Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort en bondig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort en bondig

5 minuten leestijd

Pro Deo

Maanden geleden werd ik benaderd door iemand van het jongerenverband Pro Deo uit de Hervormde gemeente (binnen de PKN) van Wierden. Men vond dat de belangstelling voor de politiek onder hun jongeren een zetje nodig heeft. Of ik een avond kon komen om de SGP te vertegenwoordigen. Tegelijk zouden het CDA en de CU uitgenodigd worden. De bedoeling was om met elkaar in debat te gaan en zo de onderlinge overeenkomsten en verschillen bloot te leggen. Ik heb die avond graag toegezegd. Gisterenavond was het zover Drie kamerleden van de genoemde partijen traden met elkaar in het krijt. Een en ander onder de bezielende leiding van de plaatselijke predikant ds.j.L Schreuders. Het werd een leerzame avond, over en weer. De door de jeugd aangedragen thema's waren terrorisme en veiligheid, de problemen in het onderwijs en het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting en de eventuele grenzen er van. Bij sommige onderwerpen is het best nog lastig om de verschillen tussen partijen te laten zien. Dat bleek in grote lijnen bij de drie geselecteerde thema's.

Na de pauze mochten er vanuit de propvolle zaal vragen worden gesteld die niet aan deze drie onderwerpen waren gebonden. Er komt dan van alles en nog wat langs. Het gevolg was een levendige discussie, die hopelijk de aanwezigen wat wegwijs heeft gemaakt in de kenmerken van CDA, CU en SGP. En zoals het zo vaak gaat, als het zo'n beetje tijd is, komen de vragen in steeds vlotter tempo los. Eén vraag hebben we in overleg maar voor een volgende maal geparkeerd, namelijk of er eigenlijk wel sprake kan zijn van christelijke politiek dan wel dat we beter kunnen spreken over christenen die politiek bedrijven vanuit hun godsdienstige oriëntatie. Een vraag waar ik eigenlijk nog graag op zou zijn ingegaan, maar het was intussen elf uur in de avond en dan wil iedereen zo langzamerhand naar huis. Een vraag ook die mij sterk herinnerde aan de discussie die ik onlangs voerde met oud-minister Donner bij de presentatie van "Strijdbaar of lijdzaam", een bundel opstellen over de positie van christenen in het publieke domein, uitgegeven ter gelegenheid van het elfde lustrum van de studentenvereniging C.S.F.R. waar ik in de jaren zestig van de vorige eeuw ook actief in mocht zijn. Ik hoop daar binnenkort nog eens op terug te komen.

Pro Life

Vanmorgen mocht ik een bijdrage leveren aan een jubileumbijeenkomst van Pro Life, de organisatie die een opgeschoonde polis aanbiedt, een polis schoon van ethisch laakbare zaken. Pro Life bestaat nu twintig jaar. Ik herinner me het allemaal nog goed. Een verwonderde en dankbare collega Van Dis die samen met de heer Schutte van het GPV de staatssecretaris die de volksgezondheid in zijn portefeuille had, de vorig jaar gestorven heer Van der Reijden, had bezocht op zijn departement en gedaan had gekregen dat hij een plaatsje in wet- en regelgeving zou inruimen voor een schone polis.

Afgezien van diverse principiële overwegingen die in een deel van de achterban van de SGP leven ten aanzien van allerlei vormen van verzekering en waaraan in voorkomende gevallen stem wordt gegeven, heeft de SGP het tegelijk altijd als haar taak beschouwd een mogelijkheid van een opgeschoonde of schone polis te bepleiten, opdat degenen die een verzekering hebben niet

binnen dat geheel voor een gewetensconflict worden geplaatst. Het gaat dan om abortus provocatus binnen het pakket, om allerlei kwesties rondom euthanasie en het door ons van meet af aan sterk aanbevolen en bevorderde alternatief van de palliatieve zorg, om plastische chirurgie die alleen om esthetische reden wordt verricht en nog wel andere verrichtingen en verstrekkingen. Ook in de begin dit jaar van kracht geworden basisverzekering is er de mogelijkheid van de opgeschoonde polis, door toedoen van een door ons ingediend amendement. Het is en blijft blijkbaar nog steeds mogelijk om hiervoor ruimte te krijgen. Dat is bij allerlei andere, ook gevoelige en principiële zaken, helaas nogal eens anders. Naast terechte zorgen, past dan ook een zekere mate van erkentelijkheid.

Uitgangspunt was, is en blijft de beschermwaardigheid van alle leven. Leven door God geschapen en onderhouden. Over ons leven zullen we eenmaal verantwoording moeten afleggen. Dat betreft de lichamelijke zo goed als de geestelijke kant. Daarom mogen we dat leven niet in eigen hand nemen. Niet alles wat medisch gesproken kan, is ook geoorloofd.Vanuit deze achtergrond zullen we waakzaam moeten blijven, zeker nu wel duidelijk is dat de ons toegezegde evaluaties van de Wet afbreking zwangerschap en van de euthanasiepraktijk worden doorgeschoven naar een nieuw kabinet.We moeten maar weer afwachten hoe dat door een volgende coalitie wordt opgepakt. Jammer en teleurstellend! CDA, WD en PvdA denken er in elk geval totaal verschillend over.Verre van zeker dus dat er op deze punten een kentering ten goede kan komen.

Daarom is het uitermate belangrijk dat de SGP onder beding en gunst van de zegen des Heeren, zo sterk mogelijk uit de verkiezingen naar voren komt, opdat we met te meer kracht kunnen pleiten voor deze kentering. Zij die, om welke reden ook, nog aarzelen hun stem op de SGP uit te brengen, laden in dit licht wel een zware verantwoordelijkheid op zich. Daarom de oproep om uw stem te geven aan de SGP omwille van het beginsel en de doorwerking daarvan. Bovenal vragen wij medeleven in de vorm van uw gebed.

2 oktober 2006

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 oktober 2006

De Banier | 24 Pagina's

Kort en bondig

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 oktober 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken