Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Goed en kwaad gerucht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Goed en kwaad gerucht

5 minuten leestijd

In De Banier van 2 juni 2006 is gewezen of) de vereiste zorgvuldiglieid bij het opstellen van de l< .andidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. De verplichting om daarbij "eer en goed gerucht" van onze naaste, naar ons vermogen, voor te staan en te bevorderen (Zondag 43 van de Heidelberger Catechismus) is daarbij onderstreept. Inmiddels zijn zowel ons verkiezingsprogram en de depnitieve kandidatenlijst gepresenteerd. Het programma is zeer goed ontvangen, op de kandidatenlijst is kritiek geuit. Waren het op 2 juni jl. slechts vrome woorden die vervolgens door het Hoofdbestuur met voeten getreden zijn? Het blijkt nodig daar iets over mee te delen.

Voorzichtigheid

Volgens de partijregels stelt het Hoofdbestuur, als bouwsteen voor de kandidatenlijst, voor de Tweede Kamerverkiezingen een advieslijst vast. In de praktijk betekent dit dat we aan de kiesverenigingen een lijst met 8 of 9 namen voorleggen. Aan de hand van de advieslijst en de zogenoemde groslijst (een lijst met alle namen van geschikt geachte personen) geven de kiesverenigingen de door hun gewenste volgorde van de kandidaten op. Dat is geen formaliteit want de uitslag van dit democratische proces binnen de partij is bepalend voor de definitieve kandidatenlijst. Verschuivingen na de uitspraak van de kiesverenigingen vinden in principe slechts plaats om aan de kerkelijke afspiegeling en, in mindere mate, aan een regionale verdeling recht te doen. Een voorbeeld om aan te tonen hoe belangrijk het is om duidelijk te maken waarom mensen op de advieslijst verschoven zijn, betreft de heer E. Klein. Ondanks de mededeling dat zijn veranderde positie, die uiteraard met hem besproken was, enkel en alleen veroorzaakt werd door de veranderde kerkelijke indeling op de kandidatenlijst, blijken toch heel wat mensen te denken dat hij zich zelf niet meer beschikbaar had gesteld. Dit voorbeeld bewijst nog eens het belang van grote voorzichtigheid en zorgvuldige communicatie. Dit houdt ook in dat er met kandidaten gesproken wordt. Met de 'top van de lijst' gaat het om persoonlijke gesprekken. Met anderen, die eerder op die plaats stonden, beperkt het zich veelal tot een telefonisch contact om te bezien of de omstandigheden sinds de vorige kandidaatstelling veranderd zijn.

Geen uitzondering

De gang van zaken rondom de kandidatuur van onze beoogde nummer 5, de heer Noordergraaf, waarover enige publiciteit is ontstaan, is niet anders verlopen. De indruk is kennelijk gewekt dat een hooghartig Hoofdbestuur, zonder enig fatsoenlijk overleg, een onwelgeval­ lige kandidaat van de lijst verwijderd heeft. De vragen die ons hierover bereiken, maken duidelijk dat deze gedachte bij teveel mensen heeft postgevat om onweersproken te laten liggen. De teneur van de reacties is dat er begrip bestaat (variërend van weinig tot veel) voor het besluit op zich, maar dat de wijze waarop het beslag zou hebben gekregen laakbaar geacht wordt. Waarom heeft het Hoofdbestuur geen persbericht uitgebracht om meteen duidelijkheid te verschaffen? Ten eerste omdat wij een voortdurende negatieve publiciteit over de kandidatenlijst liever niet willen voeden.Ten tweede om de persoonlijke verhoudingen niet te verstoren.Wij willen onze leden, ook bestuurders die op moeilijke posten staan, behouden en niet afstoten. Hoe is het gegaan? Met de heer Noordergraaf zijn meerdere gesprekken gevoerd. Geruime tijd geleden, toen wij zijn kritiek vernamen op de zijns inziens te geringe aandacht van het Hoofdbestuur voor de moeilijke positie van burgemeesters, spraken twee leden van het dagelijks bestuur met hem. Dit voorjaar (begin april) voerden drie leden van het Hoofdbestuur een gesprek over zijn kandidatuur. Erkend is dat een burgemeester ruimte moet hebben in het spanningsveld waarin hij zit om eigen keuzes te maken. Hij is gebonden aan zijn ambtseed. Dat partijleden die de praktijk nooit ondervonden hebben hier niet altijd even doordacht over oordelen is ook erkend. Eveneens is duidelijk uitgesproken dat van een kandidaat-Kamerlid loyaliteit mag worden verwacht, wat inhoudt dat bij 'heikele' punten een zekere terughoudendheid verstandig en gewenst is. Op basis van dit gesprek is de heer Noordergraaf opnieuw gekandideerd. Dit feit weerlegt elke gedachte alsof kandidaten op onderscheiden punten geen andere opvatting mogen hebben dan de partijmeerderheid.Waar het wèl om gaat is of betrokkene het vertrouwen heeft van zijn achterban en er in woord en daad blijk van geeft rekening te houden met wat er in zijn partij leeft en de wijsheid opbrengt daar verstandig en terughoudend mee om te gaan.

Feiten

Nadat de kiesverenigingen hadden gereageerd, bleek dat een overgrote meerderheid nummer 5 van de kandidatenlijst drastisch had laten zakken of helemaal geschrapt had. Over dat feit is hij op 14 september jl. geïnformeerd. Ook de opgegeven reden, dat men niet het vertrouwen had dat hij (de volle breedte van) de partij goed zou kunnen vertegenwoordigen, is daarbij genoemd. Het aanbod om daarover vóór de definitieve vergadering met hem een gesprek te hebben is, op zich begrijpelijk gezien de duidelijke uitslagen, door hem van de hand gewezen.Van de definitieve beslissing heb ik de heer Noordergraaf, die zich in de directe contacten met mij zeer correct opstelde, meteen nadat de lijst op 22 september jl. definitief was vastgesteld nog dezelfde dag en voor dat de lijst naar buiten werd gebracht persoonlijk op de hoogte gesteld.

Mijn dringende oproep, ook aan de heer Noordergraaf, is om de gelederen te sluiten en de heerVan der Vlies in zijn jubileumjaar te verrassen met een derde zetel.

De Heere schenke ons onderlinge verdraagzaamheid en verbondenheid.

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 oktober 2006

De Banier | 24 Pagina's

Van de voorzitter · Goed en kwaad gerucht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 oktober 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken