Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · Dient de Heere

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · Dient de Heere

5 minuten leestijd

Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion..

Psalm 2 : 6a

Wereldgeschiedenis in bijbels licht

We lezen in deze psalm over een stormachtige beweging onder de mensen, van alle kanten en wereldwijd, tégen God. Maar God in de hemel heeft Zijn eigen plannen, die falen niet. De uitvoering van die plannen heeft Hij aan Zijn Zoon in handen gegeven. Hij is de Leeuw uit Juda's stam.Temidden van alle onrust en rumoer onder de volken en daar bovenuit wijst deze psalm naar Hem: Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion... Gezalfd, dat is aangesteld, het Lam is in het midden van de troon. Hij regeert!

Deze psalm lijkt wel een wereldgeschiedenis in notendop. Beter gezegd:

we zien hier de gang van het ko ninkrijk van God. Daarbij moeten we vooral letten op die Ene, Die hier eerst heet: de Gezalfde en daarna: Mijn Koning en tenslotte: Mijn Zoon. Deze psalm is vol van de Messias.Talrijke aanhalingen in het Nieuwe Testament bevestigen dat. Er klinken in deze psalm verschillende stemmen achter

elkaar: van David, van de koningen en van God Zelf en van de Messias. Wie goed kijkt, ziet in de wereld overal troepenbewegingen met het oog op een gemeenschappelijke strijd. Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? De vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde. Volken 'bedenken' en vorsten 'beraadslagen'.Volken en overheden vinden elkaar in een streven gericht tegen de Heere en Zijn Gezalfde. Wel goed om het dagelijks nieuws te lezen in het licht van het Woord!

Vrijheid door gebondenheid

Die vraag van de dichter: Waarom de heidenen woeden en de volken ijdelheid bedenken, die vraag krijgt een antwoord van de vorsten. Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. Maar wat betekent dat dan? Zij zijn vastbesloten om het gezag van God en Zijn Christus omver te werpen. Zij zien de regering van God over de mensen als beklemmend en gebruiken met opzet woorden die negatief gekleurd zijn, onaangenaam.

Woorden als banden en touwen geven de indruk dat de Heere hardvochtig is en oneerlijk; Zijn Zoon streng en wreed; Zijn heilzame geboden ondragelijk. Er bestaat natuurlijk onder de mensen wel zo iets als tirannieke gebondenheid. Destijds was het verlangen van Willem de Zwijger om in protest daartegen 'de tirannie te verdrijven'. Ziende op zijn Schild en Betrouwen. Maar er bestaat ook zegenrijke gebondenheid. Zoals een vis is gebonden aan het water en een vogel aan de lucht. Die gebondenheid is geen rem, maar voorwaarde om te kunnen leven in vrijheid.Vrijheid dus door gebondenheid.

Nu heeft God de Heere ons geschapen in gebondenheid aan Hem als ons levenselement.Alleen in de gemeenschap met Hem en Zijn Zoon ademen we op. Dan gaan we met heel ons hart in de weg van Zijn heilzaam gebod. Zo heeft de Heere het bedoeld: de volken gebonden aan hun overheid, de man aan zijn vrouw in het huwelijk, de kinderen aan hun ouders en allen aan het heilig Woord van God. Dat is niet naar, dat is de rechte zegenrijke weg van de Heere. Maar daar zit dan ook precies de knoop: de natuurlijke mens, u en ik, verdragen die heilzame verbanden van de Heere gewoon niet en ervaren dat nu juist als knellend en ellendig. Over die misvatting hebt u in deze kolommen al vaak gelezen.

In de levensgang van Gods Gezalfde ziet u het verzet tegen Hem groeien.Tot tenslotte Jood en heiden Hem kruisigen. Weet u, als we het verzet in de wereld tegen de Heere inventariseren, komen u en ik ook onszelf tegen. Hebt u het nooit gemerkt? Elke zonde in ons leven is een scherpe pijl van verachting in het hart van God!

Gods antwoord

Intussen roept al dat absurde gedoe hier op aarde de verachting, spot én toorn op van de Heere. Hij gaat soeverein Zijn eigen weg: Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen. Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion... Hij is Gods antwoord op alle menselijke boosheid en rebellie. Soms lijkt het wel of de Heere Zich nergens mee bemoeit, zwijgt, verdraagt en uitstelt. Ongeloof en dwaasheid lijken ongestraft hun triomfen te kunnen vieren. Bange vragen kruipen omhoog. Is de Heere er wel en ziet Hij ons wel? Waarom gaan de dingen, zoals zij gaan? Al zijn er ook tijden, dat de Heere wel ingrijpt en Zijn oordelen over de aarde gaan. Het gaat met Gods koninkrijk toch wel door! De eeuwige Zoon van God krijgt de einden van de aarde totZijn bezit. Hij kwam hier als een

Kind in de kribbe. Hij was de Man van smarten aan het vloekhout. Maar Hij is opgestaan aan de overkant van de dood als Overwinnaar. Eenmaal zal Hij recht doen over volken en enkelingen, die Zijn heerschappij tot het eind toe verwerpen. Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede, hen treden in de wijnpersbak van de toorn van de almachtigeGod. is toorn is niet het allerlaatste

woord in deze psalm.Want er klinkt een laatste appèl, gericht tot vorsten, volken, u en mij. Geef dat bespottelijk verzet tegen de Heere eindelijk eens op, buig u liever neer voor Hem! Handelt verstandiglijk. Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving. Kust den Zoon. Voelt u de vermanende en bezorgde aandrang in deze psalm? Laat u tuchtigen! Ontvlucht toch de op ons toekomende toorn! Merkt u er ook de trekkracht van de liefde in op? Kust den Zoon!

Dat zou wat zijn, als dat om zich heen zou grijpen als een uitslaande brand. In christelijke gemeenten. En zo ook verder in uw gezin, in uw eigen hart. Als het daar niet begint! En dan ook verder in alle lagen van de bevolking. Kust den Zoon. Geef mij Jezus... Nee, dan geen toorn, maar met Hem een reeks van schatten: Verootmoediging, verlangen, verzoening, vrede, vreugde, eeuwig leven! Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

ds.j.Veldhuijzen, Putte

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 oktober 2006

De Banier | 24 Pagina's

Meditatie · Dient de Heere

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 oktober 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken