Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

ONDANKBARE VERWERPING

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

ONDANKBARE VERWERPING

4 minuten leestijd

Want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zal zijn.

1 Samuel 8: 7b

Israël

Samuel was oud geworden. Hij had z1jn zonenin het zuiden van het land als hulprechtersaangesteld, maar zij wandelden niet in zijnwegen. Zij neigden zich tot de gierigheid ennamen geschenken en bogen het recht. Daarmee overtraden zij het voorschrift van Deut.16: 19 waar staat "Gij zult het gericht nietbuigen; gij zult het aangezicht niet kennen; ook zult gij geen geschenk nemen; want hetgeschenk verblindt de ogen der wijzen en verkeert de woorden der rechtvaardigen." Dit waseen bittere teleurstelling voor Samuel toenhij deze zaken vernam van de oudsten vanIsraël. Die oudsten zeiden tot Samuel: "Zie, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelenniet in uw wegen; zo zet nu een koning overons om te richten, gelijk al de volken hebben." De oudsten wilden in plaats van Samueleen koning hebben. Samuel was de door Godgegeven profeet en richter. In de woorden vande oudsten klonk ondankbare verwerping vanSamuel door. Maar ten diepste was het verwerping van de HEERE. De tekstwoorden zijnduidelijk: "want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben Mij verworpen, dat Ik geenKoning over hen zal zijn." Dat was ondankbare verwerping van de zijde van Israël. Desteen, met de naam Eben-Haëzer, getuigdevan de overwinning die de Heere had gegevenop de vijanden. Ook daarna was de Heere methet volk Israël geweest. De hand des HEERENwas immers tegen de Filistijnen al de dagenvan Samuel. De kanttekening verklaart dathet volk de HEERE niet langer voor hun enigeKoning wilde kennen, maar een ander onderof naast Hem wilde hebben. Daarnaast liet hetvolk het niet over aan de Goddelijke voorzienigheid welke vorm van regering voor hen hetbeste zou zijn.

Nederland

De Heere heeft veel gegeven aan ons vaderland.De Heere heeft verlossing gegeven vanhet rooms-Spaanse juk. Het werk der refor­ matie werd door de Heere in stand gehouden.De Statenvertaling verscheen in 1637. Deouderen herinneren zich nog de bevrijdingaan het einde van de Tweede Wereldoorlog.Tot in onze tijd toe geeft de Heere veel aanons vaderland. Er hebben nog geen aanslagenplaatsgevonden, we mogen nog in een vrijland leven. Er is veel reden te wandelen in dewegen des Heeren. Maar over het algemeengesproken wordt de Heere ondankbaar verworpen. De zondagsrust is omstreden: men wilmeer koopzondagen. De gedachte is geopperdeen tweede christelijke feestdag in te ruilenvoor het islamitische suikerfeest. Men maaktzich druk over dijkversterking en kustverbreding, maar er wordt weinig tot niets gedaanaan abortus en euthanasie. Het gezin ligt onder vuur. Moeders worden gestimuleerd deel tenemen aan het arbeidsproces. Kinderopvangmoet uitgebreid worden, de school wordt eenoneigenlijke taak toebedeeld. De vrijheid vanonderwijs wordt bedreigd. Hoe zal het gaanmet het benoemingsbeleid en met het toelatingsbeleid in het reformatorisch onderwijs? Een groter wordende meerderheid van onsvolk wil niet gehoorzamen aan de wet Gods.Dat is ondankbare verwerping van de Heere.We vrezen dat de stembusuitslag deze woorden zal onderstrepen.

Persoonlijk

In de staat der rechtheid, voor de zondeval, werd de Heere gediend door de mens. De zondeval betekent het verwerpen van de Heereen het kiezen voor de satan. Welk een wonderdat de Zaligmaker van eeuwigheid bereid wasde weg van lijden en sterven te gaan. Welkeen wonder dat Hij gekomen is op deze aarde.Hij werd verworpen. Er werd tegen Hem envoor Barabbas, een moordenaar, gekozen.Het heeft geklonken: Wij hebben geen koning dan de keizer. In de weg van dadelijkeen lijdelijke gehoorzaamheid heeft Christushet recht op het eeuwige leven verworven enbetaald voor de zonden der ganse Kerk. WatChristus verworven heeft, past Hij ook toe.Het welbehagen des HEEREN gaat door ZijnHand gelukkiglijk voort. Wie ook in de TweedeKamer komen, wie ook gaan regeren, Christusheeft alle macht ontvangen in hemel en opaarde. De allesbestissende vraag zal zijn: wiedient u? Van nature dienen we de satan enverwerpen we de Heere. Wie de satan blijft dienen, komt in de eeuwige rampzaligheid. DeHeere geve dat getuigend mag blijven klinkenin de politiek dat Hij er recht op heeft dooralle mensen gediend en gevreesd te worden.Welk een wonder tot een dienaar van Hemgemaakt te zijn. Wie Hem mag dienen, in Zijnwegen mag wandelen, zal zalig worden.

ds. A. van Heteren, Urk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 november 2006

De Banier | 32 Pagina's

ONDANKBARE VERWERPING

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 november 2006

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken