Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Studiecentrum · AOW

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Studiecentrum · AOW

8 minuten leestijd

Eén van de verkiezingsthema's is de AOW. £/ke politieke partij vindt er wel wat van. De hoofdlijn is dat er niet al teveel nnag gesleuteld worden aan de AOW. Niet aan de leeftijd, die moet 65 jaar blijven. Het vervangen van de AOW-premie door extra belastingheffing, dat wil bijna geen enkele partij. Maar hoe gaan we dan ai die miljarden euro's met z'n allen opbrengen?

Het aantal personen ouder dan 65 jaar neemt in de komende decennia snel toe. In Nederland stijgt dit van 2, 3 miljoen in 2006 tot 4 miljoen in 2040. En daarbij komt dat ouderen steeds ouder worden. De gemiddelde levensverwachting neemt toe van circa 75 jaar tot pim. 80 jaar Door het te lage geboortecijfer neemt het aantal jongeren af. En nog belangrijker: ook het (potentieel) aantal werkenden krimpt. Het gevolg is dat steeds minder mensen via loonbelastingen en premies bijdragen aan de staatskas. Maar intussen moet wel een toenemend aantal AOW-uitkeringen worden gefinancierd. De kosten daarvoor stijgen van 4, 7% naar 8, 8% van het nationaal inkomen. Dat kan maar één ding betekenen: hogere belastingen en hogere premies voor werkenden. Het risico is dat Nederlandse arbeidskrachten verhoudingsgewijs erg duur worden.

Er is nog een andere uitgavenpost die waarschijnlijk enorm zal toenemen: de gezondheidszorg.Volgens het Centraal Planbureau zullen de zorgkosten stijgen van 8, 8% naar 13, 1% van het nationaal inkomen.Ten slotte zullen de aardgasbaten dalen. In de periode van 2006 tot 201 I is er al met al 15 miljard euro nodig om het huishoudboekje van de overheid kloppend te krijgen, zo becijferde het Centraal Planbureau.

Gevoelig thema

Er rest maar één conclusie: we ontkomen niet aan ingrijpende veranderingen. Maar hoe zorgen we ervoor dat we toch een goede oudedagsvoorziening voor iedereen overeind houden? Wie een beetje thuis is in de vaderlandse politiek weet nog dat in 1994 CDAlijsttrekker E.C. Brinkman voorstelde om de AOW te bevriezen. Het gevolg van zijn openhartigheid was dat hij na de verkiezingen zijn biezen kon pakken. Afgelopen zomer opperde PvdA-lijsttrekker W. Bos om de AOW-premies te bekostigen door ouderen via de inkomstenbelasting eraan mee te laten betalen (in jargon heet dit: fiscalisering van de AOW). Spoedig kwam salon-socialist M.P.A. van Dam hiertegen in opstand. De PvdA-voorstellen zijn inmiddels afgezwakt en luiden nu dat alleen welgestelde gepensioneerden die na 201 I de leeftijd van 65 jaar bereiken te maken krijgen met die veranderingen.

Intussen wijzen CDA en VVD eensgezindhet PvdA-voorsiel tot fiscalisering

van de AOW af. Helaas voor deze coalitie klopt dit verhaal niet helemaal, want vanaf 1996 is de AOW-premie gemaximeerd en wordt de rest van de benodigde middelen via belastin­

gen bijeenvergaard. Inmiddels bedraagt dit aandeel al zo'n 20%. Door de stijgende kosten voor de AOW gaat deze 'sluipende fiscalisering' stevig door tot 50% in 2040. Ook houden WD en CDA de AOWleeftijd ferm op 65 jaar. De vraag is of zij dit echt vol kunnen houden en of ze na de verkiezingen toch geen bakzeil halen.Want toen tijdens het kabinet Drees in 1956 de AOW werd ingesteld, lag de gemiddelde levensverwachting rond de 70 jaar, terwijl deze in de nabije toekomst rond de tachtig zal liggen. Het gevolg is dat de gemiddelde uitkeringsperiode van de AOW verdrievoudigd, van vijf jaar naar vijftien jaar Het is daarom helemaal niet zo vreemd om, gelet op de toegenomen levensverwachting, de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar te verhogen. CDA-econoomL Bovenberg vindt dat dit vanaf 2015nodig is.

De SGP meent dat het ophogen van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar op dit moment alleen maar onrust veroorzaakt en bovendien niet zoveel zoden aan de dijk zal zetten. Slechts 8 procent van de 64-jarigen werkt.Van de mensen tussen 55 en 65 jaar werkt 40%. Dat is veel te weinig en op termijn onbetaalbaar! Daarom is het verstandiger om eerst alles uit de kast te trekken om meer ouderen (55-plus) aan het werk te houden of te krijgen. En om de psychologische werking van de - toch wel willekeurige - leeftijdsgrens van 65 jaar wat te verminderen, is het goed om alle huidige belemmeringen en ontmoedigingen weg te nemen voor mensen die langer dan hun 65-ste willen doorwerken. (Lijsttrekker Van der Vlies geeft alvast het goede voorbeeld!) Volgens een enquête van NSS-Interview verwacht 53% van de Nederlanders dat de AOWleeftijd binnen tien jaar naar 67 jaar wordt opgehoogd. Als dat al gaat gebeuren, dan vindt de SGP dat dit heel geleidelijk wordt ingevoerd en ruim van tevoren bij de mensen bekend moet zijn.

Rechtvaardige lastenverdeling

Volgens de SGP is het van belang om de lasten eerlijk te verdelen over de generaties. Daarom wijst zij één van de door o.a.WD, PvdA en ook CDA voorgestelde maatregelen van de hand: nog meer (jonge) moeders aan een betaalde baan krijgen. Ondanks dat dit veel extra belastingmiddelen oplevert, pakt het uiteindelijk averechts uit.Werkende moeders lijden vaak aan stress. Het aantal burn-out klachten bij jonge werkende vrouwen is niet voor niets zo hoog. En last hut not least is het beter voor jonge kinderen om door hun eigen ouders te worden opgevoed. Dat leidt tot minder klachten en onaangepast gedrag op latere leeftijd, zo leert de praktijk. Helemaal beledigend worden politici wanneer zij reppen van "thuiszittende huisvrouwen", alsof zij geen (bergen) werk verzetten! Kort en goed vindt de SGP dat veel partijen het opvoeden van kinderen sterk onderwaarderen, terwijl dit juist van groot belang is voor de toekomst van onze samenleving. Daarom zet de SGP de betekenis van het gezin ook centraal in haar verkiezingscampag- Een andere maatregel waar de SGP niet op inzet Is dat de overheid een bevolkingspolitiek gaat voeren zodat er meer kinderen worden geboren. Dit zou op termijn inderdaad leiden tot minder 'ontgroening'. Het krijgen van kinderen Is echter naar onze opvatting vóór alles een zegen van God - en daarom is 'meer kinderen' geen beleidsdoelstelling.

In het pakket maatregelen dat de SGP voorstelt om de financiering van de oudedagsvoorzieningen veilig te stellen, is het verder verminderen van de staatsschuld heel belangrijk.Wanneer de overheidsfinanciën versneld op orde worden gebracht door overschotten op de begroting, blijft er In de toekomst meer geld over voor bijvoorbeeld AOW en andere uitkeringen. Daarnaast moeten mensen de mogelijkheid krijgen om de levensloopregeling te gebruiken voor verhoging van hun pensioen. Daarmee wordt deze regeling een stuk aantrekkelijker. Een derde maatregel is dat de overheid stimuleert dat de arbeidsduur geleidelijk wordt verhoogd van 36 naar 40 uur per week.Via afdrachten van loonheffing levert dit extra overheidsinkomsten op. Een andere mogelijkheid Is dat mensen die meer dan 36 uur per week werken een fiscaal voordelige regeling wordt aangeboden om goedkoop te sparen voor bijvoorbeeld kosten voor opleiding en omscholing. Dat kan vooral oudere werknemers helpen om door middel van scholing'bij te blijven' voor de arbeidsmarkt.

Naar eer en geweten

Ten slotte. Het gegeven dat er meer ouderen zullen zijn en dat zij langer leven moet nadrukkelijk niet gezien worden als een probleem.Want het is een zegen van God wanneer iemand op hoge leeftijd nog (relatief) gezond en vitaal mag zijn en een lang leven op aarde krijgt. De levenswijsheid en -ervaring van ouderen dienen we op waarde te schatten. Het vijfde gebod wijst daarop: Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft. Het hebreeuwse grondwoord voor'eren' luidt hier eigenlijk: 'gewicht toekennen'. Wat voor God veel gewicht heeft, zal voor ons geweten ook zwaar wegen. Goede zorg voor onze ouderen is daarom een zaakvan eer en geweten.

drs. J.A. Schippers, directeur studiecentrum SGP

UITNODIGING GUIDO-CONFERENTIE

Ter opening van het parlementaire jaar organiseert de Guido de Brès-Stichting, het studiecentrum van de SGP op D.V. vrijdag 13 oktober 2006 een Guido-conferentie over het thema

GROEIEND ANTISEMITISME EN DE ISLAM

Aanleiding

Dankzij de inzet van de SGP is in 2003 de bestrijding van antisemitisme op de politieke agenda gekomen. Dat werd hoog tijd. Met name onder moslims - een nog steeds groeiende bevolkingsgroep in ons land - komt veel antisemitisme voor.Via moslimzenders uit islamitische landen worden anti-joodse gevoelens versterkt. Het studiecentrum van de SGP wil op een conferentie de bezinning op deze problematiek stimuleren en nadenken over de aanpak daarvan. Hoe komt het dat onder moslims zoveel antisemitisme wordt gevonden? Heeft dat theologische en/of historische wortels? Wat zijn de belangrijkste visies binnen de islam op het jodendom en de staat Israël? Is er een verband tussen een groeiend aantal moslims in Nederland en een toenemend antisemitisme? Is het denkbaar dat antisemitisme onder moslims zal afnemen? Wat zou de Israëlische regering hieraan kunnen bijdragen en welke acties neemt de Nederlandse regering om antisemitisme te bestrijden? Is haar inzet voldoende volgens de SGP? Deze en andere vragen staan centraal op de Guido-conferentie.

Sprekers

- Prof. drs. C.G. Baart (Nieuwtestamenticus en islamkenner) Wat Is de visie van de islam op het jodendom en de staat Israël? - Dr. H.G. Meyer (Stichting Een Ander Joods Geluid) Wat moet Israël doen om het groeiend antisemitisme te bestrijden? - Mr. C.G. van der Staaij (Tweede Kamerlid SGP) Wat kan de Nederlandse politiek doen om het toenemend antisemitisme te bestrijden?

Forum

Na de pauze is er een forumdiscussie met de drie sprekers.

Plaats

AC De Meern (A12 Gouda-Utrecht)

Tijd

19.30 - 22.00 uur.Vanaf 19.00 uur ontvangst met koffie.

Kosten

Deelname aan het congres is gratis.

Aanmelding

In verband met de organisatie is aanmelding vóór D.V. dinsdag 10 oktober nodig. Mail naar studlecentrum@sgp.nl of bel naar 0182-696911.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 september 2006

De Banier | 32 Pagina's

Studiecentrum · AOW

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 september 2006

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken