augustus jl. overleed ds. A. Kastelein, Hervormd emeritus predikant te Oudewater Hij mocht de leeftijd van 76 jaar bereiken. Ik kan mij niet herinneren hem ooit in het verband van onze partij te hebben ontmoet, maar wel in het verband van de kerkvisitatie. De reden dat ik iets over hem meedeel is gelegen in het feit dat hij ongelooflijk veel wist over de levensloop van predikanten van vroeger en nu. Enkele malen kreeg ik van hem een vriendelijk briefje over een mededeling die ik in enig verband had gedaan over een predikant - dat stond dan doorgaans in relatie tot iemands bemoeienis met de christelijke politiek - dat het toch echt een slagje anders was. Hij wist precies waar en wanneer iemand ergens als predikant had gediend, welke zijn contacten waren en dergelijke. In alle gevallen had hij bij nader inzien gelijk. De God aller genade zij zijn nabestaanden goed en nabij.

9 september 2006

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 september 2006

De Banier | 24 Pagina's

Kort en bondig · Slag anders

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 september 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken