Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort en bondig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort en bondig

5 minuten leestijd

De as van het kwaad

Hel zal je maar worden gezegd, dat je in verband wordt gebracht met de as van het kwaad. De president van de Verenigde Staten, de heer Bush, had het enkele jaren geleden over een paar landen die extra in de gaten moeten worden gehouden omdat zij behoren tot de as van het kwaad in het kader van het internationaal vertakte terrorisme. Mevrouw Halsema (Groenlinks) had het in haar algemene politieke beschouwingen over het moslimfundamentalisme, fundamentalistische christenen in Amerika en de Rooms Katholieke kerk, wereldwijd georganiseerd, als óók een as van het kwaad, in haar ogen in dienst van de onderdrukking van de vrouw. In één adem door had zij het daarna over enige rechtse splinters in ons parlement. Nu, dan weet je wel hoe de vlag er bij hangt.

Ik heb haar ter verantwoording geroepen over deze getrokken vergelijking, die weinig tot geen respect toont voor het achterliggende gedachtegoed.Terwijl overigens stromingen en opvattingen volstrekt onterecht op één hoop worden gezet. Het werd een venijnig debat, waarin zij uiteindelijk enkele nuanceringen aanbracht in wat ze had gezegd.

In een geheel ander verband zei collega Bos van de PvdA dat je in de politiek een olifantenhuid moet hebben en niet door willekeurige opmerkingen en verwijten van slag moet raken. Dat is natuurlijk zo, maar er mag van politici toch ook worden gevraagd een minimum aan respect te tonen voor hun gesprekspartners. Dat respect was bij deze uitglijder ver te zoeken. Iemand die het verschil niet ziet of weet tussen de bejegening van vrouwen door moslimfundamentalisten én orthodoxe christenen, moet wel ziende blind zijn óf zich bewust van de domme houden.

Ongeloofwaardige houding

Toen jaren geleden ons belastingstelsel en de sociale voorzieningen werden geïndividualiseerd en daarmee afscheid werd genomen van het kostwinnersbeginsel, vond welhaast iedereen nog wel dat je mensen daarin een eigen keuze moest laten. Moeders bijvoorbeeld, die er bewust voor kozen hun kinderen op te voeden en te verzorgen en dus geen betaalde arbeid wilden gaan verrichten, moesten daarvoor de ruimte behouden. Er werd toen een heffingskorting ingesteld, om deze keuze fiscaal niet af te straffen. Het CDA, dat de pretentie voert een gezinsvriendelijk profiel te hebben, wil deze heffingskorting, zij het geleidelijk aan, terug gaan nemen. Dit voorstel past naar zeggen in de te bevorderen arbeidsparticipatie die hard nodig is In het kader van de vergrijzing. Maar de maatregel werkt apert gezinsonvriendelijk uit. Het CDA suggereert nu wel dat de effecten van de maatregel voor bepaalde betrokkenen zullen worden gecompenseerd via de kinderbijslag en kindertoeslagen, maar als je daarover nadenkt tegen het licht van deze systematiek, zal dat niet gemakkelijk zijn en in elk geval financieel niet rond lopen, tenzij er veel extra geld bij gaat. Maar daar horen we niet over.

Voeg daar nog bij dat het CDA ook op het punt staat steun te gaan geven, na aanvankelijk grote bezwaren ertegen te hebben geuit, aan het wetsvoorstel dat de voor- en naschoolse opvang van kinderen op scholen gaat regelen, dan moet toch worden vastgesteld dat het CDA haar geloofwaardigheid op dit punt zwaar aan het verliezen is. Alsof het de opvoeding van kinderen ten goede zou komen, als ze om half acht in de morgen op school worden gebracht en om half zeven in de avond weer worden opgehaald. De SGP kiest overtuigd voor extra politieke aandacht voor de opvoeding van kinderen, wil daarin ook investeren door allerlei beleidsmaatregelen, waardoor ouders de ruimte krijgen en behouden om persoonlijk aandacht aan hun kinderen te geven. Dat laatste is hard nodig in deze tijd van jeugdproblematiek. Ons verkiezingsprogramma gaat er verder op in.

Dr. H. van den Belt

Het is volgens mij niet eerder voorgekomen in onze lange partijgeschiedenis dat een zittend hoofdbestuurslid promoveerde tot doktor in de theologie. Een hartelijke en welgemeende felicitatie méér dan waard. Bij dezen! Graag spreken we de wens uit dat het de "jonge" doktor gegeven mag worden nog vele jaren zijn diensten aan gezin, kerk, maatschappij en naar we hopen ook onze partij te schenken.Verrassend was voor mij in het na de promotie in zijn gemeente Nijkerk gehouden symposium over het onderwerp van zijn proefschrift, hoe dat onderwerp door zijn eenvoudige toelichting inhoud kreeg voor het persoonlijke leven. Ademloos werd er ook geluisterd naar prof.drTheron van de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika, die zeer kernachtig sprak. Professor Theron was lid van de promotiecommissie.

De heer W. Kroon

We blijven nog even in Nijkerk. Daar werd afscheid genomen van de heer Kroon die maar liefst 60 jaar lid is geweest van het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging. Hij was daarenboven 40 jaar bestuurslid van de Statenkring Harderwijk-Apeldoorn, 40 jaar bestuurslid van de Provinciale Vereniging van Gelderland en ook nog eens 12 jaar Statenlid in zijn provincie. Een staat van dienst in en namens onze partij, die zeldzaam is en tot grote dankbaarheid stemt. Hij achtte nu de tijd echt gekomen om afscheid te nemen van deze functies, hoewel hij de plaatselijke vergaderingen nog enige tijd hoopt te bezoeken. Wij hebben de heer Kroon lange tijd meegemaakt en veel waardering gehad voor zijn zakelijke en nuchtere kijk op de dingen, de combinatie ook van beginselvastheid en mildheid die uit wijsheid voortkomt.Wij wensen hem van harte een gelukkige levensavond toe, die bovenal omspannen wordt door de genade van God in Christus.

9 oktober 2006

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 oktober 2006

De Banier | 24 Pagina's

Kort en bondig

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 oktober 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken