Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Onderscheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Onderscheid

5 minuten leestijd

yoor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen op 11 november D.V. hebben zich 74 partijen aangemeld. Of al deze groeperingen daadwerkelijk zullen meedingen naar een zetel in de Tweede Kamer /'s niet zeker, maar het aantal deelnemende partijen is bijzonder groot. Dit staat niet los van een maatschappelijke ontwikkeling waarin de individualisering van de samenleving een belangrijke rol speelt. De moderne mens wenst zich niet te binden aan een politiek program op basis van een alomvattende levensbeschouwing. Partijvorming èn de beslissing op welke partij te stemmen vindt tegenwoordig vooral plaats op basis van enkele actuele aandachtspunten zoals de zorg voor de oprukkende radicale islam en de betaalbaarheid van de AOW. Geen onbelangrijke punten, de SGP besteedt daar (en aan tal van andere zaken) in het op stapel staande verkiezingsprogram dan ook de nodige aandacht aan, maar er is meerl Op welk kompas wordt gevaren? Dat onderscheid moet onze partijkeus bepalen.

Procedure

In de voorafgaande weken hebben alle andere partijen die in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn hun conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd. De SGP hoopt dit, na vaststelling door het Hoofdbestuur op 22 september, te doen op maandag 25 september D.V.Wij komen echter wel meteen, waarschijnlijk zelfs als eerste, met een definitief program. De reden van dit onderscheid is dat het verkiezingsprogram van de SGP niet wordt vastgesteld door een partijcongres, zoals gebruikelijk bij andere partijen, maar door het Hoofdbestuur. Er is op zich niets op tegen om vooraf een concept voor te leggen aan de partij en vervolgens tot vaststelling over te gaan, maar het is in onze reglementen nu eenmaal anders geregeld. Overigens betekent dit niet dat

de partijleden geen invloed op het programma hebben gehad.Tal van leden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aandachtspunten aan te dragen, deskundigen op bepaalde terreinen hebben gevraagd en ongevraagd hun inbreng geleverd, over bepaalde belangrijke thema's zijn aparte bijeenkomsten belegd en in de programcommissie hebben leden met een verschillende achtergrond zitting. Daarnaast leert de praktijk dat partijcongressen er zelden in slagen om wezenlijke veranderingen in een conceptprogram aan te brengen. Kortom, de afwijkende procedure staat de kwaliteit van ons program niet in de weg.Wij hopen u dat op 25 september D.V. overtuigend te bewijzen.

inhoud

Zonder vooruit te lopen op de inhoud van het SGP-programma kan nu reeds. na kennisname van de 'speerpunten' van andere partijen, de conclusie getrokken worden dat de SGP zich op tal van punten onderscheidt. Niet zozeer wat de aandachtspunten betreft, maar wèl als het gaat om de analyse van de oorzaken van de problemen en wat de oplossingsrichting betreft.Werkend vanuit het theocratisch beginsel waarin beleden wordt dat de Heere regeert. Niet alleen dat, maar dat'onze goede God' zegt artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (art. 36 NGB) ons alles geschonken heeft, 'wetten en politiën' (overheden), die voor een geordende samenleving nodig zijn. De SGP wenst in haar beleid, en dus ook in een programma waarmee getracht wordt kiezers aan ons te binden, steeds de toets van de Bijbel, Gods heilig en onfeilbaar Woord, aan te leggen. De Wet der Tien Geboden, heilzaam voor elke samenle­ ving, de belijdenis dat de Heere God, de Schepper en Onderhouder van alle dingen alle eer en aanbidding waardig is. Dat is niets nieuws.Vanaf de oprichting van onze partij is dat de grondslag en het principiële onderscheid (en de reden van bestaan) met andere partijen, leder die dit beginsel onderschrijft dient, met alle kritiek die er kan zijn op fouten en tekortkomingen van de SGP en van SGP-ers (welk mensenwerk is volmaakt? ), op 22 november D.V. op de SGP te stemmen. Bedenk dat een 'strategische' stem op Balkenende (met alle respect voor zijn kwaliteiten) om de PvdA-er Bos 'uit het torentje te houden' gewoon een stem op het CDA is. Een partij die weliswaar goede dingen lijkt te zeggen over bijvoorbeeld het gezin, maar, let wel, daarmee bedoelen ze niet alleen het gezin in de bijbelse zin van het woord! Zo is er ook een toenemend aantal partijen en partijtjes die de zorg voor de wereldwijd oprukkende radicale islam als belangrijk, zo niet het belangrijkste 'speerpunt' in stelling brengt om de kiezersgunst te winnen. Deze zorg is op z'n plaats. De SGP wijst daar al jaren op en zal dat blijven doen. Maar niet in de eerste plaats uit de terechte zorg voor openbare orde en veiligheid. De Heere God wordt in ons land van Zijn eer beroofd. Gevoelen wij als SGP-ers in de allereerste plaats daarover pijn en verdriet?

Voorrecht

Calvijn, die geen absolute voorkeur voor een bepaalde regeringsvorm uitspreekt, noemt het in een van z'n laatste werken (Commentaren op het bijbelboek Samuel) een groot voorrecht wanneer een volk eigen bestuurders mag kiezen. Een democratisch stelsel is een groot goed, mits gebaseerd op bijbelse waarden en normen. Daar zit thans de pijn. Niet in het stelsel, maar in het ontbreken van die bijbelse normering. De grote reformator wijst bij zijn waardering van een democratisch stemrecht meteen op de zware verantwoordelijkheid die het uitbrengen van een stem met zich meebrengt. Geen 'deugnieten' of'vijanden Gods' kiezen, zegt hij met ronde woorden. Laat u bij de keuze van uw stem leiden door het principieel onderscheid tussen de SGP en andere partijen die naar uw gunst dingen. Ook hierover zullen wij allen eenmaal verantwoording moeten afleggen.

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 september 2006

De Banier | 24 Pagina's

Van de voorzitter · Onderscheid

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 september 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken